Blaž Kos

Načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja podjetja – Kaj vključuje?

Načrt finančnega prestrukturiranja je temeljni dokument ali niz ukrepov, ki jih podjetje razvije in izvaja z namenom izboljšanja svojega finančnega položaja

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje  – Glavne koristi za pravne in fizične osebe

Cilj finančnega svetovanja je izboljšati dano finančno stanje, kar običajno vključuje analizo stanja, postavitev jasnih finančnih ciljev ter izdelavo strategije za doseganje le-teh.

Trg delnic

Trg delnic – Kako deluje?

Trg delnic je segment kapitalskega trga (slednji je del finančnega trga), kjer se trguje z delnicami družb, ki so izdale vrednostne papirje z namenom pridobivanja kapitala.

Kam vložiti denar

Kam vložiti denar? To so najboljše opcije

Kam vložiti denar? Odgovor na to ni enostaven, saj ima vsak od nas specifično finančno situacijo, na katero vpliva več faktorjev od starosti, višine plače, višine privarčevanega denarja in še kaj.

Kako obogateti

Kako obogateti? Vprašanje za milijon evrov

Veliko ljudi ima ambicijo postati premožen, sploh tistih, ki so naklonjeni investiranju, zato smo pripravili kratko analizo ravno o tem – kako obogateti.

Računovodenje inovacij

Računovodenje inovacij, vitki kazalniki in inovacijske metrike

Namen računovodenja inovacij je, da zagonsko podjetje lahko meri svoj dejanski napredek, čeprav so tradicionalne finančne metrike vse blizu nič.

Poslovni načrt

Poslovni načrt  – Od navodil za pripravo do praktičnih primerov

Poslovni načrt je dokument, ki opisuje cilje podjetja, izbrane strategije za doseganje teh ciljev in sredstva, ki so potrebna za njihovo realizacijo.

Investicijski program

Investicijski program (DIIP, PIZ, IP) – Kaj je?

Eden od načinov, kako država upravlja javna sredstva in odloča o investicijah, je preko priprave investicijskega programa.

Kvadrant denarnega toka

Kvadrant denarnega toka – Pot do finančne svobode

Kvadrant denarnega toka je ena najbolj popularnih knjig na področju finančne pismenosti. Napisal jo je Robert Kiyosaki, avtor prav tako popularne knjige Bogati očka, revni ... Kvadrant denarnega toka – Pot do finančne svobode

tvegani kapital

Tvegani kapital – Poslovni angeli in skladi

Tvegani kapital je tudi najbolj primeren vir za inovativna zagonska podjetja z globalnimi ambicijami. Poznamo različne vire tveganega kapitala, kot so: 4F, podjetniški pospeševalniki, poslovni angeli, skladi tveganega kapitala (oz. zasebni skladi) ter lastniško množično financiranje.

Viri financiranja podjetja

Viri financiranja podjetja  – 10 različnih virov

Hitreje, kot podjetje raste ali želi rasti, več finančnih virov običajno potrebuje. Enako velja tudi, če podjetje posluje v kapitalsko bolj intenzivni panogi.

Osebni finančni načrt

Osebni finančni načrt: Ključ do finančne varnosti in uspeha

Osebni finančni načrt nam omogoča tako razumevanje našega trenutnega finančnega stanja, kot tudi konkretno postavljanje finančnih ciljev in spremljanje napredka.