Poslovne finance

Kot borzno-posredniška družba združujemo strokovnjake s področja ekonomije, poslovnih financ, prava, investiranja ter borznega trgovanja. V interdisciplinarnih ekipah skupaj z našimi partnerji za podjetja izvajamo storitve analitike in poslovnega svetovanja, predvsem na področju podjetniških finance, skrbnih pregledov ter priprave finančnih analiz in investicijske dokumentacije.

Na področju poslovnih financ ponujamo naslednje storitve

Zunanji finančni direktor

Podjetjem ponujamo storitve zunanjega finančnega direktorja, po principu mesečnega najema ali izvedbe posamezne storitve. Naši strokovni sodelavci na področju financ vam pomagajo z izzivi na področju finančne funkcije, od optimizacije obratnega kapitala in denarnega toka do doseganja večje dobičkonosnosti podjetja.

Več

Kontroling

Kontroling je sistem upravljanja in nadzora finančnih aktivnosti podjetja. Kontroling vključuje zbiranje, analizo in spremljanje finančnih podatkov ter podporo pri odločanju vodstvu podjetja. Za vas vzpostavimo ali optimiziramo poslovno funkcijo kontrolinga.

Več

Finančni načrt podjetja

Izdelujemo profesionalne finančne načrte, tako za interne, kot eksterne potrebe. Finančni načrt vključuje vse tri izkaze – bilanca stanja, izkaz uspeha, denarni tokovi, za podjetja pa predstavlja osnovno vodilo za interno odločanje, izboljšanje finančnega poslovanja in pridobivanje investicij.

Več

Poslovni načrt za banke/investitorje

Poleg finančnih načrtov izdelujemo tudi celotne poslovne načrte oziroma elaborate za banke ter investitorje tveganega kapitala, DIIP/PIZ/IP dokumentacijo ali prospekte za zbiranje kapitala z izdajo vrednostnih papirjev.

Več

Skrbni pregled (»due dilligence«)

Izvajamo skrbne preglede poslovanja, v različnih obsegih in na različnih poslovnih funkcijah. Izvedemo podrobno analizo poslovanja s pravnega vidik, finančnega ali komercialnega vidika ter izpostavimo ključne nepravilnosti in tveganja. Izdelamo oceno poslovanja, skupaj z izdelavo predlogov izboljšav.

Več

Ekonomske analize

Ekonomske analize so običajna podlaga za sprejemanje odločitev o izvedbi investicije. Z ekonomsko analizo podrobno obravnavamo vsa tveganja in potenciale, ki se nanašajo na investicijo. Izdelujemo različne ekonomske analize ali analize investicijskih priložnosti, na podlagi katerih boste sprejeli optimalne poslovne odločitve.

Več

Iščete zanesljive svetovalce na področju poslovnih financ? Srečajmo se na brezplačnem posvetu.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Vodja prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]