Vse objave

Kvadrant denarnega toka – Pot do finančne svobode

Kvadrant denarnega toka
Kategorije Osebne finance

Kvadrant denarnega toka je ena najbolj popularnih knjig na področju finančne pismenosti. Napisal jo je Robert Kiyosaki, avtor prav tako popularne knjige Bogati očka, revni očka.

Kvadrant denarnega toka na enostaven način razloži štiri različne vrste osebnih prihodkov ter nam pokaže najboljšo pot, kako do finančne svobode.

Ker gre za kvadrant, imamo seveda štiri polja, vsako polje pa zastopa svojo filozofijo in način služenja denarja. Leva stran kvadranta predstavlja prihodke na podlagi vložka časa (čas za denar), desna stran pa prihodke iz naslova vzvoda kapitala (denar za denar).

Kvadrant denarnega toka torej zastopajo štiri polja:

 • Zaposleni (E – empolyed)
 • Samozaposleni (S – self employed)
 • Podjetniki in investitorji tveganega kapitala (B – business owners)
 • Investitorji (I – investors).

Poglejmo si sedaj podrobneje značilnosti vsakega od navedenih štirih polj.

Vsebina objave

Kvadrant denarnega toka I  – Zaposleni

V prvem kvadrantu so zaposleni (E – employees), katerih glavni motiv je dobra in varna služba oziroma varnost. Zaposleni imajo aktivne prihodke, to pomeni, da svoj čas menjajo za denar.

Seveda lahko posameznik dela le določeno število ur na dan in le z določeno mero produktivnosti, tako je tovrsten prihodek zelo omejen.

Velikost prihodka iz naslova zaposlitve je odvisna predvsem od:

 • Povpraševanja po določenem poklicu
 • Ponudbe na trgu dela
 • Pogajalskih sposobnosti (te koristijo v vseh štirih kvadrantih)

Torej, ko govorimo o službi je dobro razviti kompetence, ki so zelo redke na trgu, obenem pa obstaja veliko povpraševanje (managerji, kirurgi, IKT strokovnjaki ipd.). Velikost prihodka je odvisna tudi od geografske lokacije, pogajalskih sposobnosti, ipd.

Vseeno velja omeniti splošno dejstvo, da malo ljudi zgradi zavidljivo premoženje zgolj s plačo. Izjema so, kot omenjeno, zelo iskani kadri v omejenem bazenu talenta. Večje kot je povpraševanje na trgu in bolj redke, kot so iskane kompetence, večje je plačilo.

Najbolj pogosta pot do finančne svobode, če omejimo prihodke zgolj na službo je, da se skrbno varčujemo in investiramo, začnemo pa čim prej. Torej se zanašamo na obrestno obrestni račun in dolgo časovno obdobje investiranja.

Če se discipliniramo, odpovedujemo do določene mere in že zelo mladi začnemo varčevati večjo vsoto (preberite vse, kar morate vedeti o varčevanju), smo lahko na koncu po dolgem časovnem obdobju zelo presenečeni nad številko na investicijskem računu.

Kvadrant denarnega toka II – Samozaposleni

Drugi vrsta ustvarjanja osebnega prihodka je samozaposlitev (S – selfemployed). Glavni motiv ljudi v tem kvadrantu je svoboda (ampak ne finančna, temveč pred hierarhijo).

V tem kvadrantu se največkrat nahajajo eksperti (samozaposleni odvetniki, svetovalci, programerji »freelancerji«…), ki sicer nimajo nadrejenega, kljub temu pa še vedno služijo denar le na podlagi svojega dela. Zopet pridemo do izziva, da je naš čas omejen in s tem tudi višina prihodka.

Običajno so prihodki posameznikov v tem kvadrantu relativno visoki, materialno so torej odlično pozicionirani, največji izziv pa je ta, da jim primanjkuje časa.

Ker so sami za vse, tako za svoje delo, kot tudi za administracijo, prodajo, komunikacijo, vodenje podjetja itn., jim ne ostaja veliko časa zase, za družino, hobije, potovanja ipd.

Za posameznike, ki so v tem kvadrantu je izjemno pomembno, da:

 • Znajo dovolj zaračunati za svoje delo
 • Ustrezno optimizirajo administracijo ter vse ostale nebistvene procese
 • Zgradijo dober sistem priporočil oziroma pridobivanja strank
 • Si postavijo mejo, koliko so pripravljeni delati
 • Začnejo varčevati in investirati čim prej

Običajno je to najtežji kvadrant od vseh, saj se ljudje pogosto izčrpajo po desetletjih delovanja, postanejo nezadovoljni, osebno in poslovni življenje pa se prav tako začne podirati.

