Vse objave

Delnica: Krka – Vse, kar morate vedeti

Delnica Krka
Kategorije Delnice

Delnica Krke je ena najbolj popularnih delnic na slovenskem trgu. Poglejmo si vse, kar morate vedeti o delnici Krke.

Vsebina objave

Krka delnica: Tečaj in vrednost

Začnimo z najpomembnejšim. Vrednost delnice Krka lahko spremljate direktno na Ljubljanski borzi, ali na aplikaciji, kot sta Yahoo Finance ali Koyfin.

Spodaj dodajamo izpis gibanja tečaja delnice Krka iz aplikacije Koyfin.

Poglejmo si sedaj nekaj podrobnosti o podjetju in delnici

Kratka predstavitev podjetja Krka

Krka, d.d., Novo mesto je eno vodilnih farmacevtskih podjetij v Sloveniji in širše v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1954 in ima sedež v Novem mestu. Krka danes deluje v več kot 70 državah in zaposluje preko 11.000 ljudi.

Glavne dejavnosti in izdelki

Podjetje se osredotoča na razvoj, proizvodnjo in prodajo generičnih zdravil.

Njihovi izdelki pokrivajo različna terapevtska področja, vključno s kardiovaskularnimi zdravili, zdravili za zdravljenje bolezni centralnega živčnega sistema, antibiotiki, zdravili za zdravljenje bolezni prebavil, analgetiki, antidiabetiki in zdravili za zdravljenje raka.

Primeri zdravil, ki jih proizvaja Krka:

 • Enalapril – Zaviralec ACE, uporabljen za zdravljenje visokega krvnega tlaka in nekaterih vrst srčnega popuščanja.
 • Losartan – Sartan, namenjen zdravljenju visokega krvnega tlaka in za zaščito ledvic pri pacientih s sladkorno boleznijo tipa 2.
 • Simvastatin – Statin za zniževanje holesterola v krvi, ki pomaga preprečevati kardiovaskularne bolezni.
 • Olanzapin – Antipsihotik, uporabljen pri zdravljenju shizofrenije in bipolarnih motenj.
 • Pantoprazol – Zaviralec protonske črpalke za zdravljenje razjed želodca in refluksne bolezni požiralnika.

Industrija generičnih zdravil je privlačna zaradi rastočega povpraševanja po cenovno dostopnih zdravilih. Starajoče se prebivalstvo in povečana ozaveščenost o zdravju sta dejavnika, ki spodbujata rast te industrije.

Globalna prisotnost

Krka posluje globalno, s svojimi izdelki je prisotna v več kot 70 državah po svetu. Podjetje ima proizvodne obrate v Sloveniji in tujini, vključno s Hrvaško, Rusijo, Poljsko in Nemčijo.

Poleg tega ima Krka številne hčerinske družbe in predstavništva po vsem svetu, kar ji omogoča široko distribucijsko mrežo in dostop do različnih trgov.

Največji trgi podjetja Krka:

Delnica Krka - Največji trgi
Vir: Krka Letno poročilo 2022

Management

Upravo Krke vodi Jože Colarič, ki je na tem položaju že od leta 1997. Nadzorni svet sestavljajo 11 članov, med katerimi so nekateri nekdanji vodstveni delavci Krke, pa tudi predstavniki lastnikov.

Člani managementa Krke imajo v lasti 0,12 % delnic podjetja (na dan 31.12.2023).

Raziskave in razvoj

Krka veliko vlaga v raziskave in razvoj (R&R), kar ji omogoča razvoj novih zdravil in izboljšanje obstoječih izdelkov.

Njihov R&R center je eden najmodernejših v regiji, kjer delujejo visoko usposobljeni strokovnjaki s področja farmacije, kemije, biologije in sorodnih znanosti.

Ključne konkurenčne prednosti

Ključne konkurenčne prednosti podjetja so:

 • Močna prisotnost v srednji in vzhodni Evropi
 • Raznolik portfelj generičnih zdravil (več kot 700 različnih učinkovin)
 • Vertikalna integracija proizvodnje
 • Močna ekipa za raziskave in razvoj
 • Nizki stroški proizvodnje

Največje priložnosti podjetja

Podjetje ima naslednje priložnosti na trgu:

 • Rastoče povpraševanje po generičnih zdravilih: Povpraševanje po generičnih zdravilih se bo v naslednjih letih še naprej povečevalo zaradi starajočega se prebivalstva in povečane ozaveščenosti o zdravju.
 • Širitev na nove trge: Krka se lahko širi na nove trge, kot so Afrika, Azija in Latinska Amerika.
 • Razvoj novih generičnih zdravil in bioloških zdravil: Krka lahko razvije nova generična zdravila in biološka zdravila, ki bodo povečala prihodke podjetja.

