Vse objave

Krediti za podjetja: Kje in kako do ugodnega kredita?

Krediti za podjetja

Krediti za podjetja so najpogostejši vir financiranja v svetu podjetništva in gospodarstva. Kot podjetje lahko pridobite kredite za različne namene, kot so obratna sredstva, nakup opreme, širitev poslovanja, digitalna ali zelena transformacija in podobno.

Seveda mora imeti vaše podjetje dovolj dolgo zgodovino, ustrezna zavarovanja ter spodobnost servisiranja dolga.

Ponudba kreditov za podjetja je v Sloveniji dodobra razvita, z izjemno kreditov za podjetja v zagonskih fazah rasti, kjer je tudi drugače bolj primeren tvegani kapital.

Banke pogosto prilagajajo svojo ponudbo specifičnim potrebam gospodarstva ali celo posameznega podjetja (pri večjih podjetjih), s ciljem, da vzpostavijo dolgoročno partnerstvo – postanejo partnerska banka podjetja.

Če razmišljate o kreditu ali bi radi optimizirali obstoječe kredite vašega podjetja, je ta članek pravi za vas. Pogledali si bomo nekaj osnov o kreditih za podjetja, predvsem kje in kakšno vrsto kredita vzeti, ter na kaj biti pozoren (drobni tisk).

Dodatno si bomo pogledali tudi druge vire financiranja, če vaše podjetje ni primerno za klasično bančno zadolževanje.

Vsebina objave

Osnove in na kaj biti pozoren pri kreditih za podjetja?

Krediti za podjetja predstavljajo poslovni dogodek, pri katerem si podjetje izposodi denar (največkrat od banke), ki ga vrača v dogovorjenih časovnih obdobjih skupaj z obrestmi. Obresti so način, kako posojilodajalec »zasluži« denar. Ko podjetja razmišljajo o posojilu, obstaja več ključnih faktorjev, ki jih je treba poznati in upoštevati.

Nekateri najpomembnejši faktorji so:

Ročnost kredita: To je obdobje, v katerem bo posojilo treba vrniti, torej obdobje vračanja posojila. Ročnost kredita se lahko giblje od kratkoročnih (nekaj mesecev do nekaj let, običajno do enega leta) do dolgoročnih (nekaj let do več desetletij). Dolžina posojila vpliva na višino mesečnih obrokov in na skupne obresti, ki jih bo podjetje plačalo tekom časa.

Obrestna mera: Ta meri strošek posojila. Višja kot je obrestna mera, več obresti bo podjetje plačalo na prejeto posojilo. Obrestne mere se lahko gibljejo od fiksnih, ki se ne spreminjajo, do variabilnih, ki se lahko sčasoma spreminjajo, glede na gibanje obrestnih mer na trgu.

Zavarovanja: Gre za sredstvo ali skupino sredstev, ki jih podjetje zagotavlja kot zavarovanje za posojilo. Če podjetje ni zmožno vrniti posojila, lahko posojilodajalec zahteva poplačilo iz naslova zavarovanja. Zavarovanje zmanjša tveganje za posojilodajalca, obenem pa podjetju omogoči dostop do boljših pogojev posojila.

Pogoji posojila: So specifične določbe in omejitve posojila, ki jih je treba upoštevati. To lahko vključuje omejitve glede uporabe sredstev posojila, zahteve za poročanje, določbe o predčasnem odplačilu in druge pogoje. Ta del lahko vključuje »drobni tisk« oziroma težko razumljive pogoje, zato se mora posojilojemalec prepričati, da dobro razume vse člene pogodbe.

Zahteve za odobritev: Zahteve za odobritev so različna merila, ki jih posojilodajalec uporablja za odobritev posojila. To lahko vključuje preverjanje bonitete podjetja, analizo finančnih izkazov, oceno poslovnega načrta in drugih relevantnih informacij.

Moratorij: Moratorij pomeni začasno prekinitev plačila dolga, običajno v obdobjih ekonomske krize ali drugih izjemnih okoliščin, ki otežujejo izpolnjevanje finančnih obveznosti. Moratorij je lahko tudi na začetku dobe posojila in se nanaša na obdobje, v katerem posojilojemalec ni dolžan plačevati obrokov posojila. Primer takšnega moratorija bi bil, da podjetje konča investicijo, začne iz tega naslova ustvarjati nove prihodke ter šele nato vračati posojilo.

