Potrebujete strokovno izdelan finančni načrt podjetja?

Pripravimo vse tri finančne izkaze, skupaj s kazalniki ter glavnimi smernicami za poslovno odločanje.

Finančni načrt podjetja je nujno in nepogrešljivo orodje za uspešno poslovanje ali za pridobivanje virov financiranja. Izdelamo profesionalni finančni načrt, ki vključuje bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz denarnih tokov, prav tako pa ključne kazalnike ter druge relevantne podatke za poslovno odločanje.

Finančni načrt za interne ali zunanje potrebe

Finančne načrte izdelujemo za interne potrebe, to je podporo pri poslovnem odločanju in spremljanju poslovanja. Prav tako izdelujemo finančne načrte za zunanje deležnike, kot so investitorji tveganega kapitala, zasebni skladi in banke.

 • Trije izkazi: Bilanca stanja, izkaz uspeha, denarni tokovi
 • Analiza scenarijev: Optimistični, realni, pesimistični
 • Ključni kazalniki ter dinamične predpostavke

Kdaj je največkrat potreben finančni načrt?

 • Redno spremljanje finančnega poslovanja
 • Zagon novega projekta, produkta ali storitve
 • Širjenje podjetja na tuje trge
 • Pridobivanje kreditov, investitorjev ali ob prijavah na razpise
 • Izdaja vrednostnih papirjev
 • Podjetje v finančnih težavah (plan prestrukturiranja)

Glavne koristi finančnega načrta

 • 1. Začrtan plan poslovanja

  S pomočjo finančnega Vsako podjetje mora imeti jasno zastavljene cilje, ki se odražajo tudi v financah. V finančnem načrtu se lahko mesečno spremlja, ali je podjetje doseglo cilje ter kako uspešno je pri tem. ciljne marže, primerjavo s konkurenti ter integracijo naprednih in sodobnih načinov poslovanja s področja poslovnih financ.

 • 2. Natančni finančni podatki

  Vodstvo podjetja ima vedno na voljo finančne podatke o poslovanju podjetja (plan/realizacija) na podlagi katerih lahko prilagodi strategijo poslovanja.

 • 3. Financiranje poslovanja

  Finančni plan jasno kaže predvideno stanje dobička in denarnega toka, kakšne bodo potrebe po financiranju ter v kolikšni meri si podjetje lahko privošči dodatne investicije in druge stroške.

 • 4. Analiza občutljivosti in dinamika

  Analiza občutljivosti poslovnega modela v finančnem načrtu omogoča oblikovanje različnih scenarijev ter sliko, v kakšnem položaju se lahko znajde podjetje v različnih scenarijih.

 • 5. Benchmark analiza

  Ob izdelavi finančnega načrta se obenem lahko naredi primerjalno analizo s panogo in glavnimi konkurenti, s čimer se ugotovi, kjer se mora podjetje izboljšati in kje že posluje boljše od konkurence.

Potrebujete strokovno izdelan finančni načrt?

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Vodja prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]