Vse objave

Delnica: Luka Koper – Vse, kar morate vedeti

Delnica Luka Koper
Kategorije Delnice

Delnica Luke Koper je še ena izmed delnic t.i. Prve kotacije Ljubljanske borze, ki spadajo med najbolj cenjene in likvidne vrednostne papirje na slovenskem kapitalskem trgu. Na tej spletni strani boste našli vse, kar morate vedeti o delnici Luke Koper.

Luka Koper delnica: Tečaj in vrednost

Vrednost delnice Luke Koper lahko spremljate na Ljubljanski borzi ali na različnih aplikacijah, kot je na primer Koyfin.

Opomba: Spodnja grafika se ne mobilnih napravah ne prikaže pravilno.

Vsebina objave

1. Kratka predstavitev podjetja Luka Koper

Podjetje Luka Koper d.d., ustanovljeno leta 1957, je vodilno podjetje na področju upravljanja pristaniških dejavnosti in logistike v Sloveniji, s sedežem v Kopru.

Podjetje upravlja edino slovensko mednarodno pristanišče in igra ključno vlogo v srednjeevropskem transportnem vozlišču. S svojo več kot 60-letno zgodovino in izkušnjami, Luka Koper vzdržuje visoke standarde kakovosti svojih storitev, prispeva k regionalnemu gospodarskemu razvoju ter je usmerjena v trajnostni razvoj in uvajanje inovativnih rešitev za zmanjšanje okoljskega vpliva.

1.1 Glavne dejavnosti in storitve

Luka Koper se specializira za upravljanje in razvoj pristaniških dejavnosti ter logističnih storitev, vključno s pretovarjanjem in skladiščenjem blaga.

Luka Koper svoje poslovanje deli na sledeče blagovne skupine:

 • Generalni tovori
 • Kontejnerji
 • Avtomobili
 • Tekoči tovori
 • Sipki in razsuti tovori

Podjetje se stalno posveča inovacijam in izboljšavam logističnih storitev, da bi izpolnilo potrebe in zahteve svojih strank, hkrati pa se drži trajnostnih poslovnih načel. V luči zapisanega Luka Koper nenehno optimizira svoje procese in uvaja napredne tehnologije, ki omogočajo učinkovitejše in hitrejše storitve.

Hkrati si podjetje prizadeva za zmanjšanje svojega okoljskega vpliva z uvajanjem trajnostnih praks (več o ESG praksah).

To vključuje uporabo obnovljivih virov energije, kot so sončne in vetrne elektrarne, ter implementacijo energetsko učinkovitih tehnologij.

Poleg tega se pri podjetju osredotočajo na razvoj in uporabo okolju prijaznih tehnologij, ki zmanjšujejo emisije in odpadke, ter spodbujajo recikliranje in ponovno uporabo materialov.

Zaveza k trajnostnemu poslovanju pa vključuje tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in vlaganje v družbeno odgovorne projekte, ki prispevajo k boljšemu življenju v regiji. S tem podjetje ne le izpolnjuje svoje okoljske in družbene obveznosti, ampak tudi krepi svoj ugled in zaupanje med različnimi deležniki.

Luka Koper - Pogled iz zraka
Vir: Luka Koper, Wikipedia

1.2 Svetovna prepoznavnost

Pristanišče, ki ga upravlja Luka Koper, je ključna povezava za številne trgovske poti in oskrbovalne verige, predvsem za številna logistična podjetja in ladijske prevoznike iz držav Srednje Evrope.

Ladje v Koper pljujejo iz številnih svetovnih pristanišč, vključno s pristanišči v Sredozemlju (npr. iz Italije, Grčije, Turčije), v Severni Evropi (npr. iz Nemčije, Nizozemske), Aziji (npr. iz Kitajske, Južne Koreje, Japonske) in obeh Amerikah.