Moratorij je lahko samo na glavnico (bolj pogosto pri investicijah) ali glavnico in obresti (bolj pogosto v primeru finančnih kriz).

Različne vrste kreditov za podjetja

Čeprav je koncept kreditov bolj ali manj enak ne glede na tip, se te lahko razlikujejo predvsem po ročnosti in namenu kredita (torej zakaj morajo biti sredstva porabljena), posledično pa pride tudi do razlik v pogojih in ceni oziroma obrestni meri.

Glavne vrste kreditov so:

 • Kratkoročni krediti: To so krediti, ki se običajno uporabljajo za pokrivanje kratkoročnih financiranja potreb (likvidnosti), kot so tekoče operativne stroške ali premostitveno financiranje. Roki vračila za takšne kredite so običajno manj kot eno leto.
 • Dolgoročni krediti: Dolgoročni krediti so krediti, ki se običajno uporabljajo za večje investicije, kot so nakup opreme, nepremičnin ali dolgoročne strategije rasti. Roki za odplačilo teh kreditov se običajno gibljejo od enega do pet let, lahko pa tudi dlje.
 • Revolving krediti in kreditne linije: Tovrstni krediti omogočajo podjetju, da si izposodi denar do določenega zneska, ko ga potrebuje, in odplačuje le obresti za znesek, ki ga dejansko uporablja. Ta vrsta kredita je zelo prilagodljiva in jo je mogoče obnoviti, ko je poplačan.
 • Namenski krediti (transformacija, razvoj, izvoz ipd.): Namenski krediti so namenjeni točno določenemu namenu, kot je digitalna ali zelena transformacija, razvoj novih tehnoloških izdelkov, povečanje izvozne dejavnosti ipd., lahko pa so namenjeni tudi točno določenim panogam, kot je turizem, lesarstvo, kmetijstvo ali drugim.
 • Mikrokrediti: Mikrokrediti so posojila manjše vrednosti, ki so običajno namenjena podjetnikom in malim podjetjem, ki nimajo dostopa do tradicionalnih bančnih kreditov. Običajno ponujajo ugodnejšo obrestno mero in strukturo odplačevanja, prav tako za mikrokredite pogosto niso potrebna tradicionalna zavarovanja ali obsežna bonitetna preverjanja.

Preglednica kakšni krediti so najbolj primerni glede na potrebe podjetja:

NamenČasovno obdobjeVrsta kredita
Osnovna sredstva – Nepremičnine in infrastrukturaDolgoročno– Dolgoročni kredit
– Projektno financiranje
Osnovna sredstva – Premičnine in strojiDolgoročno– Dolgoročni kredit
– Lizing
Investicije – Razvoj, industrijski projekti, transformacija ipd.Dolgoročno– Namenski dolgoročni krediti
– Projektno financiranje
Obratna sredstvaDolgoročno– Dolgoročni kredit za trajna obratna sredstva
Obratna sredstvaKratkoročno– Limit
– Revolving kredit
– Kredit za obratna sredstva
– Mikrokrediti

Poznamo tudi mnogo drugih vrst kreditov, ki jih lahko najdete med ponudbo bank, predvsem kratkoročnih kreditov, ki so lahko zelo specifični (diskontni, akceptni, remborusni, lombardni…). Vsaka vrsta kredita za podjetja ima svoje posebne značilnosti, ki se jih morajo podjetja zavedati pred njihovim pridobivanjem.

Kam po kredit za podjetje?

Največkrat je odgovor na banko. Pri tem se je smiselno sistematično lotiti iskanja kredita za podjetje, sploh če to počnemo prvič. Glede na to, da je Slovenija majhen trg, ni velikega števila bank, si pa vseeno banke med seboj konkurirajo.

Najprej je smiselno pogledati programe Slovenskega podjetniškega sklada in SID Banke, če so objavljeni kakšni posebni javni programi povratnih virov financiranja, kot je subvencionirana obrestna mera, dodatna zavarovanja, ugodni mikrokrediti ipd.

