Vse objave

Osebni finančni načrt: Ključ do finančne varnosti in uspeha

Osebni finančni načrt
Kategorije Osebne finance

Osebni finančni načrt je temelj za uspešno načrtovanje in vodenje osebnih financ. Omogoča nam tako razumevanje našega trenutnega finančnega stanja, kot tudi konkretno postavljanje finančnih ciljev in spremljanje napredka na poti do doseganja teh.

Brez dobro pripravljenega finančnega načrta se lahko kaj hitro znajdemo v težavah, kot so pomanjkanje denarnih sredstev za nenačrtovane izdatke, slab pregled nad dejanskim finančnim stanjem ali nezmožnost uresničitve dolgoročnih finančnih ciljev. Neurejene osebne finance pogosto povzročajo stres, frustracije in slabo voljo.

V tem članku bomo podrobneje raziskali, kako nam lahko osebni finančni načrt pomaga pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju osebnih financ. Prav tako smo za vas pripravili brezplačno predlogo (Excel) za izdelavo osebnega finančnega načrta.

Vsebina objave
osebni finančni načrt

Spodaj vpišite vaš e-mail in poslali vam bomo predlogo. Z vpisom e-maila se prijavljate tudi na naše novice Finančni fokus. Politiko ravnanja z osebnimi podatki lahko preberete med Pravnimi dokumenti.

Podobnosti med osebnim finančnim načrtom in finančnim načrtom podjetja

Podobno kot podjetja potrebujejo poslovni in finančni načrt za uresničevanje poslovnih ciljev, tudi na osebni ravni potrebujemo urejene in vodene finance v obliki osebnega finančnega načrta.

Finančni načrt podjetja najpogosteje vključuje:

 • izkaz poslovnega izida,
 • bilanco stanja in
 • izkaz denarnih tokov.

Gre za temeljne računovodske izkaze podjetja, ki prikazujejo finančno poslovanje in stanje podjetja ter predstavljajo podlago za odločanje o prihodnjem poslovanju.

Osebni finančni načrt temelji na zelo podobnih konceptih in vključuje načrtovanje prihodkov in odhodkov ter spremljanje sredstev in obveznosti. Na koncu je pomembno predvsem to, da s pomočjo finančnega načrta osebno potrošnjo držimo znotraj zastavljenih meja (ne porabimo več, kot zaslužimo).

Če vsak mesec zapravimo manj kot zaslužimo nam posledično ostanejo presežki denarja, ki jih lahko namenimo varčevanju in investiranju.

Z varčevanjem in investiranjem povečujemo vrednost premoženja, kar prav tako beležimo v finančnem načrtu. Pri psihologiji osebnih financ je pomembno dejstvo, da več kot privarčujemo in bolj kot nam raste premoženje, bolj smo običajno motivirani, da zaslužimo in prihranimo še več.

Zmagovita kombinacija torej.

Izkaz poslovnega izida oz. denarnega toka: Koliko nam ostane pod črto

Pri podjetjih imamo ločen izkaz poslovnega izida ter izkaz denarnih tokov. Denarni tokovi nam prilažejo prilive in odlive denarja na račun, izkaz poslovnega izida pa prihodke in odhodke. Razlike nastajajo zaradi plačilnih rokov, investicij in amortizacije ter sorodnih računovodskih konceptov.

Pri osebnih financah tako detajlno računovodstvo ni potrebno in lahko izkaz osebnega poslovnega izida ter denarne tokove praktično združimo v eno.

V praksi se kaže, da poenostavljen osebni finančni načrt veliko bolje služi svojemu namenu kot cel kup kompleksnih preglednic, za katere porabimo ure in ure svojega dragocenega časa.

