Vse objave

Kateri tip investitorja ste? Spoznajte 40 različnih tipov

Kategorije Investiranje

Vsak uspešen investitor ima izdelano dobro investicijsko strategijo. Investicijska strategija zajema določen niz pravil, postopkov in želenih vedenj, ki pomagajo pri odločitvah, katere naložbe izbrati, kdaj in na kakšen način.

Na individualni ravni je naložbena strategija v veliki meri odvisna od značaja, kompetenc vlagatelja in višine investicijskih sredstev.

Investicijska strategija torej pretežno temelji na karakterju in kompetenc posameznika. Jedrno vprašanje, ki se pojavi pri tem je, kaj je del moje identitete kot investitorja? Identiteta nato vodi do specifičnih vedenj ter posledično rezultatov.

Če je del naše identitete, da smo športnik, to vodi k rednemu ukvarjanju s športom, rezultat pa je seveda fit telo in splošno bolj zdrav življenjski slog.

Razumevanje lastnega investicijskega sloga je torej ključno za uspešno investiranje. Tudi če pogledate najuspešnejše investitorje vseh časov, boste kaj kmalu ugotovili, da ima vsak svoj unikaten investicijski slog. V nadaljevanju je navedenih 40 različnih tipov investitorjev.

Kateri tip investitorja ste?

Preglejte jih in ugotovite, kateri tip najbolj ustreza vašemu osebnemu slogu investiranja. Na koncu članka smo za vas pripravili tudi tabelo, ki jo lahko izpolnite.

Vsebina objave

Različni tipi investitorjev

Štirideset različnih tipov investitorjev:

1. Vsestranski investitor (»The All-round Investor«) – generalist

Vsestranski investitorji imajo uravnotežen pristop do investiranja, z vlaganjem v različne vrste naložbenih razredov in sektorjev, od delnic do obveznic in kripto naložb.

Cilj je pogosto oblikovati »all weather« (»za vsako vreme«) strategijo za različne makroekonomske situacije, z dolgoročnim pogledom. Glavni izziv je oblikovanje unikatne prednosti za doseganje nadpovprečnih donosov, saj je težko biti specialist za vse naložbe.

Lahko pa takšen investitorji sistematično gradijo svoj investicijski portfelj skladno z naložbeno piramido (od manj do bolj tveganih naložb). Obenem počasi spoznavajo različne naložbene razrede ter sledijo ustrezni razpršenosti tako med naložbenimi razredi, kot znotraj njih.

2. Investitor v podcenjene delnice (»The Value Investor«)

Investitorji v podcenjene delnice iščejo delnice, katerih tržna cena je nižja od ocene njihove »dejanske« vrednosti. Pristop temelji na temeljni analizi, iskanju stabilnih podjetij z močnimi bilancami, ki so začasno podcenjena zaradi različnih tržnih dejavnikov (makro dejavniki, kratkoročne krize ipd.).

Tovrstni investitorji verjamejo, da trg včasih ne vrednoti podjetij pravilno, kar omogoča nakup podjetja po znižanih cenah. Včasih je bilo veliko lažje najti podcenjene delnice, kot danes, ko so informacije lahko dostopne, investitorji pa imajo na voljo mnoga orodja za iskanje podcenjenih delnic.

3. Investitor v hitrorastoča podjetja (»The Growth Investor«)

Investitor v hitrorastoča podjetja iščejo podjetja z nadpovprečnim potencialom za rast prihodkov in kasneje tudi dobička, ne glede na trenutne tržne cene njihovih delnic. Ti investitorji so pripravljeni plačati premium ceno za delnice podjetij, ki se hitro razvijajo, saj verjamejo, da bo dolgoročna rast podjetja presegla trenutno visoko vrednotenje.

Ta strategija je pogosto povezana z večjim tveganjem, saj temelji na pričakovanjih glede prihodnje uspešnosti podjetij. Investitorji pogosto iščejo tehnološke disruptorje.

4. GARP Investitor (The GARP Investor)

GARP (»Growth at a Reasonable Price«) investitorji kombinirajo elemente »growth« in »value« investiranja. Iščejo podjetja, ki kažejo izjemen potencial za rast, vendar so njihove delnice še vedno razumno vrednotene.

Ta pristop zahteva uravnoteženje med iskanjem močnih, rastočih podjetij in izogibanjem plačevanju previsokih cen za njihove delnice.

