Od investiranja do zbiranja kapitala na finančnih trgih

Na našem blogu z veseljem širimo znanje, ki se dotika vseh ključnih področij povezanih z denarjem (pridobivanje, ohranjanje, plemenitenje), tako na poslovnem, kot tudi osebnem področju.

Načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja podjetja – Kaj vključuje?

Načrt finančnega prestrukturiranja je temeljni dokument ali niz ukrepov, ki jih podjetje razvije in izvaja z namenom izboljšanja svojega finančnega položaja

Finančno prestrukturiranje podjetja

Prestrukturiranje podjetja v postopku insolventnosti

Proces prestrukturiranja podjetja vključuje celostno reorganizacijo finančne strukture podjetja s ciljem optimizacije stroškov, povečanja dobička in zagotavljanja kapitalske ustreznosti ter kratkoročne in dolgoročne plačilne stabilnosti.

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje  – Glavne koristi za pravne in fizične osebe

Cilj finančnega svetovanja je izboljšati dano finančno stanje, kar običajno vključuje analizo stanja, postavitev jasnih finančnih ciljev ter izdelavo strategije za doseganje le-teh.

Finančni trgi

Finančni trgi – Kaj so in kako delujejo?

Finančni trgi so mehanizem, kjer se kupci in prodajalci srečujejo, z namenom izvedbe transakcij s finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice in podobno.

Računovodenje inovacij

Računovodenje inovacij, vitki kazalniki in inovacijske metrike

Namen računovodenja inovacij je, da zagonsko podjetje lahko meri svoj dejanski napredek, čeprav so tradicionalne finančne metrike vse blizu nič.

Finančni načrt za podjetje

Finančni načrt za podjetje – Kako ga pripraviti?

Finančni načrt podjetja je strateški dokument, v katerem so določeni finančni cilji podjetja ter omogoča sprotno spremljanje finančnega poslovanja.

Investicijski program

Investicijski program (DIIP, PIZ, IP) – Kaj je?

Eden od načinov, kako država upravlja javna sredstva in odloča o investicijah, je preko priprave investicijskega programa.

tvegani kapital

Tvegani kapital – Poslovni angeli in skladi

Tvegani kapital je tudi najbolj primeren vir za inovativna zagonska podjetja z globalnimi ambicijami. Poznamo različne vire tveganega kapitala, kot so: 4F, podjetniški pospeševalniki, poslovni angeli, skladi tveganega kapitala (oz. zasebni skladi) ter lastniško množično financiranje.

Krediti za podjetja

Krediti za podjetja: Kje in kako do ugodnega kredita?

Krediti za podjetja so najpogostejši vir financiranja v svetu podjetništva in gospodarstva. Kot podjetje lahko pridobite kredite za različne namene, kot so obratna sredstva, nakup opreme, širitev poslovanja, digitalna ali zelena transformacija in podobno.

Viri financiranja podjetja

Viri financiranja podjetja  – 10 različnih virov

Hitreje, kot podjetje raste ali želi rasti, več finančnih virov običajno potrebuje. Enako velja tudi, če podjetje posluje v kapitalsko bolj intenzivni panogi.

EBITDA - Kaj je?

EBITDA – Vse, kar morate vedeti

EBITDA je kratica za »Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization« oziroma po slovensko dobiček pred obrestmi, davki, in amortizacijo. EBITDA je priljubljena finančna metrika, ki se uporablja za oceno uspešnosti poslovanja podjetja.