Blaž Kos

Trgovanje z delnicami

Trgovanje z delnicami – Kje so zaslužki in kje pasti?

Trgovanje z delnicami predstavlja eno izmed najbolj priljubljenih oblik vlaganja na finančnih trgih, saj vlagateljem omogoča, da postanejo delni lastniki podjetij in s tem pravico do potencialnih dividend ali kapitalskih dobičkov.

Osebne finance

Osebne finance – 10 področij osebnih financ

Osebne finance zajemajo vse, kar se tiče denarja v življenju posameznika. So ekvivalent podjetniškim financam v poslovnem svetu.

Finančni svetovalci

Finančni svetovalci – Kako izbrati pravega?

Finančni svetovalci vam lahko zagotovijo dragoceno pomoč pri pripravi osebnega finančnega načrta, upravljanju premoženja, načrtovanju upokojitve, davčnem načrtovanju ipd.

Največja slovenska podjetja na borzi

Največja slovenska podjetja na borzi

V prvi kotaciji na Ljubljanski borzi kotirajo največja slovenska podjetja, ki izpolnjujejo stroga merila glede likvidnosti, kapitalizacije in transparentnosti.

Osebna likvidnost

Osebna likvidnost – Planiranje osebnih potreb po denarnih sredstvih

Osebna likvidnost pomeni, da imamo na voljo dovolj denarja za poravnavanje svojih finančnih obveznosti, to je za kritje sprotnih stroškov.

likvidnost naložbe

Likvidnost naložbe  – Kako hitro lahko pretvorite naložbo v denar?

Likvidnost naložbe se nanaša na zmožnost hitre pretvorbe posamezne naložbe v denar, zaželeno brez znatne izgube vrednosti.

Licenca za investicijske storitve in posle

Razširitev licence za investicijske storitve

Pri podjetju Equito d.o.o. smo s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev v sredo, 28.2.2024 uspešno pridobili oziroma razširili obstoječo licenco po ZTFI-1 – Zakonu ... Razširitev licence za investicijske storitve

Naložbeni razredi in naložbe

Naložbeni razredi in več kot 40 možnih vrst naložb

Naložbeni razredi (»asset classes«) so skupine naložbenih priložnosti, ki izkazujejo podobne značilnosti in so običajno podvržene istim pravilom in predpisom.

Delnica Krka

Delnica: Krka – Vse, kar morate vedeti

Delnica podjetja Krka je ena najbolj popularnih delnic na slovenskem trgu. Preberite vse, kar morate vedeti o delnici Krke.

Naložbeno zlato

Naložbeno zlato: Kdaj, kje in koliko zlata kupiti?

Naložbeno zlato največkrat služi v portfelju za ohranjanje vrednosti premoženja ali kot zatočišče za težke makroekonomske čase.

Stroškovna učinkovitost podjetja

Stroškovna učinkovitost in kontrola nad stroški v podjetju

Učinkovito upravljanje stroškov pomeni, da organizacija ne le zmanjša svoje odhodke in poveča dobiček, temveč tudi optimizira svoje aktivnosti in procese, da doseže boljše rezultate z manjšimi vložki.

ESG v poslovanju

Kaj je ESG v poslovanju in kdaj potrebujete ESG poročilo?

ESG je kratica za »environmental« (okolje), »social« (družba) in »governance« (upravljanje), kar predstavlja tri osnovne stebre odgovornega in trajnostnega poslovanja.