Objavljena dokumentacija na spletnih straneh vam lahko tudi pomaga pri pregledu osnutkov kreditnih pogodb, če se s temi še niste srečali.

V naslednjem koraku je priporočljivo analizirati ponudbo bank. Banke, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, so objavljene na spletni strani Banke Slovenije. Kot rečeno število bank ni veliko (na dan objave tega članka):

Banke si seveda med seboj konkurirajo in imajo v različnih obdobjih različne vrste akcij, tudi za podjetja. Na drugi strani je cilj podjetja, da najde eno ali več partnerskih bank, s katerimi dolgoročno sodeluje, saj je tak interes na obeh straneh. Dolgoročno sodelovanje mora temeljiti tako na dobrih odnosih, kot konkurenčnih pogojih.

V praksi to pomeni, da je smiselno na začetku:

 • Obiskati več bank,
 • vzpostaviti odnos z referenti za gospodarstvo,
 • se temeljito pozanimati o ponudbi kreditov za podjetja ter
 • na koncu izbrati najbolj konkurenčno ponudbo, s ciljem, da se gradi dolgoročno odnos.

Že manjša razlika pri obrestnih merah lahko pri večjih kreditih pomeni kar veliko razliko.

Krediti za podjetja  – Vse podrobnosti, ki jih morate poznati

Kot omenjeno ima vsak kredit več dejavnikov, ki jih morate podrobno poznati. Vsi ti dejavniki so pomembni pri odločitvi o posojilu, zato je za podjetja pomembno, da jih podrobno preučijo in razumejo, preden se odločijo za posojilo. Poglejmo si jih nekoliko bolj podrobno.

1. Obrestne mere

Obrestne mere pri kreditih za podjetja so ključna komponenta stroškov financiranja in igrajo pomembno vlogo pri določanju, koliko bo podjetje na koncu plačalo za posojeni denar.

Obrestne mere so lahko fiksne ali spremenljive, odvisno od vrste kredita in dogovora s posojilodajalcem. Prav tako bi še enkrat izpostavili dejstvo, da se obrestne mere lahko razlikujejo od banke do banke.

Zato je primerjanje obrestnih mer med različnimi možnostmi kritično za iskanje najboljše ponudbe. Banke v različnih obdobjih glede na pozicijo na trgu zahtevajo različne marže.

Bančna marža je odvisna od dejavnikov kot so tveganost posojila, ročnost, gospodarsko okolje (EURIBOR), vrsta posojila in izvajanja, akcijske obrestne mere za pridobivanje novih komitentov ipd. Običajno se bančna marža giblje v rangu 2 % ali nekaj odstotnih točk več.

Poznamo dva tipa obrestnih mer:

 • Fiksne obrestne mere: Če ima kredit fiksno obrestno mero, to pomeni, da se obrestna mera ne bo spremenila skozi celotno obdobje vračanja kredita. To podjetjem omogoča, da natančno vedo, koliko bodo morali plačati vsak mesec, kar pomaga pri načrtovanju.
 • Spremenljive obrestne mere: Spremenljive ali variabilne obrestne mere se skozi čas spreminjajo, običajno na podlagi referenčne obrestne mere, kot je EURIBOR. To pomeni, da se lahko mesečna plačila podjetja povečajo ali zmanjšajo, kar prinaša več negotovosti.

Običajno so za čas jemanja posojila fiksne obrestne mere višje od spremenljivih. Kasnejše razmerje pa je odvisno od gibanja spremenljive obrestne mere. Prav tako velja, da so obresti večje ob daljši ročnosti ter večjem tveganju.

Gibanje EURIBOR, vir: Euribor rates

Pri obrestih je pomemben tudi način obračunavanja, ki je lahko po različnih metodah, kot so linearna, anuitetna ipd. Najpogostejša je linearna metoda obračunavanja. Metoda obračunavanja določi kako se obresti obračunajo ter kdaj in na kakšen način se obresti vračajo. To je običajno jasno prikazano tudi v odplačnem načrtu.

Kar nekaj bank ponuja informativno obrestno mero ali kalkulator za izračun na spletni strani. Velja pa omeniti, da je to zgolj informativna ponudba in da so dokončni pogoji v določeni meri odvisni tudi od pogajanja, obsega sodelovanja in podobnih faktorjev.