GARP investitorji pogosto uporabljajo različne finančne kazalnike, kot so razmerje cena/dobiček (P/E) in razmerje cena/prodaja (P/S), da ocenijo pravičnost vrednotenja podjetja, prav tako pa različne napovedi za oceno rasti podjetja.

5. Dividendni investitor (The Dividend Investor)

Dividendni investitorji se osredotočajo na delnice podjetij, ki redno izplačujejo visoke dividende. Ta strategija je privlačna za tiste, ki iščejo stalne (portfeljske) dohodke iz svojih naložb, saj dividende zagotavljajo reden denarni tok.

Ta tip investitorja pogosto išče zrele, stabilne družbe v uveljavljenih industrijskih sektorjih, ki imajo dolgo zgodovino doslednega izplačevanja dividend. Dividendne naložbe so lahko manj tvegane v primerjavi s hitro rastočimi podjetji, a hkrati ponujajo manj potenciala za kapitalski dobiček.

6. Investitor v naložbe s pasivnim prihodkom (The Passive Income Investor)

Podobno kot dividendni investitor, se tudi ta tip investitorja osredotoča na ustvarjanje rednega, pasivnega dohodka skozi naložbe, pri čemer ima več naložbenih razredov, ki prinašajo pasivne prihodke.

Tipična izbira naložb s pasivnim prihodkom vključuje delnice, ki redno izplačujejo dividende, nepremičnine, ki prinašajo najemnine, ali druge vrste sredstev, ki prinašajo redne dohodke, kot so obveznice ali skladi z visokim donosom.

Pasivni dohodkovni investitorji pogosto iščejo stabilne, dolgoročne naložbe, ki omogočajo dolgoročno finančno varnost z minimalnim dnevnim upravljanjem ter rednim finančnim prihodkom. Želja je pogosto oblikovati naložbe tako, da njihov prihodek počasi nadomešča prihodek iz aktivnega dela.

7. Kontrarijanski investitor (The Contrarian Investor)

Kontrarijanski investitorji sledijo naložbeni strategiji, ki se pogosto naslanja na nasprotovanje prevladujočim mnenjem. Verjamejo, da so najboljše naložbene priložnosti tam, kjer drugi ne vidijo vrednosti.

Ta pristop zahteva visoko stopnjo neodvisnosti v mišljenju in pogosto vključuje vlaganje v delnice ali sektorje, ki so trenutno nepopularni ali doživljajo začasne težave.

Kontrarijansko investiranje lahko prinaša velike donose, če investitor pravilno napove obrat tržnega sentimenta, lahko pa seveda vodijo tudi do velikih izgub.

8. Investitor v »blue-chip« delnice (The Blue-Chip Investor)

Investitorji v »blue-chip« delnice dajejo prednost naložbam v velike, dobro uveljavljene in finančno zdrave korporacije z dolgo zgodovino uspeha in stabilnosti. Te “blue-chip” delnice so običajno vodilne v svojih industrijah in so znane po svoji zanesljivosti, stabilnosti dobička in rednem izplačevanju dividend.

Blue chip podjetja so običajno poznana po tržni kapitalizaciji, ki presega več milijard dolarjev, imajo dolgotrajno zgodovino rednega in rastočega izplačila dividend, in kažejo na stabilno finančno uspešnost z nizko dolgoročno dolžniško obremenitvijo.

9. Investitor v podjetja z majhno tržno kapitalizacijo (The Small-Cap Investor)

Investitorji v podjetja z majhno tržno kapitalizacijo vlagajo v podjetja z majhno tržno kapitalizacijo (kot že pove samo ime). To so običajno obsegajo mlajša ali manjša podjetja.

Ta podjetja pogosto ponujajo večji potencial za rast v primerjavi z velikimi, bolj uveljavljenimi podjetji, vendar so lahko tudi bolj volatilna in tvegana.

10. Investitor v »Penny Stocks« (The Penny Stock Investor)

Posebna vrsta investitorjev v podjetja z majhno tržno kapitalizacijo so »Penny Stock« investitorji. Tovrstni investitorji se osredotočajo na delnice z zelo nizko tržno kapitalizacijo, ki se običajno trgujejo izven glavnih borz. Te delnice so znane po svoji volatilnosti in visokem tveganju, pa tudi potencialu za visoke donose.

