INCOMPANY IZOBRAŽEVANJE

Poslovne finance za podjetne

Hitro in učinkovito osvojite poslovne finance za mala in srednje velika podjetja
Izobraževanje Poslovne finance za podjetne je namenjeno hitremu in učinkovitemu izboljšanju razumevanja področja financ ter posledično izboljšanju finančnega poslovanja vašega podjetja. Izobraževanje je prilagojeno potrebam malih in srednjih podjetij ter hitrorastočih podjetij, pokriva pa vsa ključna področja poslovnih financ.
 • Pokrite vse ključne teme poslovnih financ
 • Ideje za finančno optimizacijo – marže, stroški ipd.
 • Enostavno branje in primerjava računovodskih izkazov
 • Praktično in aplikativno znanje

Več o izobraževanju

Od teorije do prakse in dela na vašem konkretnem primeru

Izobraževanje je zasnovano, da se dela na konkretnih primerih, z močno teoretično osnovo. Predstavitvi teoretičnih vsebin s področja poslovnih financ, sledi praktični prikaz na primeru konkretnega podjetja, udeleženci pa se nato na vajah tudi sami poglobijo v obravnavano tematiko. Dodatno je odprta možnost predstavitve konkretnih vprašanj iz poslovanja njihovega podjetja.

 • Teoretični okvir
 • Praktične vaje
 • Konkretno delo na vašem podjetju

Vsa ključna področja poslovnih financ

Izobraževanje pokriva vse ključne teme poslovnih financ, ki so pomembne za dobre poslovne odločitve, spremljanje poslovanja in boljši finančno uspešnosti pri malih in srednje velikih podjetjih. Izobraževanje je sestavljeno iz petih modulov in pokrivna naslednje vsebine:

 • 1. Osnove poslovnih financ in finančni izkazi

  • Definicija finančne funkcije kot ene od ključnih poslovnih funkcij v podjetju
  • Prikaz medsebojne povezanosti finančne in ostalih poslovnih funkcij
  • Pregled osnovnih finančnih izkazov
   • Kako beremo finančne izkaze
   • Primerjava med računovodskim in finančnim gledanjem na kategorije
  • Analize finančnih izkazov
  • Pregled finančnih kazalnikov ter kako jih izračunamo
 • 2. Dolgoročne finančne odločitve

  • Kakšen je odnos med tveganjem in pričakovanimi donosi
  • Časovna vrednost denarja
  • Kaj so stroški kapitala – ali ima ceno samo dolžniški kapital
  • Struktura kapitala in vzvodi
  • Dolžniško financiranje – možnosti, cene, vplivi na poslovanje podjetja
 • 3. Kratkoročne finančne odločitve

  • Obratni kapital – definicija in izračuni
  • Upravljanje s terjatvami (spremljanje, zavarovanje, izterjava)
  • Optimizacija in upravljanje zalog
  • Upravljanje z obveznostmi do dobaviteljev
  • Finančno načrtovanje denarnega toka
  • Obvladovanje tveganj
 • 4. Investicije

  • Načrtovanje investicij
  • Kako se lotimo ocenjevanja investicije
  • Primerjava in izbira investicij
  • Vpliv investicije na tekoče poslovanje podjetja
  • Lastniško in dolžniško financiranje investicij – primerjava
  • Upravljanje presežnih sredstev podjetja
 • 5. Upravljanje finančne funkcije

  • Vse se začne z načrtom – načrtovanje, najpogostejše napake pri načrtovanju
  • Spremljanje poslovanja – poročanje
  • Presojanje bonitete podjetij
  • Ocenjevanje vrednost podjetij
Izobraževanje poteka dva dni. Po koncu izobraževanja boste imeli dober pregled nad celotno finančno funkcijo v malih in srednje velikih podjetjih, prav tako, kako organizirati finance v hitro rastočih podjetjih, narediti podjetje bolj dobičkonosno ter obenem uspešno upravljati denarni tok.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno internemu kadru v malih in srednje velikih podjetjih, za katerega je izjemno pomembno, da razumejo poslovne finance. Običajno se izobraževanja udeleži do 10 oseb, na funkcijah kot so:

 • Lastnikom malih in srednjih podjetij
 • Direktorjem malih in srednjih podjetij
 • Lastnikom in direktorjem v hitrorastočih podjetjih
 • Vodjem financ v malih in srednjih podjetjih
 • Vsem, ki želijo poglobiti svoje poznavanje tega področja

Izobraževanje izvajamo periodično kot skupinsko izobraževanje, prav tako kot »in-company« obliko.

Izvajalci izobraževanja

Luka Gubo

Izvršni direktor

Luka Praper

Finančni direktor

Branko Železnik

Vodja ključnih strank

Kotizacija in način prijave

Pošljite nam povpraševanje preko spodnjega obrazca in dogovorili se bomo za izvedbo izobraževanja v vašem podjetju ali naših poslovnih prostorih.

Izobraževanje traja dva dni in vključuje gradiva ter osvežitev med odmori. Kosilo ni vključeno v kotizacijo. Kotizacija za izvedbo znaša 3.500 EUR.

63