Glavna tveganja

Glavna tveganja povezana s poslovanjem podjetja:

 • Regulativne spremembe
 • Konkurenca s strani novih generičnih podjetij
 • Izguba patentov
 • Tečaji valut

Družbena odgovornost

Krka se zaveda svoje družbene odgovornosti in prispeva k boljši kakovosti življenja v skupnostih, kjer posluje.

Vključuje se v različne dobrodelne, izobraževalne in okoljevarstvene projekte. ESG dejavniki so pomemben del današnjega korporativnega poslovanja.

Povzetek letnega poročila 2022

Letno poročilo Krke za leto 2022 (letno poročilo obsega obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, objavo letnega poročila za 2023 pričakujemo v mesecu aprilu) ​podrobno izpostavlja ključne dosežke in strateške usmeritve podjetja, ki je eno vodilnih v farmacevtski industriji v Sloveniji in širše.

Poročilo razkriva, kako je Krka kljub izzivom, povezanim z globalnim gospodarskim okoljem in zdravstveno situacijo, uspela ne le ohraniti, temveč celo povečati svojo prodajo in dobičkonosnost.

Ključni finančni rezultati

V letu 2022 je Krka dosegla rekordne prodajne rezultate, s skupno prodajo v višini 1.717,5 milijona EUR, kar predstavlja 10-odstotno rast v primerjavi z letom 2021.

Čisti dobiček je narasel za 18% in dosegel 363,7 milijona EUR. To odraža uspešno poslovno strategijo in učinkovito upravljanje stroškov, kljub povečanim cenam surovin in logističnim izzivom.

Inovacije in razvoj

Krka daje velik poudarek inovacijam in razvoju novih izdelkov. V poročilu je omenjeno, da je podjetje v letu 2022 registriralo 11 novih izdelkov in ima trenutno v razvoju več kot 170 izdelkov.

To je ključni del strategije podjetja, ki stremi k zagotavljanju kakovostnih in učinkovitih zdravilnih rešitev za širok spekter zdravstvenih potreb.

Trajnostno poslovanje

Krka je zavezana trajnostnemu razvoju in integraciji okoljskih, socialnih ter upravljavskih (ESG) vidikov v svoje poslovne procese.

Poročilo poudarja prizadevanja podjetja za zmanjšanje vplivov na okolje, zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnosti, ter krepitev integritete in etike v vseh aspektih poslovanja.

Globalna prisotnost in tržne usmeritve

Krka nadaljuje s širitvijo svoje globalne prisotnosti, s poudarkom na tržnih usmeritvah, ki vključujejo krepitev položaja na obstoječih trgih in razširitev na nove trge. Podjetje poudarja pomen razpoložljivosti svojih zdravil za paciente po vsem svetu, zlasti v času globalnih zdravstvenih izzivov.

Letno poročilo Krke za leto 2022 odraža uspešno leto, v katerem je podjetje kljub izzivom uspelo nadaljevati s svojo rastjo in razvojem.

Z rekordnimi prodajnimi in dobičkonosnimi rezultati, poudarkom na inovacijah, trajnostnem razvoju in globalni ekspanziji, Krka ostaja eden izmed ključnih igralcev v farmacevtski industriji.

Krka: Finančno poslovanje

Izpostavljamo povzetek finančnega poslovanja skupine Krka:

