Od investiranja do zbiranja kapitala na finančnih trgih

Na našem blogu z veseljem širimo znanje, ki se dotika vseh ključnih področij povezanih z denarjem (pridobivanje, ohranjanje, plemenitenje), tako na poslovnem, kot tudi osebnem področju.

DCA - Metoda povprečnega stroška

DCA metoda vlaganja – Metoda povprečnega stroška

DCA pomeni, da določimo fiksno vsoto denarja, ki jo bomo vložili v izbran portfelj ter časovni okvir, v katerem bomo to redno počeli.

Trg delnic

Trg delnic – Kako deluje?

Trg delnic je segment kapitalskega trga (slednji je del finančnega trga), kjer se trguje z delnicami družb, ki so izdale vrednostne papirje z namenom pridobivanja kapitala.

Ljubljanska borza – Vse, kar morate vedeti

Ljubljanska borza je edini organizirani trg vrednostnih papirjev v Sloveniji. Zagotavlja infrastrukturo za trgovanje, vključno z delnicami, obveznicami in drugimi finančnimi instrumenti.

Delnica

Delnica – Kaj je delnica ter zakaj in kje kupiti delnice?

Delnica predstavlja lastništvo določenega deleža podjetja, s katerim se lahko trguje na borzi. Z nakupom delnice postanete dejanski so-lastnik deleža podjetja.

Investicijska strategija

Investicijska strategija – Katera je najbolj donosna?

Investicijska strategija zajema določen niz pravil, postopkov in želenih vedenj, ki pomagajo pri odločitvah, katere naložbe izbrati, kdaj in na kakšen način.

Borzno posredniška hiša

Borzno posredniška hiša – Kaj je in katere storitve opravlja?

Borzno posredniška hiša ima dovoljenje za opravljanje poslov povezanih z izdajanjem, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev.

Obveznica

Obveznica – Kdaj, kje in kako investirati v obveznice?

Obveznice so poleg delnic najbolj popularna oblika naložb na kapitalskih trgih. Trg obveznic po vrednosti celo presega delniški trg, tako v ZDA, kot EU in globalno.

Kam vložiti denar

Kam vložiti denar? To so najboljše opcije

Kam vložiti denar? Odgovor na to ni enostaven, saj ima vsak od nas specifično finančno situacijo, na katero vpliva več faktorjev od starosti, višine plače, višine privarčevanega denarja in še kaj.

Vrednostni papirji – Kaj so, katere vrste poznamo in kje jih kupiti

Vrednostni papirji so oblika finančnih instrumentov, ki imetniku omogočajo določene pravice, najpogosteje povezane z donosom, lahko pa tudi z glasovanjem.

Vprašanja investitorjev

Vprašanja investitorjev pred izvedbo investicije

Vsak uspešen investitor ima neko različico kontrolnega seznama (»checklist«), s katerim si pomaga pri odločitvi o izvedbi posamezne investicije.