Samozaposlitev je lahko prvi korak do finančne svobode in večje materialne varnosti, če pa je le možno, pa je smiselno samozaposlitev razviti v poslovni sistem (zaposliti druge).

Oba zgoraj opisana tipa ustvarjanja osebnih prihodkov se nahajata na levi (aktivni) strani kvadranta, vir prihodkov je torej plačilo za aktivno delo – denar priteče, če zanj zamenjamo svoj čas.

Če želimo biti finančno svobodni, pa se moram premakniti na desno stran kvadranta denarnega toka. Desna stran nam namreč omogoča tudi pasivne in portfeljske prihodke, za katere nam ni potrebno (tako) aktivno delati. Noben prihodek pa namreč ni povsem pasiven.

Kvadrant denarnega toka III – Podjetniki in lastniki podjetij

Tretji kvadrant zastopa podjetništvo (B – business owner) oziroma izgradnja večjega poslovnega sistema. To vsekakor zahteva nekaj let trdega dela in večje tveganje, vendar na dolgi rok lahko predstavlja pot do finančne in časovne svobode (če zgradimo podjetje na pravi način).

Lastnik poslovnega sistema lahko postanemo na več načinov:

 • Samostojna podjetniška pot: Z dobro podjetniško idejo in ekipo zgradimo novo podjetje.
 • Tvegani kapital: Investiramo v perspektivno podjetje kot investitor tveganega kapitala.
 • Franšiza: To so poslovni sistemi, ki so jih postavili že drugi, mi sami pa kupimo »priročnik«, kjer je vse do potankosti napisano, kako ta poslovni sistem deluje in na podlagi tega znanja tudi sami postavimo tak poslovni sistem. Slabost franšiz je ta, da so načeloma relativno drage, pri nas v Sloveniji še niti ne tako razširjenje.

Izgradnja lastnega poslovnega sistema zahteva podjetniško žilico, omogoča pa tako dinamično delo, hitro poslovno rast in potencialne večje zaslužke – preko dividend ali prodaje podjetja.

Slabost tega kvadranta je ta, da zgraditi podjetje ni enostavno, tveganje pa je res veliko. Moramo imeti podjetniško žilico, biti pripravljeni tvegati, predvsem pa se več let odrekati.

Kvadrant denarnega toka IV – Investitorji

Zadnji kvadrant so investitorji (I), ki prejemajo dohodke iz naslova investicijskega portfelja. Poleg tega je običajno še bolj ključna rast vrednosti premoženja.

Prej, kot začnemo investirati in bolj pametno kot investiramo, večjo rast premoženja in več prihodka lahko pričakujemo iz tega naslova. Pasivni prihodki, to so prihodki za katere nam ni potrebno delati, so lahko iz naslova dividend, najemnin, kapitalskih dobičkov ipd.

Uspešno investiranje pa zahteva kar nekaj časa, predvsem pa veliko znanja. Zato veliko posameznikov, ki se ne ukvarjajo profesionalno z investiranjem (kot del njihove službe), koristi storitev upravljanja premoženja (na voljo kmalu tudi pri nas), kjer drugi skrbijo za rast njihovega premoženja ter pasivne prihodke.

Ključno pa je predvsem to, da čim prej z eno nogo stopimo v kvadrant investitorjev, četudi smo vzporedno zaposleni, samozaposleni ali imamo svoj posel.

Končni cilj je, da imamo več pasivnih prihodkov, kot pa stroškov. Šele takrat postanemo resnično finančno svobodni. Sicer to ni lahko doseči, vendar Robert Kiyosaki večkrat opozori, da je vredno, saj: “Lahka pot običajno s časom postane težka in težka pot na dolgi rok običajno postane lahka.”

Z dobrim osebnim finančnim načrtom in z dovolj discipline, optimizma ter dolgoročne orientiranosti lahko skoraj vsak doseže določen nivo finančne varnosti in svobode.

Vsekakor vam priporočamo branje celotne knjige, saj skriva veliko dobrih nasvetov s področja finančne pismenosti na sploh, in za vsakega od kvadrantov.