Penny (ali cent) stock so delnice majhnih podjetij, ki kotirajo po ceni 5 dolarjev ali manj.

Investitorji v Penny Stocks pogosto iščejo neodkrite ali podcenjene priložnosti v upanju, da bodo te delnice doživele dramatično rast vrednosti. Ta vrsta investiranja zahteva temeljito raziskovanje in visoko toleranco do tveganja, saj so te delnice pogosto manj likvidne in lahko izpostavljene manipulaciji na trgu.

11. Investitor v razvijajoče se trge (The Emerging Markets Investor)

Ta tip investitorja se osredotoča na naložbe v hitro rastoče, a pogosto nestabilne trge v razvijajočih se državah. Te trge odlikujejo visoke stopnje gospodarske rasti in potencial za znatne donose, a hkrati prinašajo povečano politično, gospodarsko in valutno tveganje.

Investitorji v razvijajoče se trge morajo biti pripravljeni na višjo volatilnost in morebitne velike nihanja vrednosti svojih naložb. Kljub tveganju, mnogi investitorji vidijo v teh trgih priložnost za diverzifikacijo in dolgoročno rast.

Klasifikacija trgov. Vir: MSCI

12. Investitor v obveznice (The Bond Investor)

Investitorji v obveznice se osredotočajo na vlaganje v različne vrste obveznic, vključno z državnimi, podjetniškimi ali občinskimi obveznicami. Ta pristop ponuja večjo stabilnost in predvidljive redne dohodke iz obresti.

Obveznice so običajno manj tvegane v primerjavi z delnicami in so pogosto uporabljene kot del strategije za uravnoteženje portfelja. Investitorji v obveznice iščejo varnost in ohranjanje kapitala, še posebej v negotovih ali nestabilnih tržnih razmerah. Osredotoča se na vlaganje v različne vrste obveznic za stabilnost in redne dohodke.

13. Investitor na podlagi DCF in FCF metode (The DCF / FCF Investor)

Investitorji, ki uporabljajo metode diskontiranega denarnega toka (DCF) in prostega denarnega toka (FCF), se osredotočajo na vrednotenje podjetij na podlagi njihove sposobnosti ustvarjanja denarnega toka v prihodnosti.

Ta pristop zahteva temeljito analizo finančnih izkazov in predvidevanje prihodnjih denarnih tokov podjetja. Investitorji iščejo podjetja z visokim, stabilnim in vzdržljivim prostim denarnim tokom, kar kaže na njihovo finančno zdravje in sposobnost financiranja operacij, investicij ter izplačila dividend brez prekomernega zanašanja na zunanje financiranje.

14. Investitor v nove tehnologije (The Tech Nerd Investor)

Tovrstni investitorji so specializirani za vlaganje v tehnološki sektor in inovativna podjetja. Osredotočajo se na podjetja, ki so na čelu tehnološkega razvoja, inovacij in digitalne transformacije.

Investitorji v nove tehnologije so običajno dobro seznanjeni z najnovejšimi trendi in tehnološkimi napredki ter iščejo podjetja z močnim potencialom za rast in revolucionarne izdelke ali storitve. Običajno so iz tehnološke branže.

Ta strategija zahteva razumevanje kompleksnih tehnoloških konceptov in industrije, pa tudi sprejemanje višje stopnje tveganja, saj tehnološki sektor lahko doživlja hitre in dramatične spremembe.

15. Dnevni trgovalec (The Day Trader)

Dnevni trgovalec se ukvarja s hitrimi in pogostimi trgovalnimi operacijami, ki so osredotočene na izkoriščanje kratkoročnih gibanj trga za doseganje dobičkov. Ta strategija zahteva stalno spremljanje trga, hitro odzivanje na tržne spremembe in dobro razumevanje tržne analize in trgovalnih strategij.

Dnevni trgovci pogosto izvajajo več transakcij na dan, včasih celo več transakcij z isto naložbo. To je zelo časovno zahtevno in tvegano, saj lahko cene hitro fluktuirajo, zato je potrebna disciplina in temeljito upravljanje tveganj. Poznamo malo uspešnih dnevnih trgovalcev.

16. Momentum investitor (The Momentum Investor)

Momentum investitorji investirajo v naložbe, ki trenutno kažejo pozitivne trende rasti v vrednosti.

