Branko Zeleznik

Ljubljanska borza – Vse, kar morate vedeti

Ljubljanska borza je edini organizirani trg vrednostnih papirjev v Sloveniji. Zagotavlja infrastrukturo za trgovanje, vključno z delnicami, obveznicami in drugimi finančnimi instrumenti.

Delnica

Delnica – Kaj je delnica ter zakaj in kje kupiti delnice?

Delnica predstavlja lastništvo določenega deleža podjetja, s katerim se lahko trguje na borzi. Z nakupom delnice postanete dejanski so-lastnik deleža podjetja.

Borzno posredniška hiša

Borzno posredniška hiša – Kaj je in katere storitve opravlja?

Borzno posredniška hiša ima dovoljenje za opravljanje poslov povezanih z izdajanjem, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev.

Obveznica

Obveznica – Kdaj, kje in kako investirati v obveznice?

Obveznice so poleg delnic najbolj popularna oblika naložb na kapitalskih trgih. Trg obveznic po vrednosti celo presega delniški trg, tako v ZDA, kot EU in globalno.

Vrednostni papirji – Kaj so, katere vrste poznamo in kje jih kupiti

Vrednostni papirji so oblika finančnih instrumentov, ki imetniku omogočajo določene pravice, najpogosteje povezane z donosom, lahko pa tudi z glasovanjem.

Varčevanje - Kje in koliko varčevati?

Varčevanje: Kje, kako in koliko varčevati?

V povezavi z denarjem obstajajo tri ključne veščine: Zaslužiti denar, privarčevati čim večji delež zasluženega denarja ter na koncu denar tudi smiselno oplemeniti. Varčevanje je tako eden ključnih sestavnih delov uspešnih osebnih financ in stabilne finančne prihodnosti.

Izdaja obveznice - Financiranje podjetja z obveznico

Izdaja obveznice – Financiranje podjetja z obveznico

Obveznice so najbolj primerne predvsem takrat, ko želi izdajatelj zbrati večjo količino denarnih sredstev za daljše obdobje, obenem pa je običajno do določene mere že zadolžen pri bankah.