Od investiranja do zbiranja kapitala na finančnih trgih

Na našem blogu z veseljem širimo znanje, ki se dotika vseh ključnih področij povezanih z denarjem (pridobivanje, ohranjanje, plemenitenje), tako na poslovnem, kot tudi osebnem področju.

Načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja podjetja – Kaj vključuje?

Načrt finančnega prestrukturiranja je temeljni dokument ali niz ukrepov, ki jih podjetje razvije in izvaja z namenom izboljšanja svojega finančnega položaja

Finančno prestrukturiranje podjetja

Prestrukturiranje podjetja v postopku insolventnosti

Proces prestrukturiranja podjetja vključuje celostno reorganizacijo finančne strukture podjetja s ciljem optimizacije stroškov, povečanja dobička in zagotavljanja kapitalske ustreznosti ter kratkoročne in dolgoročne plačilne stabilnosti.

DCA - Metoda povprečnega stroška

DCA metoda vlaganja – Metoda povprečnega stroška

DCA pomeni, da določimo fiksno vsoto denarja, ki jo bomo vložili v izbran portfelj ter časovni okvir, v katerem bomo to redno počeli.

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje  – Glavne koristi za pravne in fizične osebe

Cilj finančnega svetovanja je izboljšati dano finančno stanje, kar običajno vključuje analizo stanja, postavitev jasnih finančnih ciljev ter izdelavo strategije za doseganje le-teh.

Trg delnic

Trg delnic – Kako deluje?

Trg delnic je segment kapitalskega trga (slednji je del finančnega trga), kjer se trguje z delnicami družb, ki so izdale vrednostne papirje z namenom pridobivanja kapitala.

Finančni trgi

Finančni trgi – Kaj so in kako delujejo?

Finančni trgi so mehanizem, kjer se kupci in prodajalci srečujejo, z namenom izvedbe transakcij s finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice in podobno.

Ljubljanska borza – Vse, kar morate vedeti

Ljubljanska borza je edini organizirani trg vrednostnih papirjev v Sloveniji. Zagotavlja infrastrukturo za trgovanje, vključno z delnicami, obveznicami in drugimi finančnimi instrumenti.

Delnica

Delnica – Kaj je delnica ter zakaj in kje kupiti delnice?

Delnica predstavlja lastništvo določenega deleža podjetja, s katerim se lahko trguje na borzi. Z nakupom delnice postanete dejanski so-lastnik deleža podjetja.

Investicijska strategija

Investicijska strategija – Katera je najbolj donosna?

Investicijska strategija zajema določen niz pravil, postopkov in želenih vedenj, ki pomagajo pri odločitvah, katere naložbe izbrati, kdaj in na kakšen način.

Borzno posredniška hiša

Borzno posredniška hiša – Kaj je in katere storitve opravlja?

Borzno posredniška hiša ima dovoljenje za opravljanje poslov povezanih z izdajanjem, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev.

Kako privarčevati

Kako privarčevati  – Več kot 25 idej in nasvetov

Z nekaj preprostimi strategijami in spremembami navad lahko vsakdo začne hitro in učinkovito varčevati.

Jordan Luka 2 Lake Bled

Luka Dončić – Koliko zasluži naš najbolje plačan športnik?

Koliko zasluži Luka Dončić in kako je postal eden izmed najbolje plačanih športnikov na svetu?