Strategija temelji na prepričanju, da se bodo naložbe, ki trenutno rastejo, nadaljevala v isti smeri vsaj v kratkoročnem obdobju.

Momentum investiranje zahteva nenehno spremljanje tržnih gibanj in prilagajanje portfelja, da se izkoristijo ti trendi. Ta pristop je lahko tvegan, saj se tržni trendi lahko hitro obrnejo, in zahteva hitro ukrepanje pri vstopu in izstopu iz pozicij.

17. Investitor v kakovostna podjetja (The Quality Investor)

Investitor v kakovostna podjetja iščejo podjetja, ki imajo visokokakovostne poslovne modele, trdne finančne kazalnike in dolgoročno stabilnost. Poudarek je na podjetjih z močnim vodstvom, konkurenčnimi prednostmi, trajnostjo poslovanja in zdravim denarnim tokom.

Tovrstni investitorji se manj osredotočajo na kratkoročna tržna nihanja, temveč iščejo podjetja, ki bodo verjetno uspešna v dolgem roku. Ta pristop zahteva temeljito analizo podjetij in njihovih industrijskih sektorjev ter razumevanje, kako posamezna podjetja ustvarjajo vrednost.

18. Indeksni / ETF investitor (The Index / ETF Investor)

Investitorji v indeksne sklade in ETF-je (Exchange-Traded Funds) dajejo prednost naložbam, ki sledijo določenim tržnim indeksom. Ta strategija je priljubljena zaradi njene sposobnosti razpršitve tveganja, nizkih upravljavskih stroškov in enostavnosti.

Z vlaganjem v indeks ali ETF, investitorji pridobijo izpostavljenost širokemu spektru delnic ali drugih sredstev, ki jih sestavljajo izbrani indeksi. Ta pristop je idealen za pasivne investitorje, ki iščejo dolgoročno rast in želijo zmanjšati tveganje in kompleksnost, povezano z izbiro posameznih delnic.

  • Investitor v vzajemne sklade: Podoben pristop je investiranje v vzajemne sklade, samo da so ti običajno povezani z večjimi stroški (The Mutual Fund Investor).

19. Kvantitativni investitor (The Quantitative Investor)

Kvantitativni investitorji uporabljajo napredne matematične in statistične modele za analizo in identifikacijo trgovalnih priložnosti. Ta pristop vključuje algoritme, ki lahko obdelajo ogromne količine podatkov, da bi našli vzorce, ki morda niso očitni pri tradicionalni analizi.

Kvantitativno investiranje pogosto vključuje avtomatizirano trgovalno strategijo, kjer se odločitve o nakupu ali prodaji delnic izvajajo na podlagi predhodno določenih modelov, ne človeške presoje. Ta metoda zahteva močno tehnično znanje in razumevanje tako finančnih trgov, kot tudi poznavanje napredne statistike in računalništva.

20. Trgovalec na kratko (The Short Seller)

Trgovalec na kratko je investitor, ki stavi proti delnicam, ki jih ocenjuje kot precenjene ali nestabilne. To storijo tako, da si izposodijo delnice in jih takoj prodajo z namenom, da jih kasneje odkupijo po nižji ceni. Razlika v ceni predstavlja njihov dobiček.

»Short selling« je tvegana strategija, saj je potencialna izguba neomejena (cena delnice lahko teoretično raste neskončno), in zahteva dobro razumevanje trga ter sposobnost natančne ocene tržnih trendov.

21. Tematski investitor (The Thematic Investor)

Tematski investitorji se osredotočajo na specifične dolgoročne trende, industrije ali paradigme, kot so trajnost, tehnologija, zdravstvo, demografske spremembe ali druge globalne iniciative. Investicije so oblikovane okoli teh »tem«, z namenom izkoristiti rast in razvoj določenih področij ali industrijskih sektorjev.

Ta pristop omogoča investitorjem, da oblikujejo portfelj, ki je usklajen z njihovimi prepričanji, interesom ali predvidevanji glede prihodnjih globalnih trendov. Tematsko investiranje zahteva temeljito raziskovanje in razumevanje specifičnih tem ali sektorjev, kot tudi sposobnost prepoznavanja kako globalni trendi vplivajo na trge.