Torej je v vsakem primeru nujno, da se obišče referenta, zagotovi zahtevane podatke ter pridobi konkretno ponudbo. Šele takrat je smiselno ponudbe primerjati med seboj.

2. Zavarovanja in jamstva

Banka ob dodelitvi kredita pogleda stabilno zgodovino poslovanja, finančni načrt, ki jasno nakazuje na zmožnost odplačevanja dolga, podjetje pa mora podati tudi ustrezna zavarovanja. Pričakovano se skuša posojilodajalec čim bolj zavarovati, da bo posojen denar skupaj z obrestni prejel nazaj.

Zavarovanje predstavlja sekundarni vir poplačila kredita.

Pri kreditih obstaja več vrst zavarovanj in jamstev, ki jih lahko uporabimo za zagotovitev, da bo posojilojemalec sposoben odplačati posojilo. Nekaj primerov teh zavarovanj in jamstev so:

 • Menica: Menica je vrednostni papir, ki vsebuje zavezo izdajatelja, da bo izpolnil obveznost, ki je navedena na menici. Namen menice je, da se enostavno uveljavlja z menico zavarovano terjatev. Banka z menico bolj enostavno izterja dolg, z unovčitvijo menice.
 • Hipoteka: To je vrsta zavarovanja, pri kateri posojilojemalec zagotovi nepremičnino kot zavarovanje za posojilo. Če posojilo ni odplačano, lahko posojilodajalec proda nepremičnino, da povrne dolg. To je eno najpogostejših vrst zavarovanj pri kreditih za podjetja.
 • Zastava premičnin: To je podobno hipoteki, vendar se nanaša na premičnine (npr. avtomobile, stroje, zaloge) namesto nepremičnin. Pri lizingu, kot alternativi bančnemu financiranju, je predmet nakupa tudi zavarovanje.
 • Zastava terjatev: Zastava terjatev je dogovor, v katerem posojilojemalec uporabi svoje izterljive terjatve, kot so računi ali dolgovi strank, kot zavarovanje za posojilo, kar pomeni, da če posojila ne more odplačati, lahko posojilodajalec terja dolg neposredno od strank posojilojemalca.
 • Poroštvo / Osebno premoženje podjetnikov: Tretja oseba se zaveže, da bo odplačala posojilo, če posojilojemalec tega ne bo mogel storiti. Pri kreditih je to pogosto osebno premoženje podjetnikov, kar pa običajno ni priporočljivo kot zavarovanje.

Kredit za podjetja je lahko zavarovan tudi na druge načine (vrednostni papirji, bančna garancija, zaloge, predmet financiranja, če je ustrezen ipd.), dodatno se posojilodajalec lahko zaščiti z zavarovalno polico ali različnimi tipi pogodb.

Pred odobritvijo kredita banka oceni vrednost in pravno veljavnost zavarovanj. Pomembno je, da posojilojemalec skrbno razmisli o vrsti zavarovanja ali jamstva, ki mora biti uravnoteženo ter skladno z višino posojila, obrestno mero in tveganjem.

3. Drugi pomembni pogoji pri kreditih za podjetja

Poleg obresti in zavarovanj, ki sta dva najpomembnejša dejavnika, so pomembni tudi različni pogoji posojila, kot so:

 • Namen kredita – Za kaj se lahko porabijo izposojene denarna sredstva.
 • Črpanje kredita – Kdaj in kako podjetje pridobi izposojen denar.
 • Odplačni (amortizacijski) načrt – Kdaj in kako bo podjetje vračalo posojilo.
 • Način obračuna obresti – Na kakšen način bodo obračunane obresti.
 • Zamudne obresti – Običajno višje obresti, ki jih je podjetje dolžni plačati, če zamuja z obroki.
 • Nadomestila in drugi stroški – Banka lahko zaračuna stroške za odobritev kredita in podobno. Pomembno je, da se te stroški prištejejo celotnemu strošku (efektivna obrestna mera).
 • Predčasno odplačilo kredita – Kakšne so možnosti predčasnega odplačila kredita.
 • Druge obveznosti in pogoji