Prihodki
– Plača
– Avtorska pogodba
– Denarno darilo za rojstni dan
– Prihodki iz naložb (dividende, najemnina,…)
– …
Odhodki
– Zavarovanja
– Bivanje in povezani stroški
– Prevoz
– Hrana
– Rekreacija
– Zabava
– …
Rezultat
– Pozitiven ali negativen denarni tok (pri negativnem gremo npr. v minus)
– Cilj: Ostanek denarnih sredstev za varčevanje in investiranje

Izkaz poslovnega izida pri osebnem finančnem načrtu torej prikazuje naše mesečne prihodke in odhodke, ki so hkrati tudi naši prilivi oziroma odlivi z osebnega računa.

Tako vemo koliko denarja zaslužimo, koliko porabimo in kje obstajajo morebitne priložnosti za zmanjšanje stroškov ali povečanje prihodkov. Ker smo na strani prihodkov bistveno bolj omejeni, kot na strani odhodkov, se potencial za varčevanje po navadi skriva v našem trošenju.

Pri pripravi osebnega finančnega načrta je torej priporočljivo, da najprej pripravimo mesečni pregled vseh prejemkov, ki so lahko plača, povračilo prehrane in prevoza, dohodki iz morebitnih avtorskih in podjemnih pogodb, prihodki iz naslova popoldanskega s. p., darila in druge vrste prihodkov.

Pri tem imamo dve možnosti:

 1. Vpišemo neto zneske v finančni načrt.
 2. Vpišemo bruto zneske in odštejemo davke, da dobimo neto zneske (tako lahko natančno spremljamo tudi koliko vsak mesec prispevamo v davčno blagajno).

Pod seštevkom vseh prihodkov v tabeli pripravimo pregled vseh tekočih stroškov na mesečni ravni. Zelo pomembno je, da smo pri vpisovanju stroškov dosledni, jih vpisujemo dnevno in hranimo račune, še tako majhne. Vsaka kavica šteje…

Na koncu pod črto dobimo rezultat, ali smo porabili vse kar smo zaslužili, ali nam je ostalo dovolj za namene varčevanja in investiranja. Ne glede na rezultat, četudi smo npr. uspeli tekoči mesec privarčevati zajetno vsoto denarja, je zelo pomembno, da si označimo stroške, ki se nam zdijo nepotrebni in jih v naslednjem mesecu poskušamo zajeziti ali odpraviti.

Pri uspešnem naslavljanju dolgoročnega varčevanja je zelo priporočljiv koncept, da je 10 % – 15 % plače (ali drugega mesečnega prejemka) ob prejemu nedotakljiv. To pomeni, da tega zneska, razen v ekstremnih primerih, nikakor ne zapravimo.  Če nam tak odstotek ne znese, lahko začnemo že z 1 %, važno je da nekje začnemo.

Zanimivost: Pogosto priporočena razporeditev osebnih financ je po formuli 50/30/20. 50 % zapravimo za nujne stvari, kot so streha nad glavo, avto, hrana ipd. 30 % za lepše življenje, kot je kakšna masaža, elektronska naprava, večerja v restavraciji ipd., 20 % pa namenimo za varčevanje in investiranje.

Osebna bilanca stanja: Kaj imamo v lasti in kakšna je naša zadolženost

Bilanca stanja je drugi ključni del osebnega finančnega načrta, saj zagotavlja pregled naših sredstev in obveznosti. Pod sredstva beležimo vse, kar imamo v lasti, na primer nepremičnine, vozila, pohištvo, prihranki, naložbe in druge vrednosti.

V bilanci podjetij delimo sredstva na kratkoročna in dolgoročna. V osebni bilanci stanja pa je bolj smiselno sredstva razdeliti v dve skupini:

 1. “Osnovna sredstva za življenje”: Sredstva, ki jih imamo v osebni uporabi in nam ne prinašajo pasivnega prihodka: Stanovanje, avto, pohištvo, računalniška oprema ipd.
 2. Prihranki in investicije: Sredstva, ki so investicije ter nam lahko prinašajo pasivni prihodek oziroma imajo potencial povečanja vrednosti, kot so naložbene nepremičnine, delnice ipd.

