Vse objave

Naložbeni razredi in več kot 40 možnih vrst naložb

Naložbeni razredi in naložbe
Kategorije Investiranje

Naložbeni razredi (»asset classes«) so skupine naložbenih priložnosti, ki izkazujejo podobne značilnosti in so običajno podvržene istim pravilom in predpisom. Naložbeni razredi so npr. delnice, obveznice, kripto valute ipd.

Bistvo naložbenih razredov je, da ponujajo različne možnosti za diverzifikacijo portfelja in vključujejo različne stopnje tveganja, donosnosti in likvidnosti. Omogočajo nam, da smiselno sestavimo naš portfelj glede na našo investicijsko strategijo ter profil vlagatelja.

V nadaljevanju je opisan vsak od sedmih glavnih naložbenih razredov, skupaj z navedbo posameznih naložb, ki spadajo v vsak razred. Namen tega seznama je, da imate na enem mestu vse potencialne naložbe, kam lahko investirate denar.

Za več informacij kako sestaviti svoj portfelj, pa preberite objavo Kam vložiti denar?

1. Gotovina in valute2. Lastniški kapital
– Gotovina
– Denar na TRR
– Varčevalni račun
– Vezava denarja
– Skladi denarnega trga
– Tuje valute / Forex
– Delnice
– Delniški vzajemni skladi
– Indeksni skladi
– ETF-i
– Angelske naložbe
– VC skladi
– PE skladi
– Lastniško množično financiranje
3. Fiksni dohodek – posojila4. Nepremičnine
– Komercialni zapisi
– Zakladne menice
– Državne obveznice
– Podjetniške obveznice
– Dolžniški vzajemni skladi
– Terjatve
– P2P Posojanje
– Dolžniško množično financiranje
– Stanovanjske nepremičnine
– Poslovne nepremičnine
– Industrijske in kmetijske nepremičnine
– REITs
– Nepremičninski skladi
– NPL / REO
5. Blago6. Kripto
– Plemenite kovine
– Surovine  
– Kripto valute
– Kripto valute vezane na realne valute
– Kripto projekti
7. Zbirateljstvo8. Drugo
– Umetnost
– NFT-ji
– Drugi zbirateljski predmeti (avtomobili, pohištvo …)
– Mešani vzajemni skladi
– Hedge in drugi zasebni skladi
– ESG Skladi
– Opcije
– Terminske pogodbe
– Pokojninski skladi
– Naložbena zavarovanja
Vsebina objave

1. Gotovina in valute

Gotovina in valute so najbolj likvidne naložbe, ki običajno nudijo nižje donose v primerjavi z drugimi naložbenimi razredi. Idealne so za kratkoročno hrambo vrednosti ali kot del portfelja za pokrivanje kratkoročnih finančnih potreb.

Gotovino in valute lahko delimo na naslednje podrazrede:

 • Gotovina
 • Denar na tekočem računu (TRR)
 • Varčevalni računi
 • Vezava denarja
 • Skladi denarnega trga
 • Tuje valute / Forex trgovanje

2. Lastniške naložbe

Ta naložbeni razred vključuje vse naložbe, katerih značilnost je pridobitev lastništva v podjetjih ali drugih entitetah. Ta razred običajno prinaša višje donose, a tudi višje tveganje.

Lastniške naložbe lahko delimo na naslednje podrazrede:

3. Fiksni dohodek – posojila

Naložbeni razred fiksnega dohodka vključuje vse naložbe, ki prinašajo redne prihodke v obliki obresti. Tveganje je običajno nižje v primerjavi z lastniškim kapitalom.

Posojila lahko delimo na naslednje podrazrede:

4. Nepremičnine

Nepremičnine so vsekakor svoj naložben razred. Nepremičnine lahko prinašajo dohodek od najemnin in potencialne kapitalske dobičke v primeru rasti naložbe. Raznolikost v tem razredu omogoča naložbe tako v fizične nepremičnine kot v finančne produkte, ki so osredotočeni na nepremičninski sektor.

Nepremičnine lahko delimo na naslednje podrazrede:

 • Stanovanjske nepremičnine
 • Poslovne, industrijske in kmetijske nepremičnine
 • Zasebni nepremičninski skladi
 • Nepremičninski skladi na borzi: REIT (Real Estate Investment Trusts)
 • NPL / REO (non-performing loans / real estate owned)

5. Blago

Blago vključuje surovine in materiale, ki so osnova za globalno gospodarstvo. Omogoča tako investicijo v realno blago, kot izvedene finančne instrumente.

Blago lahko delimo na naslednje podrazrede:

 • Plemenite kovine (npr. zlato, srebro)
 • Surovine (npr. nafta, plin, kava)

6. Kripto

Ta relativno nov naložbeni razred vključuje digitalne valute in projekte, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov (blockchain).

Kripto naložbeni razred lahko delimo na:

 • Kriptovalute (npr. Bitcoin, Ethereum)
 • Kriptovalute vezane na realne valute (»stable coins«)
 • Kripto projekti

7. Zbirateljski predmeti

Zbirateljski predmeti so unikatni in lahko s časom pridobivajo na vrednosti, vendar so močno odvisni od tržnih trendov in osebnih preferenc zbirateljev.

Nekateri investitorji se specializirajo ravno za ta naložben razred, ki ga lahko delimo na naslednje podrazrede:

 • Umetnine
 • NFT-ji (Non-Fungible Tokens)
 • Drugi zbirateljski predmeti (npr. avtomobili, pohištvo, vino)

Drugi naložbeni razredi

Obstaja tudi nekaj drugih naložbenih razredov, ki so manj pogosti, bolj tvegani ali vključujejo druge specifike.

Nekaj takšnih primerov:

 • Mešani vzajemni skladi – Skladi, ki kombinirajo lastniške in dolžniške naložbe.
 • Hedge in drugi zasebni skladi – Skladi, ki uporabljajo raznolike strategije za doseganje pozitivnih donosov neodvisno od tržnih trendov. Lahko gre tudi za druge vrste zasebnih skladov, ki so specializirani za različne sektorje ali zelo specifične vrste naložb (npr. emisijski kuponi ipd.).
 • Trajnostni ali ESG skladi: Osredotočajo se na naložbe v podjetja, ki izpolnjujejo določene okoljske, socialne in upravljavske kriterije.
 • Izvedeni finančni instrumenti  – Finančni instrumenti, katerih vrednost izhaja iz vrednosti osnovnega sredstva.
  • Opcije
  • Terminske pogodbe
 • Pokojninski skladi – Namenjeni so dolgoročnemu varčevanju za pokojnino. Vključujejo lahko različne vrste naložb, odvisno od ciljev in tveganja, ki ga je vlagatelj pripravljen sprejeti.
 • Naložbena zavarovanja – Zavarovalniški produkti, ki vključujejo naložbene komponente. Načeloma pa v finančnem svetu velja, da so zavarovalnice namenjene zavarovanju in ne investiranju.

Pogledali smo si glavne naložbene razrede z več kot 40 različnimi vrstami naložb. Seveda se znotraj posamezne vrste naložb (npr. delnice) nahaja na stotine različnih naložbenih priložnosti, ki nosijo različno tveganje, volatilnost, likvidnost in potencialno donosnost.

Pri izbiri naložb iz različnih razredov je ključno upoštevati lastne finančne cilje, časovni horizont in toleranco do tveganja. Diversifikacija med različnimi naložbenimi razredi lahko pomaga zmanjšati tveganje in izboljšati potencial za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev.

Za več informacij kako sestaviti svoj portfelj, pa preberite objavo Kam vložiti denar?