Vse objave

Osebna likvidnost – Planiranje osebnih potreb po denarnih sredstvih

Osebna likvidnost
Kategorije Osebne finance

Osebna likvidnost pomeni, da imamo na voljo dovolj denarja za poravnavanje svojih finančnih obveznosti, to je za kritje sprotnih stroškov. Prav tako pod dovolj likvidnosti lahko štejemo, da imamo na voljo dovolj denarja za večje nakupe, kot so avto, nepremičnina ipd.

Zato je za vsakega investitorja pomembna ocena potrebo po likvidnosti (denarnih sredstvih) v kratkoročni (tekoča poraba) in dolgoročni prihodnosti (večji nakupi).

Potrebe po likvidnosti je smotrno planirati v osebnem finančnem načrtu, v skladu s tem pa tudi oblikovati naložbeni portfelj.

Višina osebne likvidnosti – denarnih sredstev, ki jih potrebujete na tekočem računu, je odvisna od več dejavnikov, kot so vaši prihranki, predvideni prejemki na račun, ter na drugi strani mesečni stroški, planirani večji nakupi, morebitni nepredvideni izdatki ipd.

Poglejmo si nekaj splošnih smernic, ki vam lahko pomagajo določiti, koliko likvidnosti bi morali imeti na voljo na ravni osebnih financ.

To je eden izmed treh člankov na temo likvidnosti. Poleg osebne likvidnosti, smo podrobno obravnavali tudi likvidnost podjetja ter likvidnost naložb.

Vsebina objave

1. Denarna sredstva za pokrivanje tekočih stroškov

Kot osnovno pravilo je priporočljivo imeti na tekočem računu dovolj sredstev za pokritje vsaj 1 do 2 meseca rednih življenjskih stroškov.

To vključuje najemnino ali kredit, račune za stroške nepremičnine, prehrano, prevoz, zavarovanja in druge nujne izdatke.

2. Denarna sredstva za nepredvidene izdatke

Poleg tekočih stroškov je smiselno imeti nekaj dodatne likvidnosti za nepredvidene izdatke ali nujne primere.

To vam omogoča, da se izognete potrebi po zadolževanju ali prodaji naložb v neugodnem času. Recimo še en mesec življenjskih stroškov za nepredvidene manjše izdatke.

3. Krizni fond

Potem pridemo še do kriznega fonda, ki je večja denarna rezerva. Pomembna lekcija osebnih financ je, da obstaja majhna statistična verjetnost, da boste v osebnem življenju doživeli tragedijo v naslednjem letu ali dveh, obstaja pa velika verjetnost, da jo boste doživeli v naslednjem desetletju ali dveh.

Pomemben amortizator, ko nas doleti tragedija, pa naj bo to izguba službe, ločitev, zdravstvene težave ali katastrofa večje razsežnosti, je krizni fond.

Kakšna naj bo višina kriznega fonda? Od 3 do 12 mesečnih stroškov gospodinjstva. Če smo sami, brez družine in kreditov je lahko znesek bolj proti 3, več kot imamo vzdrževanih članov, finančnih obveznosti in nevarnost izgube službe ali poškodbe pri delu, večji mora biti naš krizni fond.

4. Denarna sredstva za predvidene večje nakupe

Na koncu je potrebno likvidnost planirati tudi za večje nakupe (npr. plačilo za dopust, šolnino, nakup avtomobila), še ločeno pa za nepremičnino (npr. polog za nepremičninski kredit). Nujno je, da prilagodimo raven likvidnosti tudi tem potrebam.

Za del sredstev, ki jih potrebujemo za likvidnost, a jih kratkoročno ne nameravamo porabiti, je smiselno, da jih naložimo v visoko donosne varčevalne račune (npr. pri nekaterih »neobrokerjih«) oziroma  investiramo na denarne trga.

Tovrstna vlaganja ponujajo višje obrestne mere kot običajni tekoči računi, hkrati pa ohranjajo visoko stopnjo likvidnosti. Več o tem v članku Kje varčevati?

5. Večji nakupi naj bodo čim bolj likvidni

Pomembna lekcija osebnih financ je tudi, da kupujete čim bolj likvidne stvari, če bi jih bili primorani prodati ali že veste, da jih boste nekoč prodali. To velja še posebej za nepremičnine in avtomobile.