Tematski investitorji običajno investirajo bolj dolgoročno, za razliko od trendih investitorjev.

22. Trendni investitor (The Hype Investor)

Trendni investitorji vlagajo v sredstva ali sektorje, ki so trenutno popularni ali “v modi”. Ta strategija temelji na predpostavki, da bo rast priljubljenosti določenega sredstva ali sektorja povzročila povečanje njegove vrednosti.

»Hype« investiranje je pogosto povezano s hitrimi in visokimi donosi, vendar nosi tudi znatno tveganje, saj se tržne “vznemirjenosti” hitro lahko obrnejo ali izkažejo za nevzdržne. Ta pristop zahteva dobro razumevanje tržnih sentimentov in trendov ter pripravljenost sprejeti visoko volatilnost.

23. Kripto investitor (The Crypto Investor)

Kripto investitorji se osredotočajo na vlaganje v kriptovalute, kot so Bitcoin, Ethereum in številne druge, kot tudi v povezane tehnologije, kot so blockchain in decentralizirane finance (DeFi).

Ta tip investiranja zahteva dobro poznavanje tehnoloških in regulativnih aspektov kripto trga, ki je znan po svoji visoki volatilnosti in hitrih spremembah vrednosti.

Kripto investitorji pogosto raziskujejo in analizirajo različne kripto projekte in njihov potencial za dolgoročno rast, ob tem pa morajo biti pripravljeni na visoko tveganje in nenadne tržne spremembe.

24. Investitor v nepremičninske investicijske sklade (The REIT Investor)

Investitorji nepremičninske investicijske sklade (REITs) vlagajo v specializirane sklade, ki kotirajo na borzi in imajo v lasti, upravljajo ali financirajo dobičkonosne nepremičnine. REITs ponujajo investitorjem možnost vlaganja v nepremičnine brez potrebe po neposrednem nakupu nepremičnin.

Ta strategija omogoča lažjo diversifikacijo portfelja in ponuja potencial za redne dohodke iz najemnin, ki jih REIT izplačuje svojim vlagateljem. Investiranje v REIT je priljubljeno zaradi njihove likvidnosti (saj se trgujejo na borzi) in zaradi potenciala za stabilen dohodek ter kapitalsko rast.

  • Investitor v nepremičnine: Podobno lahko izpostavimo tudi investirorje, ki direktno sami kupujejo nepremičnine za oddajo (The Real Estate Investor).

25. Investitor v kovine in surovine (The Commodities Investor)

Investitorji v surovine vključujejo v svoj portfelj naložbe v fizične surovine, kot so nafta, zlato, srebro, druge kovine in kmetijski proizvodi. To lahko storijo neposredno, preko nakupa surovin, ali posredno, preko naložb v surovinske sklade, terminske pogodbe ali delnice podjetij, ki se ukvarjajo s surovinami.

Vlaganje v surovine se pogosto uporablja za diverzifikacijo portfelja in kot zaščita pred inflacijo, saj vrednost surovin pogosto raste v času ekonomske nestabilnosti. Ta vrsta investiranja zahteva dobro razumevanje svetovnega gospodarstva, političnih razmer in okoljskih vplivov, ki lahko vplivajo na cene surovin.

  • Investiror v zlato: Ločeno velja še posebej izpostaviti investitorje v zlato (The Gold Investor).

26. Algoritmični trgovalci in robo-trgovalci (The Algorithmic Trader)

Algoritmični trgovalci uporabljajo napredne algoritme in avtomatizirane trgovalne sisteme za izvajanje transakcij. Ta pristop omogoča hitro analizo tržnih podatkov in izvajanje transakcij v milisekundah, kar je bistveno hitreje kot ročno trgovanje.

Algoritmično trgovanje se osredotoča na izkoriščanje majhnih, a pogostih priložnosti za dobiček, in pogosto vključuje visokofrekvenčno trgovanje. Ta strategija zahteva obsežno znanje o programiranju, matematiki in finančnih trgih, ter je znana po svoji visoki stopnji učinkovitosti in zmožnosti izvajanja zapletenih trgovalnih strategij.

27. Swing trgovalec (The Swing Trader)

Swing trgovalci izkoriščajo kratkoročne tržne gibe za doseganje dobička, običajno v obdobju nekaj dni do nekaj tednov. Ta pristop temelji na analizi tehničnih kazalnikov in tržnih vzorcev, da bi identificirali potencialne tržne trende in obrate.

