INCOMPANY IZOBRAŽEVANJE

Kako do kapitala na javnih in zasebnih trgih?

Spoznajte načine financiranja rasti in optimizacije obratnega kapitala, ki se ga poslužujejo najuspešnejša podjetja

Velika večina domačih podjetij se pri financiranju (v kar 95 % primerov) poslužujejo izključno bančnih virov. To je tako z vidika posameznega podjetja, kot tudi celotnega gospodarstva lahko sila nevzdržno in celo nevarno.

Podjetje skozi svojo razvojno pot potrebuje različne vire financiranja, ki so prilagojeni glede na aktualno finančno sliko podjetja in njegovo dolgoročno strategijo. Nepoznavanje drugotnih virov financiranja ne pomeni, da so ti neprimerni in v primerjavi z bančnim financiranjem neugodni.

Stabilnejši, lažji in vzdržnejši viri financiranja

Večkrat se je že izkazalo, da je dokapitalizacija podjetja, v obliki izdaje novih deležev ali delnic oziroma zadolževanje z izdajo obveznic, podjetju omogočilo lažje zbiranje potrebnih finančnih virov, ki so bili dolgoročno vzdržnejši od klasičnega zadolževanja. Na tak način pa lahko podjetje zbere tudi več milijonov za financiranje poslovanja ali rasti.

Spoznajte mehanizme financiranja, kot so:

 • Izdaja obveznic in komercialnih zapisov
 • Izvedba mednarodne kampanje množičnega zbiranja kapitala („crowdfunding“)
 • Financiranje s kotacijo na borzi
 • Drugi viri financiranja (tvegani kapital, pokojninski skladi ipd.)

Pravi pristop in transparentno delovanje podjetja na kapitalskem trgu dviguje ugled podjetja pri vseh deležnikih svojega delovanja (virih financiranja, poslovnih partnerjih, strankah in zaposlenih). Spoznajte, kako lahko tudi vi financirate vaše podjetje z alternativnimi viri ter dosegate še hitrejšo rast vašega podjetja.

Dileme in dvomi glede financiranja z vrednostnimi papirji

 • 1. Dilema Slovenski kapitalski trg je nerazvit in zato podjetjem, razen bank, ne ponuja konkurenčnih pogojev financiranja. 

  Realna situacija: Ni res. Domači kapitalski trg je del enotnega evropskega kapitalskega trga s skupno regulativo in pravili delovanja. Kot tak ponuja enake možnosti kot preostali razviti EU trgi. Je pa res, da jih domača podjetja ne izkoriščajo.

 • 2. Dilema: Naše podjetje je premajhno za borzo ali izdajo obveznic. 

  Realna situacija: Ne nujno. Vse EU borze, tudi naša, skladno z EU regulativo in evropsko strategijo razvoja trga malih in srednjih podjetij, upravljajo tudi trge namenjene prav tem podjetjem, kjer je delovanje preprosto in poceni. Za zbiranje manjših zneskov kapitala (pod 5 mio EUR), pa nagovarjamo manjše število znanih investitorjev t. i. »private placement« brez potrebe po prospektih in uvrstitve na borzo.

 • 3. Dilema: Za izdajo vrednostnih papirjev potrebujemo d.d. 

  Realna situacija: Tudi d.o.o. lahko izdaja dolžniške vrednostne papirje (obveznice, komercialne zapise …). Za kotacijo svojih delnic na enem od borznih trgov, pa se mora statusno preoblikovati v d.d. Z ekipo EQUITO je celoten postopek do borzne kotacije sila enostaven.