Luka Koper je tako znana med mednarodnimi ladijskimi in logističnimi podjetji, ki iščejo učinkovite poti za prevoz blaga v in iz Evrope. Pristanišče je pomembno tudi za številne proizvajalce in trgovce, ki želijo izkoristiti prednosti tega transportnega vozlišča za svoje poslovne dejavnosti.

Luka Koper ima obsežno infrastrukturo, ki omogoča ravnanje z različnimi vrstami tovora, vključno s kontejnerji, razsutimi tovori, avtomobili in tekočinami. Povezana je z železniškim in cestnim omrežjem, kar omogoča hitro in učinkovito distribucijo tovora po celotni Evropi.

1.3 Management

Upravo Luke Koper od leta 2023 dalje vodi Nevenka Kržan. Upravo sestavljajo še 3 člani, in sicer Gorazd Jamnik, Gregor Belič in Vojko Rotar.

Nadzorni svet sestavlja 9 članov, člani managementa Luke Koper pa imajo skupno v lasti 0,0001% delnic podjetja.

1.4 Raziskave in razvoj

Luka Koper kontinuirano vlaga v raziskave in razvoj novih tehnologij ter inovativnih rešitev, ki prispevajo k izboljšanju učinkovitosti in trajnostnosti poslovanja. Pristanišče se osredotoča na več ključnih področij, s poudarkom na trajnostnem razvoju, digitalizaciji in izboljšanju logističnih procesov.

Ena od glavnih prioritet Luke Koper je zmanjšanje okoljskega vpliva njihovih dejavnosti. V ta namen razvijajo in uvajajo okolju prijazne tehnologije ter prakse, ki zmanjšujejo emisije in izboljšujejo energetsko učinkovitost.

Hkrati pa v Luki Koper zasledujejo tudi 17 ciljev trajnostnega razvoja – od odprave revščine, dobrega zdravja in počutja, pa vse do cenovno dostopne in čiste energije.

Digitalizacija in avtomatizacija sta prav tako pomembna elementa strateškega razvoja Luke Koper. S sodobnimi informacijskimi tehnologijami izboljšujejo nadzor nad logističnimi procesi, povečujejo učinkovitost upravljanja pristanišča ter izboljšujejo kakovost storitev za stranke.

To vključuje uvedbo naprednih sistemov za upravljanje tovornega prometa in skladišč ter uporabo IoT (Internet of Things) tehnologij za optimizacijo procesov.

Poleg tega Luka Koper tesno sodeluje z akademskimi in raziskovalnimi institucijami ter se vključuje v različne mednarodne projekte, ki spodbujajo inovacije in razvoj novih tehnologij. To sodelovanje omogoča prenos znanja in najboljših praks ter spodbuja inovativnost znotraj podjetja.

1.5 Ključne konkurenčne prednosti

Ključne konkurenčne prednosti podjetja so:

 • Strateška lokacija ob Jadranu
 • Sodobna infrastruktura za ravnanje z različnimi vrstami tovora
 • Povezanost z različnimi prometnimi sistemi
 • Strokovno znanje in izkušnje na področju logistike in pomorstva
 • Trajnostni pristop k poslovanju
 • Digitalizacija in uporaba naprednih tehnologij za optimizacijo procesov
 • Visokokakovostne storitve
 • Sodelovanje z akademskimi in raziskovalnimi institucijami
 • Ugled v lokalnem in globalnem okolju

1.6 Največje priložnosti podjetja

Podjetje ima naslednje priložnosti:

 • Rast trgovine med Evropo in Azijo: S svojo strateško lokacijo je Luka Koper dobro pozicionirana za izkoristek rastočega trgovanja med Evropo in Azijo. To vključuje povečano povpraševanje po logističnih storitvah za prevoz tovora med tema dvema kontinentoma.
 • Globalizacija trgov: Luka Koper lahko izkoristi priložnosti, ki jih prinaša globalizacija trgov, s širjenjem svojih poslovnih aktivnosti na nove trge in vzpostavitvijo partnerstev z mednarodnimi podjetji in pristanišči.
 • Povezovanje s panogami visoke tehnologije: Sodelovanje s podjetji in panogami visoke tehnologije lahko prinese inovativne rešitve in tehnologije, ki bodo izboljšale operativno učinkovitost in konkurenčnost podjetja Luka Koper.
 • Odličnost na področju trajnostnega poslovanja, digitalizacije in avtomatizacije procesov: Ta jim omogoča nemoteno nadaljnje poslovanje, hkrati pa lahko Luka Koper kot ena izmed prvih in vodilnih na tem področju, vnovči prenos znanja na druga podjetja.

1.7 Glavna tveganja

Glavna tveganja povezana s poslovanjem podjetja so sledeča:

 • Geopolitične napetosti
 • Gospodarska recesija in padec svetovne trgovine
 • Podnebne spremembe in ekstremni vremenski dogodki
 • Konkurenca drugih pristanišč in logističnih ponudnikov
 • Regulativne spremembe v povezavi z okoljskimi standardi
 • Tehnične okvare ali izpadi infrastrukture
 • Napadi s strani hekerjev in kibernetska varnost
 • Motnje v oskrbovalni verigi zaradi nepredvidljivih dogodkov

1.8 Družbena odgovornost

Luka Koper prepoznava svojo družbeno odgovornost in si prizadeva za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti ter varovanje okolja. Podjetje se aktivno vključuje v različne okoljske in socialne projekte, ki prispevajo k izboljševanju kakovosti življenja v lokalnih skupnostih in ohranjanju naravnega okolja.

Njihovi projekti vključujejo naložbe v okolju prijazne tehnologije in prakse ter sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri reševanju okoljskih izzivov.

Poleg tega Luka Koper podpira in sponzorira številne družbeno koristne dejavnosti, kot so športni dogodki, kulturni projekti in izobraževalne pobude, ki prispevajo k razvoju in blaginji lokalnih skupnosti.

2. Povzetek letnega poročila 2023

Letno poročilo Luke Koper za leto 2023 (letno poročilo obsega obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023) podrobno izpostavlja strateške usmeritve podjetja in njegove ključne dosežke v letu 2023.

Za Luko Koper je še eno nadvse uspešno leto, v katerem so s poslovnimi rezultati presegli vsa pričakovanja. Hkrati so pri pretovoru dosegli nove mejnike z rekordi na več segmentih.

2.1 Ključni finančni in poslovni rezultati

Čisti prihodki od prodaje v letu 2023 so znašali 312,8 milijonov EUR in ostajajo na enaki ravni kot v letu 2022.

Povišali so se prihodki iz ladijskega pretočnega kontejnerjev in avtomobilov ter drugih dodatnih storitev, medtem ko so se zaradi normalizacije razmer na globalnem trgu zmanjšali prihodki iz skladiščnin.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) za leto 2023 je znašal 60,9 milijona EUR, 27% manj kot leto prej, predvsem zaradi nižjih prihodkov iz skladiščnin in višjih stroškov poslovanja.

V letu 2023 so bile dosežene rekordne količine pretovora na vseh strateških blagovnih skupinah, še posebej na segmentu kontejnerjev in avtomobilov. Potniški terminal je presegel dosežke iz leta 2019.

Skupni ladijski pretovor v letu 2023 je bil za 4% manjši kot v letu 2022, predvsem zaradi manjšega pretovora generalnih in sipkih tovorov.

V letu 2023 je bilo po cesti prepeljanih 48% tovora, po železnici pa 52%, kar predstavlja povečanje prevoza po cesti v primerjavi z letom 2022.

2.2 Inovacije in razvoj

Luka Koper aktivno vzdržuje tesno sodelovanje z akademskimi in razvojnimi ustanovami z namenom spodbujanja inovacij ter razvoja novih tehnologij. To sodelovanje omogoča izmenjavo znanja in izkušenj med industrijskim sektorjem in akademskim svetom ter spodbuja kreativno reševanje izzivov na področju logistike, transporta in pomorstva.

