S komercialnimi zapisi do likvidnosti in prvega stika z vlagatelji

Komercialni zapisi so prava pot do likvidnosti in prvega stika z institucionalnimi vlagatelji.

Alternativa kratkoročnim bančnim virom financiranja

Komercialni zapisi so po naravi zelo podobni obveznicam, z razliko ročnosti, saj so komercialni zapisi namenjeni kratkoročnemu financiranju. Komercialni zapisi so pogosta alternativa kratkoročnim bančnim posojilom, njihova običajna ročnost pa je od nekaj mesecev do enega leta.

Komercialne zapise običajno izdajajo:

 • Hitrorastoča in zrela podjetja
 • Podjetja z dobro bonitetno oceno
 • Podjetja, ki potrebujejo dodatne kratkoročne vire financiranja

Glavni razlog za izdajo komercialnega zapisa je običajno razpršenost investitorjev s standardizirano komunikacijo in pogoji. Na željo institucionalnih vlagateljev se pogosto najprej izda komercialni zapis, z namenom vzpostavitve sodelovanja, kasneje pa se izda obveznico ali naredi kotacija podjetja na borzi.

Z našo pomočjo do komercialnega zapisa, ki bo zanimiv za vlagatelje

Ključno za uspeh pri pridobivanju svežega financiranja z izdajo komercialnega zapisa je, da se oblikujejo pogoji, ki so že v izhodišču zanimivi za vlagatelje. S tem namenom vam svetujemo in pomagamo pri optimalnem strukturiranju komercialnega zapisa. 

Skupaj določimo naslednje pogoje:

Velikost izdaje in valuta
Število komercialnih zapisov in višino apoena (ene obveznice)
Minimalno vplačilo
Obdobje vplačevanja
Datum dospelosti oz. ročnost
Obrestna mera in način zapadlosti obresti
Zavarovanja
Glavna tveganja in finančne zaveze

Podjetja največkrat izdajajo komercialne zapise v višini 3 – 5 mio EUR za obdobje 3 – 12 mesecev. Obrestna mera je običajno fiksna, višina pa odvisna od obrestnih mer na trgu.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Neformalno preverjanje interesa pri vlagateljih (»market test«)

Pred nastankom večjih stroškov ter sprejemu dokončne odločitve o izdaji komercialnih zapisov ne glede na vse izvedemo neformalno preverbo pri potencialnih institucionalnih ali individualnih vlagateljih. Preverba trga ne pomeni dejanske ponudbe komercialnih zapisov investitorjem, ampak orientacijo za formiranje finančnega instrumenta.

 • Izdelava »teaser«-ja
 • Izbor najbolj primernih investitorjev iz naše baze ter neformalna preverba interesa
 • Po potrebi ažuriranje pogojev in strukture komercialnega zapisa

Pravno-finančna izvedba celotnega postopka

Po uspešnem testiranju trga izvedemo celotni postopek izdaje komercialnega, od priprave dokumentacije, do komunikacije z investitorji ter regulatorji. Skozi celoten postopek vam svetujemo, tako z vidika izdaje komercialnega zapisa, kot celotne optimizacije virov financiranja.

Digitaliziran postopek komercialnega zapisa

Preko Equito platforme je celoten postopek izdaje komercialnega zapisa digitaliziran in uporabnikom prijazen. Naša platforma, skupaj s podporo zaposlenih v podpori strankam (»customer service«) zagotavlja nemoteno celotno investicijsko pot, od registracije na platformi, do nakazila celotnih sredstev.

Običajen povsem digitaliziran postopek izvedbe investicije:

 • Vlagatelji se na platformi registrirajo (preko varnega Auth0 sistema)
 • Opravijo KYC in KYB
 • Izvedejo nakazilo sredstev
 • Izberejo investicijo, kjer so vsi ključni podatki na enem mestu
 • Podpišejo vpisnico in izvedejo investicijo

Equito v imenu izdajatelja izda komercialni zapis v Centralni kliriniško depotni družbi (KDD). Equito zbrana sredstva nakaže izdajatelju.

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Vodja prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]