Z izdajo obveznice do stabilnega in predvidljivega vira financiranja

Obveznice so odlična dopolnitev ali nadomestilo dolgoročnega bančnega financiranja.

Zmanjšajte tveganja in odvisnosti od bank

Če iščete tudi vi dolgoročni stabilen vir financiranja in obenem želite diverzificirati svoje dolžniške vire ter zmanjšati odvisnost od bank, je izdaja obveznice pravi mehanizem za vas. Z vsebinskega vidika je izdaja obveznice zelo podobna najemu kredita. Obveznice so najbolj primerne, ko želi izdajatelj zbrati večjo količino denarnih sredstev za daljše obdobje.

Prednosti izdaje obveznic:

 • Širše opredeljen namen zbiranja kapitala (npr. zgolj likvidnost)
 • Dolgoročno poznana fiksna obrestna mera
 • Večja fleksibilnost pri zavarovanjih in podrejenosti dolga
 • Razpršenost investitorjev s standardizirano komunikacijo in pogoji
 • Ohranjanje večje likvidnosti z odloženim plačilom glavnice in obresti

Z našo pomočjo do strukture obveznice, ki bo zanimiva za vlagatelje

Ključno za uspeh pri pridobivanju svežega financiranja z izdajo obveznice je, da se oblikujejo pogoji, ki so že v izhodišču zanimivi za vlagatelje. S tem namenom vam svetujemo in pomagamo pri optimalnem strukturiranju obveznice. 

Skupaj določimo naslednje pogoje:

Velikost izdaje
Obrestna mera in način zapadlosti obresti
Datum dospelosti oz. ročnost
Število obveznic in višino apoena (ene obveznice)
Minimalno vplačilo
Obdobje vplačevanja
Zavarovanja
Glavna tveganja in finančne zaveze

Podjetja največkrat izdajajo obveznico v višini 5 do 10 mio EUR za obdobje 3 do 6 let. Obrestna mera je običajno fiksna, višina pa odvisna od obrestnih mer na trgu.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Neformalno preverjanje interesa pri vlagateljih (»market test«)

Pred nastankom večjih stroškov ter sprejemu dokončne odločitve o izdaji obveznice izvedemo neformalno preverbo pri potencialnih institucionalnih ali individualnih vlagateljih. Preverba trga ne pomeni dejanske ponudbe obveznic, ampak orientacijo za formiranje finančnega instrumenta.

 • Izdelava »teaser«-ja
 • Izbor najbolj primernih investitorjev iz naše baze ter neformalna preverba interesa
 • Po potrebi ažuriranje pogojev in strukture obveznice

Pravno-finančna izvedba celotnega postopka

Po uspešnem testiranju trga izvedemo celotni postopek izdaje obveznice, od priprave dokumentacije, do komunikacije z investitorji ter regulatorji in morebitni uvrstiti instrumenta na borzo. Skozi celoten postopek vam svetujemo, tako z vidika izdaje obveznice, kot celotne optimizacije virov financiranja.

Uvrstitev obveznice v kotacijo na borzo je odvisno primarno od zahtev institucionalnih investitorjev, pa tudi za individualne investitorje so določene prednosti kotacije obveznice – to je predvsem likvidnost, v smislu, da se obveznico lažje proda. V kolikor se odloči za kotacijo na borzi, se priporoča uvrstitev obveznice na MTF trg SI-ENTER.

V Sloveniji so obveznice ali instrumente denarnega trga že v preteklosti (poleg javnih družb) izdala poznana slovenska podjetja, kot so GEN-I, Calcit, CVS Mobile, SIJ, T-2, Titus in mnoga druga.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Digitaliziran postopek izdaje obveznice

Preko Equito platforme je celoten postopek izdaje obveznice digitaliziran in uporabnikom prijazen. Naša platforma, skupaj s podporo zaposlenih v podpori strankam (»customer service«) zagotavlja nemoteno celotno investicijsko pot, od registracije na platformi, do nakazila celotnih sredstev.

Običajen povsem digitaliziran postopek izvedbe investicije:

 • Vlagatelji se na platformi registrirajo
 • Opravijo KYC/KYB in si odprejo investicijski račun
 • Izvedejo nakazilo sredstev
 • Izberejo investicijo, kjer so vsi ključni podatki na enem mestu
 • Podpišejo vpisnico in izvedejo investicijo
 • Po zaključku (izjemoma tudi prej) se izvede vpis investitorjev v KDD

Equito v imenu izdajatelja obveznice izda v Centralni kliriniško depotni družbi (KDD). Equito zbrana sredstva nakaže izdajatelju.

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Vodja prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]