Skupni projekti in raziskovalne pobude omogočajo podjetju dostop do najnovejših raziskovalnih spoznanj, tehnoloških trendov in naprednih metodologij, kar mu omogoča, da ostaja inovativen in konkurenčen na trgu.

Poleg tega sodelovanje z akademskimi institucijami omogoča podjetju dostop do talentiranega kadra in potencialnih strokovnjakov, kar prispeva k dolgoročnemu razvoju podjetja in njegovi sposobnosti za inovativno reševanje izzivov v prihodnosti.

2.3 Poslovna strategija razvoja

V letu 2023 je bil sprejet nov Strateški poslovni načrt za obdobje 2024-2028, ki upošteva trende v logistični panogi, analizo konkurence ter poudarja pomen trajnostnega razvoja.

Poslanstvo Luke Koper ostaja zagotavljanje kakovostnih pristaniških storitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja, s ciljem postati prva izbira med pristanišči na evropski južni transportni poti.

Načrtovani razvoj temelji na 4 izhodiščih:

 • Povečanje infrastrukturnih kapacitet
 • Uvajanje koncepta pametnega pristanišča
 • Zagotovitev ustrezne kadrovske strukture
 • Skrb za trajnost in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in družbo

Ohranja se model večnamenskega pristanišča, ki je ena ključnih konkurenčnih prednosti družbe.

2.4 Organizacijska struktura Skupine Luka Koper

Skupino Luka Koper na dan 31. decembra 2023 sestavljajo sledeče družbe:

 • Obvladujoča družba Luka Koper, d.d.
 • Odvisne družbe:
  • Luka Koper INPO, d.o.o., 100%
  • Adria Terminal, d.o.o., 100% (Adria Investicije, d.o.o., 100%, v 100-odstotni lasti Adrie Terminal, d.o.o.)
  • Logis-Nova, d.o.o., 100%
  • TOC, d.o.o., 68,13%
 • Pridružene družbe:
  • Adria Transport, d.o.o., 50% (Adria Transport Coratia, d.o.o., 50%, v 100-odstotnem lastništvu Adrie Transport, d.o.o.)
  • Adria-Tow, d.o.o., 50%
  • Adriafin, d.o.o., 50%
  • Autoservis, d.o.o., 49%

3. Luka Koper: Finančno poslovanje

Izpostavljamo povzetek finančnega poslovanja Skupine Luka Koper:

Izpostavljene postavke Izkaza poslovnega izida
v tisoč EUR20192020202120222023
Prihodki od prodaje228.678209.920228.444313.463312.772
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)73.08761.80661.170114.60393.732
Dobiček iz poslovanja (EBIT)45.30833.50431.34683.11560.912
Čisti poslovni izid40.42532.03031.79474.16056.445
Izpostavljene postavke Bilance stanja
v tisoč EUR20192020202120222023
Nekratkoročna sredstva474.919502.427544.373544.628559.077
Kratkoročna sredstva122.491104.97389.730156.526215.150
Kapital419.089441.661466.965515.732543.053
Nekratkoročne obveznosti130.715115.101111.692109.603155.667
Kratkoročne obveznosti47.60650.63855.44675.81975.505
Stroški razvijanja117783900
Naložbe40.03768.07152.09750.78441.544
Izpostavljene postavke Izkaza denarnih tokov
v tisoč EUR20192020202120222023
Čisti denarni tok iz poslovanja 42.926 69.186 61.164 119.849 84.813
Čisti denarni tok iz naložbenja-31.632-55.252-54.649-40.808-109.059
Čisti denarni tok iz financiranja-17.848-25.943-26.898-24.931 11.126
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov-6.553-12.009-20.383 54.111-13.120
Osnovni kazalniki vrednotenja
20192020202120222023
P/E 8,2 8,3 11,4 4,7 8,3
P/B 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9
P/S 1,4 1,2 1,5 1,1 1,4
Čisti dobiček na delnico v EUR 2,8 2,2 2,1 5,2 3,9
ROE9,6%7,3%6,8%14,4%10,4%
ROA6,8%5,3%5,0%10,6%7,3%
Drugi kazalniki, pomembni za investitorje
v tisoč EUR20192020202120222023
Tržna kapitalizacija316.400257.600341.600347.200452.200
Prosti denarni tok 2.889 1.115 9.068 69.06543.269
Finančni vzvod22,0%18,5%15,2%12,1%20,1%
Skupno število izdanih delnic 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Čisti dobiček na delnico v EUR 2,8 2,2 2,1 5,2 3,9
Bruto dividenda na delnico v EUR 1,3 1,1 1,1 1,1 2,5
Tečaj delnice konec obdobja v EUR na LJSE 22,6 18,4 24,4 24,8 32,3
Dividendna donosnost5,9%5,8%4,7%4,6%7,7%