Banke imajo različno kompleksne in zapletene pogoje financiranja. Pomembno je, da kreditno pogodbo dobro preberete in jo v celoti razumete, čeprav se na prvi pogled zdi kompleksna. Če kreditne pogodbe še nikoli niste podpisali, si lahko pogledate primer na:

4. Zahteve za odobritev kredita

Kot omenjeno, mora podjetje za pridobitev kredita imeti dovolj dolgo zgodovino, sposobnost servisiranja dolga in ponuditi dovolj zavarovanj. Pred odobritvijo posojila banka zahteva določeno dokumentacijo o zgodovini in načrtih poslovanja.

Takšna dokumentacija zajema predvsem:

 • Pretekle finančne izkaze
 • Poslovni in finančni načrt
 • Bonitetno oceno
 • Drugo dokumentacijo

Osnovni pogoji: Banka seveda najprej pogleda, da podjetje ustreza osnovnim pogojem, torej da ni v finančnih težavah, da je poslovanje zakonito, z vsemi ustreznimi dovoljenji, ipd.

Preverjanje bonitete podjetja: Preden banka odobri posojilo pogosto pregledal boniteto podjetja. To vključuje pregled kreditnih ocen in zgodovine plačil. Podjetja z dobro kreditno zgodovino imajo običajno večje možnosti za odobritev posojila po ugodnejših pogojih.

Metodologijo za določanje bonitetnih ocen pri AJPES-u si lahko ogledate tukaj.

Analiza finančnih Izkazov: Banka običajno zahteva predložitev preteklih finančnih izkazov podjetja, vključno z izkazom poslovnega izida, bilanco stanja in včasih tudi izkazom denarnih tokov. To jim omogoča, da ocenijo finančno zdravje podjetja in njegovo sposobnost vračanja posojila.

Banke velikokrat dodatno zahtevajo tudi seznam največjih kupcev in dobaviteljev, seznam obveznosti in terjatev, kurantnosti zalog ter druge podatke podrobne podatke o poslovanju.

Poslovni in finančni načrt: Banka lahko zahteva tudi, da se predloži poslovni in finančni načrt. To vključuje opis podjetja, predstavitev ciljev podjetja, trga, konkurence, konkurenčnih prednosti, marketinga, prodaje ipd. Banke iščejo podjetja z realnimi in dosegljivimi cilji, ki kažejo na stabilno prihodnjo rast, kar pomeni, da bo podjetje zmožno servisirati dolg.

Poraba sredstev: Banka pogosto želijo vedeti, kako namerava podjetje uporabiti sredstva iz posojila, torej, da je poraba v celoti skladna z namenom. Morajo biti prepričani, da bo uporaba sredstev koristila poslovanju in povečala njegovo sposobnost vračanja posojila.

Upoštevanje teh zahtev in priprava ustrezne dokumentacije lahko znatno poveča možnosti podjetja za pridobitev posojila po ugodnih pogojih. Pomembno je tudi, da podjetja razumejo svoje finančno stanje in imajo jasno strategijo za uporabo in vračilo bančnega posojila.

Potrebujete pomoč pri pripravi poslovnega in finančnega načrta ter druge dokumentacije za banko. Pri tem vam lahko pomagamo. Kontaktirajte nas.

Krediti za podjetja in vpliv na finančne izkaze

Kot zanimivost si poglejmo še, kako financiranje s kreditom vpliva na računovodske izkaze v podjetju. Črpanje in vračanje kredita seveda vpliva na vse tri računovodske izkaze in sicer izkaz uspeha, bilanco stanja ter denarne tokove.

Vpliv na bilanco stanja

 • Črpanje kredita: Ko podjetje vzame kredit, se poveča postavka dolgov na pasivni strani bilance stanja (med kratkoročnimi ali dolgoročnimi finančnimi obveznostmi, odvisno od vrste kredita), hkrati pa se poveča količina denarnih sredstev na aktivni strani, saj podjetje prejme posojena sredstva.
 • Vračanje kredita: Ko podjetje vrača kredit, se zmanjša količina denarnih sredstev na aktivni strani, hkrati pa se zmanjša tudi postavka dolgov na pasivni strani bilance stanja.