Swing trgovanje je manj intenzivno kot dnevno ali algoritmično trgovanje in omogoča več časa za analizo in odločanje. Ta strategija zahteva dobro razumevanje tehnične analize, tržnih trendov in obvladovanje tveganja.

28. Makro investitor (The Macro Investor)

Makro investitorji se osredotočajo na globalne ekonomske trende, kot so spremembe v gospodarski politiki, obrestnih merah, inflaciji in političnih dogodkih, in kako ti vplivajo na finančne trge.

Makro investiranje vključuje v svoj široko paleto naložbenih sredstev, vključno z delnicami, obveznicami, valutami in surovinami, odvisno od gibanja makroekonomskih kazalcev.

Ti investitorji pogosto uporabljajo temeljno analizo za oblikovanje dolgoročnih trgovalnih strategij. Makro investiranje zahteva globoko razumevanje svetovnega gospodarstva in geopolitike.

29. 60/40 investitor (The 60/40 Investor)

60/40 investitor sledi tradicionalni naložbeni strategiji, ki vključuje razporeditev 60% portfelja v delnice in 40% v obveznice. Ta pristop je zasnovan za uravnoteženje potenciala za višje donose delnic z manjšim tveganjem in stabilnostjo obveznic.

Strategija 60/40 je priljubljena zaradi njene preprostosti in učinkovitosti pri zagotavljanju razpršitve tveganja, hkrati pa ohranja potencial za zmerno rast. Ta vrsta portfelja je pogosto primerna za zmerno konservativne investitorje, ki iščejo uravnoteženo razmerje med rastjo in zaščito kapitala.

30. Investitor »Kupi in drži« (The Buy & Hold Investor)

»Kupi in drži« investitorji se osredotočajo na dolgoročno vlaganje in ohranjajo svoja sredstva ne glede na kratkoročne tržne fluktuacije. Ta strategija temelji na prepričanju, da bo dolgoročno vlaganje v kakovostna sredstva prineslo solidne donose, kljub začasnim padcem ali tržni volatilnosti. Tovrstni investitorji pogosto iščejo podjetja, ki so jih pripravljeni držati »za vedno«.

»Kupi in obdrži« investiranje zahteva potrpežljivost in disciplino, saj se izogiba pogostim trgovinam in spekulacijam. Ta pristop je pogosto povezan z manjšimi transakcijskimi stroški in lahko izkoristi dolgoročne tržne trende.

31. Investitor v »hedge« sklade (The Hedge Fund Investor)

Investitorji v »hedge« sklade vlagajo v specializirane naložbene sklade, ki uporabljajo različne strategije za doseganje visokih donosov, neodvisno od tržnih trendov.

Za razliko od tradicionalnih vzajemnih ali indeksnih skladov, ki se večinoma osredotočajo na dolgoročno rast in sledenje tržnim indeksom, »hedge« skladi uporabljajo bolj kompleksne in pogosto tvegane strategije, kot so vzvodi, kratke prodaje, trgovanje z derivati, arbitraže in druge alternative investicijske strategije.

Ta vrsta investiranja je običajno na voljo le akreditiranim vlagateljem in lahko ponuja potencial za višje donose, vendar tudi nosi višje tveganje in upravljavske stroške. »Hedge« skladi so lahko zelo raznoliki glede na vrste sredstev, v katera vlagajo, in strategij, ki jih uporabljajo, kar omogoča vlagateljem, da izberejo sklade, ki ustrezajo njihovemu profilu tveganja in naložbenim ciljem.

32. Investitor v opcije (The Options Investor)

Investitorji v opcije aktivno investirajo tudi v opcije.  Opcije so finančni derivativi, ki dajejo kupcu pravico, vendar ne obveznost, da kupi ali proda sredstvo po vnaprej določeni ceni, znani kot izvršilna cena, v ali do določenega datuma v prihodnosti.

Uporaba opcij je lahko zapletena in zahteva dobro razumevanje tako osnovne naložbe kot tudi samih opcij na to naložbo, vključno s časovno vrednostjo in volatilnostjo.