Torej vse, kar bi lahko enkrat prodajali preko npr. nepremicnine.net, avto.net, bolha.com ali Facebook Marketplace je smiselno, da je čim bolj likvidno – zanimivo za širšo skupino kupcev. Poglejmo si nekaj praktičnih napotkov v tem kontekstu.

Dejavniki, ki povečajo likvidnost nepremičnini:

 • Lokacija: Nepremičnine v želenih, dobro razvitih območjih z dostopom do infrastrukture, kot so šole, trgovine in prevoz, so bolj likvidne.
 • Stanje in vzdrževanje: Dobro vzdrževane in posodobljene nepremičnine so bolj privlačne za kupce in se lahko hitreje prodajo.
 • Cena: Realistična, tržno usklajena cena lahko poveča likvidnost, saj pritegne več potencialnih kupcev.
 • Trendi: Nepremičnine, ki ustrezajo trenutnim trendom in povpraševanju (npr. energetsko učinkovite hiše, odprti tlorisi), se lahko hitreje prodajo.

Na primer, sodobna, dobro vzdrževana hiša v mestnem središču z dobrimi šolami in dostopom do javnega prevoza, postavljena po konkurenčni ceni, ima visoko likvidnost.

Dejavniki, ki povečajo likvidnost avtomobilu:

 • Znamka in model: Nekatere znamke in modeli so zaradi svoje zanesljivosti, priljubljenosti in vzdrževanja vrednosti bolj likvidne.
 • Stanje: Avtomobili, ki so dobro vzdrževani in imajo malo prevoženih kilometrov, so bolj zaželeni in lažje prodajni.
 • Starost: Novejši modeli, zlasti tisti, ki so še vedno v proizvodnji ali so bili nedavno prekinjeni, imajo običajno večjo likvidnost.
 • Cena: Konkurenčna cena, ki odraža stanje, starost in tržne trende, lahko poveča likvidnost avtomobila.

Na primer, novejši, dobro vzdrževan avtomobil priljubljene znamke in modela, kot je npr. VW Passat ali Golf, z malo kilometri in pošteno ceno, ima visoko likvidnost na trgu rabljenih vozil. Rabljeni električni avtomobili pa so trenutno bistveno manj likvidni.

Za vse druge vrste potrošniških dobrin, kot so računalniška oprema, bela tehnika, igrače itd., likvidnost sledi podobnim načelom kot pri nepremičninah in avtomobilih.

Dejavniki, ki povečujejo likvidnost so:

 • Cena: Konkurenčne cene, ki so v skladu z vrednostjo na trgu. Cene lahko delimo na:
  • Solidno in poceni – Običajno zelo likvidno, če je dobro ohranjeno.
  • Višji cenovni razred – Odvisno od ciljnih kupcev. Lahko je zelo likvidno, če naslavlja trg kupcev, ki si nove premium stvari ne morejo privoščiti. Običajno pa je manj likvidno, če naslavlja trg kupcev, ki si lahko privoščijo nove premium stvari.
 • Starost: Novejši modeli s sodobnimi funkcijami in lastnostmi so bolj likvidni.
 • Stanje in ohranjenost: Dobro ohranjene strani, brez znakov poškodb ali obrabe, so bolj zaželene. Tako je vedno vredno dobro skrbeti za stvari, ki jih kupimo.
 • Blagovna znamka: Priznane znamke, znane po zanesljivosti in kakovosti, imajo večjo likvidnost.
 • Priljubljenost: Stvari, ki so trenutno v modi ali imajo stalno priljubljenost, se lažje prodajajo.
 • Tehnološka aktualnost: Novejša oprema z aktualnimi specifikacijami je običajno bolj likvidna.
 • Energetska učinkovitost: Aparati z visoko energetsko učinkovitostjo so bolj zaželeni in likvidni.

Na področju osebnih financ je torej izjemno pomembno, da poznate in načrtujete svoje potrebe po likvidnosti. Če vaše prihranke redno investirate, to lahko dosežete le s poznavanjem likvidnosti naložb.

Na koncu pa glejte, da pri svojih večjih nakupih, kot sta nepremičnina in avto, spremljate tudi likvidnost teh sredstev, če bi se jih kdaj odločili prodati.

To je eden izmed treh člankov na temo likvidnosti. Poleg osebne likvidnosti, smo podrobno obravnavali tudi likvidnost podjetja ter likvidnost naložb.