Vpliv na izkaz uspeha

 • Črpanje kredita: Črpanje kredita neposredno nima vpliva na izkaz poslovnega izida.
 • Vračanje kredita: Obresti, ki jih podjetje plačuje za kredit, se odražajo kot strošek obresti (finančni odhodki) v izkazu poslovnega izida in zmanjšujejo dobiček podjetja.

Izkaz denarnih tokov

 • Črpanje kredita: Prejem sredstev je prikazan kot pozitiven denarni tok iz financiranja, saj predstavlja priliv sredstev na tekoči račun podjetja.
 • Vračanje kredita: Vračilo glavnice kredita in plačilo obresti se prikaže kot negativen denarni tok iz financiranja, kar pomeni odliv sredstev iz podjetja.

Na splošno je treba upoštevati, da vzeti kredit povečuje dolžniško financiranje podjetja, kar je vidno v bilanci stanja, medtem ko plačilo obresti predstavlja strošek, ki zmanjšuje dobiček v izkazu poslovnega izida. Vse te transakcije se nato odražajo v izkazu denarnih tokov, ki kaže na gibanje denarja (denarni tok iz financiranja) na in iz transakcijskega računa podjetja.

Alternativne možnosti financiranja

Če ocenjujete, da vaše podjetje ni zrelo za pridobitev bančnih virov financiranja, oziroma bi te kombinirali z drugimi viri, obstaja tudi vrsta drugih virov financiranja.

Najbolj pogosti viri so:

 • Investitorji tveganega kapitala: Podjetja lahko pridobijo kapital od zasebnih investitorjev, kot so poslovni angeli ali podjetja za tvegani kapital. Ti investitorji običajno zahtevajo delež lastništva v podjetju v zameno za svoj vložek.
 • Množično financiranje: To je način zbiranja sredstev od široke skupnosti ljudi, običajno preko internetne platforme, kot jo ima tudi Equito. Podjetja predstavijo svoj projekt ali idejo in ljudje lahko vložijo denar, če jim je projekt všeč ali verjamejo v njegov uspeh.
 • Odprodaja terjatev: Odprodaja terjatev pomeni, da podjetje faktoring družbi odproda svoje terjatve še predno te zapadejo in si tako izboljša likvidnost.
 • Izdaja delnic in komercialnih zapisov: Podjetniška obveznica (dolgoročni) ali komercialni zapis (kratkoročni) je vrednostni papir, ki ga izda podjetje in se prodaja upnikom, najpogostejše institucionalnim investitorjem.
 • Izhod na borzi: Podjetja lahko zberejo sredstva s prodajo delnic na borzi. To pomeni, da prodajajo lastniške deleže v podjetju na trgu z izdajo delnic.

Prav tako obstaja še nekaj drugih virov financirana kot so lizingi, zasebna posojila, nepovratna sredstva, franšizing ipd. Za vas smo pripravili podroben opis vseh različnih virov financiranja.

Nudimo storitve najema finančnega direktorja, ki vam lahko pomaga pri pridobivanju različnih virov financiranja in doseganju optimalne finančne strukture za vaše podjetje. Kontaktirajte nas za več informacij.

Izberite pravi kredit za vaše podjetje

Krediti za podjetja so ključnega pomena za rast in razvoj vsakega podjetja. Ponujajo priložnost za pridobitev potrebnih finančnih sredstev, ki bodo podjetju pomagala pri doseganju njegovih ciljev. Vendar je ključnega pomena razumevanje vseh pogojev in obveznosti, povezanih s kreditom, da bi se izognili morebitnim finančnim težavam v prihodnosti.

Zato je pomembno, da pred sprejetjem kredita dobro preučite vse možnosti in se posvetujete s strokovnjakom. Izbira pravega kredita za podjetje je lahko zapleten proces, saj se morate seznaniti z različnimi vrstami posojil, obrestnimi merami, roki odplačila in drugimi pogoji. Poleg tega morate upoštevati tudi svojo finančno sposobnost odplačila kredita.

Najbolje je, da se posvetujete s finančnim svetovalcem, ki bo razumel vaše poslovne potrebe in vam pomagal najti najboljše možnosti.