v tisoč EUR20182019202020212022
Postavke Izkaza poslovnega izida
Prihodki od prodaje1.331.8581.493.4091.534.9411.565.8021.717.453
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)343.280435.437502.432463.625488.895
Dobiček iz poslovanja (EBIT)232.686274.195390.744354.788381.211
Čisti dobiček174.008284.272238.949308.150363.662
Postavke Bilance stanja
Nekratkoročna sredstva1.010.8111.041.833990.9981.075.0521.125.025
Kratkoročna sredstva974.2581.142.7851.244.5441.461.9361.562.475
Kapital1.540.2701.667.5161.751.8121.919.0852.138.509
Nekratkoročne obveznosti123.058160.905172.796162.674132.130
Kratkoročne obveznosti321.741365.197310.934455.229416.861
Stroški razvijanja130.700152.421153.447154.569162.580
Naložbe96.293112.56876.61366.386105.974
Kazalniki in število zaposlenih20182019202020212022
Delež EBITDA v prihodkih od prodaje25,8%29,1%32,7%29,6%28,5%
Delež EBIT v prihodkih od prodaje17,5%18,4%25,5%22,7%22,2%
Delež čistega dobička v prihodkih od prodaje13,1%16,4%18,8%19,7%21,2%
Donosnost kapitala (ROE)11,5%15,2%16,9%16,8%17,9%
Donosnost sredstev (ROA)8,9%11,7%13,1%12,9%13,9%
Obveznosti/kapital0,2890,310,2760,3220,257
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje9,8%10,2%10,0%9,9%9,5%
Število zaposlenih konec leta11.39011.69611.67711.57711.592
Povprečno število zaposlenih11.12911.48411.63111.58111.569
Podatki o delnici20182019202020212022
Skupno število izdanih delnic32.793.44832.793.44832.793.44832.793.44832.793.448
Čisti dobiček na delnico v EUR5,467,739,279,9211,69
Bruto dividenda na delnico v EUR2,903,204,255,005,63
Tečaj delnice konec obdobja v EUR na LJSE57,8073,2091,40118,0092,00
Tečaj/čisti dobiček na delnico (P/E)10,599,479,8611,907,87
Knjigovodska vrednost delnice v EUR46,9750,8553,4258,5265,21
Tečaj/knjigovodska vrednost delnice (TČV)1,231,441,712,021,41
Tržna kapitalizacija v tisoč EUR (konec leta)1.895.4612.400.4802.997.3213.869.6273.016.997
Vir: Letno poročilo Krka, 2022

Krka delnica: Borza in simbol – KRKG / KRK

Krka kotira tako na Ljubljanski borzi, kjer ima delnica okrajšavo (ticker) KRKG, kot na Varšavski borzi, kjer ima okrajšavo KRK.

Pri nakupu delnic Krke na Ljubljanski borzi (LJSE) ali Varšavski borzi (WSE) ni bistvene razlike v smislu lastništva delnic ali pravic, ki jih prinašajo. V obeh primerih postanete lastnik delnic Krke z enakimi glasovalnimi pravicami in dividendami, lahko so razlike pri obdavčitvah.

Krka: Podatki o delnici

Delnice podjetja Krka, kot omenjeno kotirajo na Ljubljanski borzi od leta 1998 in na Varšavski borzi od aprila 2012. Poleg oznake KRK in KRG, velja omeniti tudi ISIN kodo SI0031102120 in Bloombergovo oznako KRKG SV.  

Vse delnice so navadne, imenske, nematerializirane in prosto prenosljive, brez razdelitve na razrede, z nominalno vrednostjo 16,69 EUR. Evidenco o delničarjih vodi Centralno klirinško depotna družba (KDD) v Ljubljani.

Septembra 2007 je bila izvedena cepitev delnic v razmerju 1:10, kar je povečalo število delnic. V skladu s sklepom skupščine iz leta 2014 je Krka zmanjšala osnovni kapital z umikom lastnih delnic, kar je povzročilo novo razdelitev osnovnega kapitala na 32.793.448 delnic.

Največji delničarji

Največji delničarji podjetja Krka na dan 30. 09. 2023 so bili:

 • 10,56 % – Kapitalska družba, d.d.
 • 9,00 % – Slovenski državni holding, d.d.
 • 7,22 % – Republika Slovenija
 • 4,73 % – OTP Banka d.d.
 • 4,06 % – Erste Group Bank AG
 • 3.24 % – Clearstram Banking SA
 • 1,32 % – Luka Koper d.d.
 • 1,06 % – KDPW
 • 1,00 % – State Street Bank and Trust
 • 0,97 % – Privredna banka Zagreb d.d.

Kje lahko dobite več informacij o delnici Krke?

Več informacij o delnici Krke lahko dobite na:

Opomba: Informacije, navedene o delničarjih podjetja Krka in kakršnekoli druge informacije, povezane z delnicami in finančnimi rezultati, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo priporočila za nakup, prodajo ali držanje delnic. Vlagatelji bi morali pred sprejemanjem kakršnihkoli investicijskih odločitev opraviti lastno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi svetovalci. Avtor ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube, ki bi lahko nastale kot posledica odločitev na podlagi teh informacij.