Vse objave

Tehnična analiza – Kako začeti z grafikoni in vzorci?

Tehnična analiza

Tehnična analiza je metodologija za napovedovanje prihodnjih cenovnih gibanj finančnih instrumentov na podlagi preučevanja preteklih tržnih podatkov, predvsem cen in obsega trgovanja.

V nasprotju s temeljno analizo, ki se osredotoča na vrednotenje podjetja glede na njegove finančne izkaze in tržne dejavnike, tehnična analiza izhaja iz predpostavke, da so vse potrebne informacije že odražene v ceni.

Tehnični analitiki ali trgovalci uporabljajo različne grafične prikaze in tehnične kazalnike, da identificirajo vzorce in trende, ki lahko kažejo na prihodnje gibanje cen.

Vsebina objave

Zakaj se uporablja tehnična analiza?

Tehnična analiza je zelo priljubljen in uporaben pripomoček, saj trgovalcem omogoča vizualno identificirajo tržnih trendov in njihovih potencialnih obratov v prihodnje.

“Vizuializacija” prihodnosti skozi napoved trenda je zelo dobrodošel dodatek k temeljni analizi pri sprejemanju trgovalnih odločitev.

Kako se uporablja tehnična analiza?

Tehnična analiza se izvaja z uporabo različnih orodij, vključno z grafikoni cen in različnimi kazalniki, ki lahko prikazujejo gibanje cen v različnih časovnih obdobjih, od minut do let.

Tehnični analitiki obenem uporabljajo kazalnike, kot so:

  • premikajoča povprečja,
  • relativna moč (RSI),
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) in
  • Bollingerjevi pasovi

Z uporabo kazalnikov prepoznajo možne tržne trende in signalizirajo nakupne ali prodajne priložnosti. Analiza vzorcev grafov, kot so glava in ramena (»head and shoulders«), skodelica z ročem (»cup and handle«), zastave in trikotniki (»bullish«, »bearish flag«) in še mnogo drugih vzorcev omogoča trgovalcem, da napovedujejo smer in amplitude cenovnih gibanj.

Poglejmo si nekaj konkretnih primerov

Glava in ramena v obliki Triglava napovedujejo negativen trend v prihodnje:

Skodelica z ročajem napoveduje nadaljevanje pozitivnega trenda:

Primer zastavice, ki napoveduje pozitiven trend:

Trikotnik, ki napove pozitiven trend, ki pa se je, zaradi slabih objavljenih rezultatov, močno obrnil navzdol – torej tudi temeljna analiza šteje!

Z razumevanjem teh dinamik lahko trgovalci izkoristijo kratkoročne priložnosti in izboljšajo svoje trgovalne strategije, kar tehnično analizo naredi nepogrešljivo orodje v arzenalu sodobnih trgovalcev in vlagateljev.

Tehnična analiza in napredne tehnike

Osnovna orodja, kot so trendi, podporne in odporne ravni, so ključna za prepoznavanje možnih vstopnih in izstopnih točk na trgu. Vendar pa tehnična analiza ponuja še veliko več naprednih tehnik in kazalnikov, ki lahko pomagajo pri bolj natančnem določanju optimalnih trgovalnih odločitev.

Za nadgradnjo razumevanja tehnične analize je pomembno, da se poglobimo v dodatne koncepte in tehnike, ki omogočajo natančnejše napovedovanje tržnih gibanj in identifikacijo trgovalnih priložnosti.

Med napredne tehnike spada razumevanje in uporaba različnih vrst grafikonov, ki ponujajo bogatejše informacije o gibanju cen.

Linijski grafiki, OHLC grafiki in japonski svečniki vsak na svoj način prikazujejo dinamiko cen in obseg trgovanja, kar analitikom omogoča, da bolje razumejo tržno stanje.

Japonske svečke so še posebej uporabne zaradi svoje vizualne preglednosti in sposobnosti prikaza sentimenta na trgu.

Graf dnevnih “japonskih svečk” nam pove kje se je tisti dan odprl tečaj delnice, kje se je zaključil in kje je bi dosežen najvišji in najnižji tečaj dneva.

Poleg tega je za uspešno tehnično analizo ključno razumevanje konceptov, kot so podporne in odporne ravni. Te ravni predstavljajo psihološke meje, na katerih se tržni udeleženci odzovejo na način, ki lahko vodi do obratov v trendu ali nadaljevanja gibanja.

Spremljanje prebojev teh ravni in razumevanje, kako se lahko podporne ravni spremenijo v odporne (in obratno) po večjem tržnem premiku, je temelj za določanje močnih vstopnih in izstopnih signalov.

Tehnična analiza kot podpora temeljni analizi

Tehnična analiza nima meja, zato je za neizkušenega trgovalca, ki ne zna brati med vrsticami, lahko zelo neuporabna in celo zavajajoča. Borzniki radi vidimo vzorce povsod, tudi tam, kjer jih ni in to je lahko visoka cena, ki jo na koncu plačamo z napačnimi odločitvami ob napačnih napovedih trenda.

Zato priporočamo, da tehnično analizo uporabljate izključno kot podporo temeljni analizi, ki je še vedno primarno orodje odločanja vseh dolgoročno vzdržnih portfeljev.