Želite vzpostaviti kontroling v vašem podjetju?

Kot storitev »na ključ« vam ponujamo profesionalno vzpostavitev kontrolinga.

Kontroling je podporna funkcija vodstvu podjetja, ki neodvisno spremlja poslovanje in doseganje načrtovanih ciljev ter pravočasno opozarja na kritične dogodke. Kontroling pa lahko prevzame tudi nalogo rednega poročanja, ki ga lastniki oz. vlagatelji zahtevajo od vodstva podjetja. Za vas v celoti vzpostavimo funkcijo kontrolinga v podjetju ali vam pomagamo urediti procese.

Zakaj je kontroling v podjetju pomemben?

Funkcija kontrolinga v podjetju vključuje koordiniranje aktivnosti za določanje poslovnih ciljev, pripravo načrtovanja, usklajevanje kratkoročnih in dolgoročnih načrtov ter spremljanje uresničevanja načrtov in odmikov. Funkcijo kontrolinga lahko razdelimo na strateški (kot podpora odločanju) ali na operativni kontroling (kot na notranjo kontrolo poslovnih procesov v podjetju).

Glavne naloge kontrolinga vključujejo

 • 1. Priprava in spremljanje proračunov

  Kontroling vključuje pripravo letnih proračunov in spremljanje njihovega izvajanja, da se zagotovi, da podjetje deluje v okviru določenih finančnih omejitev.

 • 2. Finančne analize

  Kontroling analizira finančne podatke, kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov, da bi razumeli finančno zdravje podjetja.

 • 3. Nadzor stroškov

  Kontroling pomaga pri identifikaciji in zmanjševanju nepotrebnih stroškov, kar omogoča podjetju, da deluje bolj učinkovito in poveča dobiček.

 • 4. Optimalna porazdelitev virov

  Kontroling zagotavlja, da so finančni viri podjetja pravilno razporejeni ter da podpirajo poslovne cilje.

 • 5. Pomoč pri odločanju

  Kontroling zagotavlja podporo pri odločanju vodstvu podjetja z analiziranjem finančnih podatkov in pripravo poročil o uspešnosti podjetja.

 • 6. Napovedovanje in načrtovanje

  Kontroling vključuje napovedovanje prihodnjih finančnih rezultatov in pripravo načrtov za doseganje poslovnih ciljev.

Potrebujete pomoč pri vzpostavitvi kontrolinga v vašem podjetju?

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Direktor prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]