Imate presežna sredstva na poslovnem računu?

Ne pustite, da se vaša presežna denarna sredstva ne plemenitijo, obenem pa jih odžira inflacija.

Po nekaj uspešnih letih poslovanja, podjetja pogosto na poslovnem računu akumulirajo presežna denarna sredstva. Glede na obseg poslovanja podjetje ne potrebuje tako veliko denarja na računu, a kam investirati presežni denar je svojevrstni izziv. Naj vam pri tem pomagamo.

Optimalna razporeditev med obratnim kapitalom in naložbami

Pred investiranjem presežnih sredstev podjetja je potrebno natančno oceniti potrebe po obratnem kapitalu in denarjem na računu, tako da podjetje ne zaide v likvidnostne težave. Z naše strani pripravimo oceno, ki jasno pokaže koliko denarnih sredstev je smiselno nameniti tekoči likvidnosti, koliko pa prerazporediti v kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe.

  • Upoštevana potreba po obratnem kapitalu / denarju na računu
  • Skrbno upoštevana celotna finančna slika poslovanja podjetja
  • Uspešno poslovanje podjetja je vedno na prvem mestu

Individualno izdelan naložbeni načrt za podjetja

Na podlagi višine denarnega zneska za naložbe, finančnih ciljev podjetja (plana denarnega toka iz financiranja) ter želene stopnje tveganja pripravimo individualni naložbeni načrt za podjetja, ki vključuje različne tipe in ročnosti investicij. Pripravimo predlog optimalne alokacije ter plemenitenja presežnih sredstev.

Investicije razporedimo v:

  • Varnejše naložbe, kot so obveznice in komercialni zapisi
  • Naložbe z nizko upravljavsko provizijo, kot so indeksni skladi in ETF-i
  • Manjši del v bolj tvegane naložbe

Pri tem vam tudi svetujemo, kje odpreti trgovalne račune za optimizacijo provizij. Dodatno vam lahko optimiziramo vire financiranja ter poskrbimo za minimizacijo cene kapitala ter tako maksimizacijo finančnih prihodkov.

Izvajanje naložbene politike

Za zakladništvo in naložbeno politiko v večjih podjetjih skrbi finančni oddelek, skupaj s specializiranimi ekipami, lahko tudi ob pomoči zunanjih svetovalcev. V manjših podjetjih to ni izvedljivo, zato lahko za izvajanje naložbene politike izvajamo v vašem imenu tudi mi. Gre za neke vrste upravljanje poslovnega premoženja.

  • Skrb za naložbene račune in izvajanje investicij skladno z zapisano politiko
  • Priprava mesečnega poročila o stanju
  • Prilagajanje strategije glede na trenutno finančno stanje podjetja

Niste prepričani, kako in kam naložiti presežna sredstva na vašem poslovnem računu?

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Vodja prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]