Od investiranja do zbiranja kapitala na finančnih trgih

Na našem blogu z veseljem širimo znanje, ki se dotika vseh ključnih področij povezanih z denarjem (pridobivanje, ohranjanje, plemenitenje), tako na poslovnem, kot tudi osebnem področju.

Likvidnost podjetja

Likvidnost podjetja – Sposobnost pravočasnega plačevanja obveznosti

Likvidnost podjetja pomeni njegovo sposobnost, da poravna svoje kratkoročne obveznosti s svojimi kratkoročnimi sredstvi.

Stroškovna učinkovitost podjetja

Stroškovna učinkovitost in kontrola nad stroški v podjetju

Učinkovito upravljanje stroškov pomeni, da organizacija ne le zmanjša svoje odhodke in poveča dobiček, temveč tudi optimizira svoje aktivnosti in procese, da doseže boljše rezultate z manjšimi vložki.

Poslovne finance

Poslovne finance: Vodič za uspešno vodenje finančne funkcije

Poslovne finance (oziroma korporativne finance) obsegajo upravljanje sredstev, obveznosti in kapitalske strukture podjetja z namenom maksimiranja vrednosti za delničarje.

Dolgoročni krediti za podjetja

Dolgoročni krediti za podjetja: Kje in kako jih pridobiti?

Dolgoročni krediti za podjetja predstavljajo dolžniški vir financiranja, ki ga podjetja pridobivajo za financiranje dolgoročnih projektov.

Podjetniške finance

Podjetniške finance – Kaj mora vedeti vsak podjetnik ali manager?

Podjetniške finance so pomemben element uspeha vsakega podjetja. Poleg izdelka oziroma storitve ter prodaje in marketinga, so finance tretji ključni steber poslovanja.

Računovodski izkazi

Računovodski izkazi – Finančna slika poslovanja podjetja

Računovodski izkazi prikazujejo finančno zdravje podjetja. Spoznajte več o bilanci stanja, izkazu uspeha in izkazu denarnih tokov.

Načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja podjetja – Kaj vključuje?

Načrt finančnega prestrukturiranja je temeljni dokument ali niz ukrepov, ki jih podjetje razvije in izvaja z namenom izboljšanja svojega finančnega položaja

Finančno prestrukturiranje podjetja

Prestrukturiranje podjetja v postopku insolventnosti

Proces prestrukturiranja podjetja vključuje celostno reorganizacijo finančne strukture podjetja s ciljem optimizacije stroškov, povečanja dobička in zagotavljanja kapitalske ustreznosti ter kratkoročne in dolgoročne plačilne stabilnosti.

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje  – Glavne koristi za pravne in fizične osebe

Cilj finančnega svetovanja je izboljšati dano finančno stanje, kar običajno vključuje analizo stanja, postavitev jasnih finančnih ciljev ter izdelavo strategije za doseganje le-teh.

Finančni trgi

Finančni trgi – Kaj so in kako delujejo?

Finančni trgi so mehanizem, kjer se kupci in prodajalci srečujejo, z namenom izvedbe transakcij s finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice in podobno.

Računovodenje inovacij

Računovodenje inovacij, vitki kazalniki in inovacijske metrike

Namen računovodenja inovacij je, da zagonsko podjetje lahko meri svoj dejanski napredek, čeprav so tradicionalne finančne metrike vse blizu nič.

Finančni načrt za podjetje

Finančni načrt za podjetje – Kako ga pripraviti?

Finančni načrt podjetja je strateški dokument, v katerem so določeni finančni cilji podjetja ter omogoča sprotno spremljanje finančnega poslovanja.