Dostopajte do skrbno izbranih investicijskih priložnosti

Našemu krogu vlagateljev ponujamo dostop do visoko donosnih investicijskih projektov.

Preko naše platforme in skupnosti lahko investirate v perspektivna:

 • Zasebna podjetja
 • Nepremičninske projekte

Na naši platformi boste našli skrbno izbrane projekte zasebnega in množičnega financiranja, strukturirane kot lastniške, dolžniške ali druge oblike investiranja. Pogoji so vedno jasno in transparentno predstavljeni

Investirajte v bodoče podjetniške zmagovalce

Investirajte v zasebna podjetja in projekte, ki so bili do sedaj na voljo zgolj večjim zasebnim skladom in institucionalnim investitorjem. Zagotovite si dostop do potencialno višjih donosov, kot so ti običajni za javne trge (borze).

 • Bolj tvegane investicije, toda z velikim potencialnim donosom
 • Z investiranjem v perspektivna podjetja spodbudite svojega podjetniškega duha
 • Razpršite vaše premoženje med zasebne in javne investicije
 • Spremljajte poslovanje podjetja in s tem postanite boljši podjetnik

Odpiramo vam vrata do investicij v hitrorastoča ali zrela in stabilna zasebna podjetja, ki imajo resno možnost postati zmagovalci na evropskih in globalnih trgih.

REGISTRIRAJTE SE NA NAŠI PLATFORMI

Skrbno izbrani nepremičninski projekti iz Evrope

Na naši platformi omogočamo (množično) financiranje v vse tipe naložbenih nepremičnin, od stanovanjskih, do industrijskih, trgovskih, logističnih in poslovnih. Vsi projekti so pripravljeni s strani izkušenih razvijalcev nepremičninskih projektov.

 • Najboljši nepremičninski projekti v Evropi na dosegu roke
 • Sodelujte samo z izkušenimi nosilci projektov in pod preglednimi pogoji poslovanja
 • Investirajte manjše zneske v obetavne nepremičninske projekte
REGISTRIRAJTE SE NA NAŠI PLATFORMI

Transparentnost – Pred investiranjem dodobra spoznajte vse vidike investicije

Investitorji so pri nas vedno na prvem mestu. Zato so pogoji vedno predstavljeni transparentno, projekti na Equito platformi pa skrbno izbrani. Natančno razumite investicije, v katere se podajate, njihove pogoje, tveganja in potencialne donose.

 • Povzetek pogojev – Pogoji in tveganja investicije povzeti v razumljivem jeziku.
 • Prednosti in slabosti – Pregledno predstavljene prednosti in slabosti posamezne investicije.
 • Stik z ustanovitelji – Intervjuji z nosilci projektov ter dodatna informativna gradiva.
 • Učenje med investiranjem – Do novega znanja s poučnimi nasveti na platformi.

Redna komunikacija po izvedbi investicije

Po zaključenih investicijah v zasebna podjetja ali nepremičninske projekte, Equito pomaga nosilcem projektov dosegati najvišje korporativne standarde komuniciranja v odnosih z investitorji. Vodstvu zasebnih podjetij zagotavljamo predloge, časovnice in tehnologijo za redno komuniciranje z investitorji ter platformo za objavljanje pomembnih formalnih in neformalnih informacij.

 

 • Večje najave in uspehi podjetja
 • Obvestila o korporativnih ukrepih
 • Letna poročila
 • Glasovanje delničarjev
 • Izplačilo dividend

Smo s strani ATVP regulirana borzno-posredniška družba.

 • Kot borzno-posredniška družba imamo pridobljeno dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev po evropski direktivi MiFID II.
 • Sredstva investitorjev so na ločenem skrbniškem računu, zavarovana z jamstveno shemo.
 • Sedež imamo v EU in poslujemo skladno z GDPR zakonodajo.