Vir: letno poročilo 2023

Izpostavljamo grafičen prikaz pretovora ključnih blagovnih skupin v obdobju 2021-2023:

Luka Koper - Ladijski pretovor
Luka Koper - Pretovor kontejnarjev
Luka Koper - Pretovor avtomobilov

Vir: letno poročilo 2023

4. Luka Koper delnica: Borza in simbol – LKPG

Luka Koper kotira na Ljubljanski borzi, kjer ima delnica okrajšavo (ticker) LKPG. Promet z delnico Luke Koper je na Ljubljanski borzi v lanskem letu nekoliko zaostal za najprometnejšimi 5 delnicami (KRKG, NLBR, ZVTG, POSR in PETG).

Po rasti so se delnice Luke Koper v letu 2023 s 30,24-odstotno rastjo uvrstile na tretje mesto med delnicami, ki trgujejo na Ljubljanski borzi.

4.1 Luka Koper: Podatki o delnici

Delnica podjetja Luka Koper kotira na Ljubljanski borzi, od leta 2006 dalje pa je članica prestižne prve kotacije. Poleg oznake LKPG velja omeniti tudi ISIN kodo SI0031101346 in Bloombergovo oznako LKPG SV.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na razdeljen na 14.000.000 navadnih kosovnih delnic. Družba na dan 31. decembra 2023 ni imela lastnih delnic.

4.2 Največji delničarji podjetja

Največji delničarji podjetja Luka Koper na dan 31.12.2023 so bili:

 • Republika Slovenija – 51,00%
 • Slovenski državni holding – 11,13%
 • Kapitalska družba – 4,98%
 • Mestna občina Koper – 3,14%
 • OTP Banka, fiduciarni račun – 2,66%
 • Citibank, fiduciarni račun – 1,85%
 • Hrvatska poštanska banka, fiduciarni račun – 1,07%
 • Zagrebačka banka, fiduciarni račun – 0,94%
 • Raiffaisen Bank International – 0,54%
 • RA-projekt.si – 0,33%

4.3 Kje lahko dobite več informacij o delnici Luke Koper?

Več informacij o delnici Luke Koper lahko dobite na:

Opomba: Informacije, navedene o delničarjih podjetja Luka Koper in kakršnekoli druge informacije, povezane z delnicami in finančnimi rezultati, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo priporočila za nakup, prodajo ali držanje delnic. Vlagatelji bi morali pred sprejemanjem kakršnihkoli investicijskih odločitev opraviti lastno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi svetovalci. Avtor ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube, ki bi lahko nastale kot posledica odločitev na podlagi teh informacij.

Mesec in leto priprave dokumenta: Junij, 2024

Uresničite stabilno in vzdržno rast svojega podjetja ali premoženja.

Smo specializirana borznoposredniška družba, ki pomaga podjetjem do svežih virov financiranja in urejenih poslovnih financ. Prav tako lahko z nami investirate, kot to počnejo najboljši svetovni investitorji.