Cilj seveda je, da nismo preveč potratni in s sredstvi za življenje razpolagamo racionalno ter tako ustvarimo več prihrankov za investicije. Investicije nam lahko prinašajo dodatne prihodke, zato so ključ do finančne svobode.

Večje kot imamo prihodke, več lahko zopet investiramo in to imenujemo pozitivna finančna spirala.

“Osnovna sredstva za življenje”
– Stanovanje
– Avto
– Računalniška oprema
– …
NETO PREMOŽENJE
Naložbe
– Nepremičnine v oddajanju
– Plemenite kovine
– Obveznice
– Delnice
– Kripto naložbe
– …
Dolgovi
– Nepremičninski kredit
– Potrošniški kredit
– Lizing
– Keditne kartice
– …

Poleg sredstev osebna bilanca na pasivni strani prikazuje tudi našo zadolženost, ki obsega vse dolgove, ki jih imamo, na primer stanovanjski kredit, avtomobilski kredit, kreditne kartice idr.

Zadolženost ni nujno vedno slaba, saj nam omogoča potrošnjo oz. investicije v “Osnovna življenjska sredstva” danes in ne šele daleč v prihodnosti, vendar je pomembno, da obvladujemo svoje dolgove in se zadolžimo skladno z višino naših fiksnih prejemkov.

Razumevanje razmerja med sredstvi in dolgovi v naši bilanci stanja nam omogoča, da sprejemamo premišljene finančne odločitve in ohranjamo finančno stabilnost. Osnovna pravila pri tem so:

 • čim manj dolga,
 • po čim nižji obresti meri,
 • zmerni življenjski stil ter
 • čim več prihrankov za varčevanje in investiranje.

Razlika med skupno vrednostjo sredstev in naložb ter našimi dolgovi predstavlja naše neto premoženje. Večje neto premoženje pomeni boljšo finančno varnost in večjo sposobnost doseganja dolgoročnih finančnih ciljev.

Priprava osebnega finančnega načrta in mesečno spremljanje

Danes obstajajo številne aplikacije in orodja, ki nam olajšajo sledenje našim osebnim financam. Zelo popularna aplikacija, ki je plod slovenskega znanja, je Toshl Finance. Aplikacija nam omogoča spremljanje in prilagajanje naše tekoče porabe ter ohranjanje dobre mesečne “finančne kondicije”.

Vseeno pa tovrstne aplikacije velikokrat ne omogočajo celostnega načrtovanja in spremljanja osebnih financ. Dodatno se veliko več naučimo in smo bolj pozorni na detajle, če ni vse avtomatizirano.

Osebni finančni načrt: Brezplačno orodje

Za vas smo pripravili posebno interaktivno preglednico v Excelu, s katero lahko enostavno izdelate svoj osebni finančni načrt in mesečno spremljate dogajanje na področju vaših osebnih financ, tako na ravni izkaza uspeha, kot bilance stanja vašega premoženja.

Orodje je zasnovano tako, da vam pomaga pri načrtovanju prihodkov in odhodkov, spremljanju sredstev, naložb in dolgov ter pri sledenju napredka pri doseganju vaših finančnih ciljev.

Poleg tega vam omogoča preprosto planiranje vaših finančnih ciljev glede na prihodke in porabo ter natančno spremljanje vaše “finančne kondicije”. Vse to vam bo zagotovo pomagalo pri doseganju finančne varnosti in uspeha v prihodnosti.

Ne glede na vaše izkušnje ali znanje na področju osebnih financ, vam bo  orodje v veliko pomoč pri obvladovanju vaših financ in doseganju  ciljev. Prenesete ga lahko brezplačno na spodnji povezavi.

Spodaj vpišite vaš e-mail in poslali vam bomo predlogo. Z vpisom e-maila se prijavljate tudi na naše novice Finančni fokus. Politiko ravnanja z osebnimi podatki lahko preberete med Pravnimi dokumenti.