Potrebujete poslovni načrt za banke ali investitorje?

Izdelujemo poslovne načrte in investicijske elaborate, ki prepričajo investitorje.

Poslovni načrt ali investicijski elaborat je osnovni dokument za pridobivanje virov financiranja, ne glede na to, ali gre za lastniško ali dolžinsko financiranje. Izdelujemo profesionalne poslovne načrte, skupaj s finančnimi projekcijami, pripravljene skladno z zahtevami različnih virov financiranja.

Hitro in učinkovito izdelamo vse vrste elaboratov

Vsebino in strukturo poslovnega načrta pripravimo za različne tipe investitorjev, ki jih iščete. Poglavja in vsebino pripravimo skladno z zahtevanimi standardi, dokument pa pripravimo v slovenskem ali angleškem jeziku (možni so tudi prevodi v druge jezike). Na sklopu delavnic skupaj z vami pridobimo vse potrebne podatke, nato pa vam hitro in učinkovito izdelamo investicijsko dokumentacijo.

Zunanja pomoč pri poslovnih financah je smiselna, ko potrebujete:

 • Elaborat za banke
 • Izdelava poslovnega načrta za investitorje
 • DIIP / PIZ / IP za javne projekte
 • Izdelamo tudi samo finančni načrt

Na vašo željo lahko izdelamo tudi samo finančni načrt, brez vsebinskega dela.

Vsebina poslovnega načrta

Poslovni načrt oziroma investicijski elaborat pripravimo v skladu z mednarodno uveljavljeno strukturo poglavij. Vsebino prilagodimo glede na zahteve investitorja oziroma vrsto financiranja, ki se pridobiva. Standardna struktura poglavij običajno pokriva:

 • 1. Poslovna ideja

  V sklopu poslovne ideje se predstavi inovativnost ideje, vizijo, poslanstvo, strateške cilje in vrednote. Izpostavi se jedrno kompetenco in diferenciator podjetja/projekta.

 • 2. Analiza panoge, trga in kupcev

  Analitični del vključuje analizo makroekonomskega okolja, panoge, trga, kupcev in konkurence. Ugotovi se privlačnost poslovnega okolja ter potencial razvija na trgu. Podrobno se analizira konkurente, tako vsebinsko, kot tudi finančno, ključno je, da se oblikujejo edinstvene prodajne prednosti. Kupce se ustrezno segmentira.

 • 3. Strategija trženja podjetja

  Na podlagi poslovne ideje ter analitičnega dela se izdela strategijo trženja in tržnega komuniciranja. Podrobno se opiše strategijo vstopa na trg, cenovno strategijo ter optimalna orodja za trženje in komuniciranje s kupci. Trženje vključuje tudi strategijo nastopa na spletu, ki je vedno bolj pomembni del komuniciranja vsakega podjetja.

 • 4. Razvoj in tehnologija

  Poglavje pokriva načrt razvoja, produktni portfelj, nove potencialne produkte ter tehnologijo in morebitno zaščito intelektualne lastnine v smislu patentov.

 • 5. Ekipa

  Poslovni načrt vsebuje tudi prikaz organizacijske strukture, opis vodstvene skupine ter ključnih zaposlenih.

 • 6. Kritična tveganja

  V poslovnem načrtu se identificira tudi vsa potencialna kritična tveganja, jih rangira ter izdela strategijo upravljanja s tveganji.

 • 7. Terminski načrt

  Pomemben del poslovnega načrta je terminski načrt, skozi katerega se oblikujejo časovni mejniki, določijo prioritete ter zaporedje aktivnosti pri realizaciji zastavljenih poslovnih ciljev podjetja.

 • 8. Finančni plan

  Na podlagi vsebinskega dela poslovnega načrta se pripravi tudi finančni načrt, ki vključuje bilanco stanja, izkaz uspeha ter izkaz denarnih tokov. Pri finančnem načrtovanju se upošteva več scenarijev, od optimističnega do realističnega.

  Na vašo želji lahko izdelamo tudi samo finančni načrt, brez vsebinskega dela.

 • 9. Povzetek in prezentacija

  Na podlagi poslovnega načrta se pripravi tudi povzetek poslovnega načrta in prezentacija.

Za javne projekte izdelujemo DIIP/PIZ/IP skladno z zahtevanimi poglavji v zakonodaji. V primeru izdaje vrednostnih papirjev prav tako izdelamo prospekt v skladu z zakonodajnimi predpisi.

Potrebujete strokovno izdelan poslovni načrt za investitorje?

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Direktor prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]