Luka Praper

Likvidnost podjetja

Likvidnost podjetja – Sposobnost pravočasnega plačevanja obveznosti

Likvidnost podjetja pomeni njegovo sposobnost, da poravna svoje kratkoročne obveznosti s svojimi kratkoročnimi sredstvi.

Poslovne finance

Poslovne finance: Vodič za uspešno vodenje finančne funkcije

Poslovne finance (oziroma korporativne finance) obsegajo upravljanje sredstev, obveznosti in kapitalske strukture podjetja z namenom maksimiranja vrednosti za delničarje.

Dolgoročni krediti za podjetja

Dolgoročni krediti za podjetja: Kje in kako jih pridobiti?

Dolgoročni krediti za podjetja predstavljajo dolžniški vir financiranja, ki ga podjetja pridobivajo za financiranje dolgoročnih projektov.

Podjetniške finance

Podjetniške finance – Kaj mora vedeti vsak podjetnik ali manager?

Podjetniške finance so pomemben element uspeha vsakega podjetja. Poleg izdelka oziroma storitve ter prodaje in marketinga, so finance tretji ključni steber poslovanja.

Računovodski izkazi

Računovodski izkazi – Finančna slika poslovanja podjetja

Računovodski izkazi prikazujejo finančno zdravje podjetja. Spoznajte več o bilanci stanja, izkazu uspeha in izkazu denarnih tokov.

Finančni načrt za podjetje

Finančni načrt za podjetje – Kako ga pripraviti?

Finančni načrt podjetja je strateški dokument, v katerem so določeni finančni cilji podjetja ter omogoča sprotno spremljanje finančnega poslovanja.

Krediti za podjetja

Krediti za podjetja: Kje in kako do ugodnega kredita?

Krediti za podjetja so najpogostejši vir financiranja v svetu podjetništva in gospodarstva. Kot podjetje lahko pridobite kredite za različne namene, kot so obratna sredstva, nakup opreme, širitev poslovanja, digitalna ali zelena transformacija in podobno.

EBITDA - Kaj je?

EBITDA – Vse, kar morate vedeti

EBITDA je kratica za »Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization« oziroma po slovensko dobiček pred obrestmi, davki, in amortizacijo. EBITDA je priljubljena finančna metrika, ki se uporablja za oceno uspešnosti poslovanja podjetja.