33. Investitor v podjetja, ki rastejo z akvizicijami (The Serial Acquirer Investor / SPAC Investor)

Tovrstni investitorji se osredotočajo na podjetja, ki redno izvajajo akvizicije kot del svoje strategije rasti. Ta pristop je zasnovan na ideji, da podjetja lahko hitreje rastejo in povečujejo svoj tržni delež z nakupom drugih podjetij, namesto z organsko rastjo.

Investitorji iščejo podjetja z močnim vodstvom in dokazanimi sposobnostmi uspešnega vključevanja prevzetih podjetij. Ključni dejavniki pri vrednotenju teh podjetij so njihova finančna stabilnost, pretekla uspešnost akvizicij in potencial za prihodnjo rast. Ta strategija lahko vključuje tveganja, kot so previsoka cena za akvizicije ali izzivi pri integraciji različnih podjetniških kultur.

  • SPAC Investitor: Posebna oblika tovrstnih podjetij je tudi SPAC. SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je podjetje brez lastnega poslovanja, ki je ustanovljena izključno za zbiranje kapitala preko prve javne ponudbe delnic (IPO) z namenom pridobitve ali združitve z obstoječim podjetjem.

34. Investitor v tvegani kapital (The Angel Investor / Venture Capital investor)

Investitorji v tvegani kapital  vlagajo v start-up in scale-up podjetja. Sem štejemo angelske investitorje ter sklade tveganega kapitala. Angelski investitorji pogosto nudijo kapital, mentorstvo in dostop do svoje mreže stikov mladim podjetnikom v zameno za poslovni delež.

Vlaganje v sklade tveganega kapitala pa vključuje vlaganje v sklade, ki imajo profesionalni management in izbira ustrezna  start-up in hitro rastoča podjetja skladno z naložbeno strategijo. Ta oblika investiranja je značilna za visoko tveganje, saj veliko start-upov ne uspe, vendar lahko uspešna podjetja prinesejo izjemno visoke donose.

35. Investitor v zasebne sklade (The Private Equity Investor)

Investitor v zasebne sklade vlagajo v specializirane sklade, ki naprej vlagajo v zasebna podjetja, pogosto z namenom prestrukturiranja, izboljšanja operativne učinkovitosti in kasnejše prodaje podjetja za večjo vrednost. Ta vrsta investiranja običajno zahteva dolgoročno zavezanost kapitala in aktivno upravljanje s strani investitorjev ali upravljavskih ekip, z namenom ustvarjanja vrednosti pred izstopom iz naložbe.

Kljub visokemu tveganju in dolgoročni naravi naložb, »private equity« investiranje lahko prinese visoke donose zaradi potenciala za znatno izboljšanje poslovanja in rasti vrednosti podjetij.

36. Forex investitor (The Forex Investor)

Forex investitorji so specializirani za trgovanje z valutami na mednarodnem deviznem trgu (Forex). Forex trgovanje vključuje nakup ene valute in prodajo druge, z namenom zaslužiti na razlikah v valutnih vrednostih. Ta trg je znan po visoki likvidnosti in 24-urnem trgovanju, kar ponuja veliko priložnosti za dobiček.

Forex trgovanje zahteva dobro razumevanje svetovnih ekonomskih pogojev, političnih dogajanj in monetarnih politik, ki vplivajo na valutne tečaje. Forex investitorji pogosto uporabljajo tako tehnično kot temeljno analizo za sprejemanje trgovalnih odločitev.

37. Scalp trgovec (The Scalp Trader)

»Scalp« trgovanje vključuje izvajanje izjemno hitrih trgovin z namenom zaslužka na majhnih cenovnih gibanjih. »Scalp« trgovci običajno odpirajo in zapirajo pozicije v nekaj minutah ali celo sekundah. Ta strategija zahteva natančno pozornost na tržne razmere in hitro odzivanje.

»Scalp« trgovanje se pogosto izvaja z visokim vzvodom, kar poveča tako potencial za dobiček kot tveganje za izgubo. Zaradi hitre narave trgovanja je »scalping« zahtevna in intenzivna strategija, ki zahteva visoko stopnjo discipliniranosti in obvladovanja tveganj.

38. ESG investitor (The ESG Investor)

ESG investitorji se osredotočajo na vlaganje v podjetja, ki izkazujejo dobre okoljske, socialne in upravljavske prakse. Ta pristop vključuje upoštevanje etičnih in družbenih meril pri izbiri naložb, kot so trajnostni razvoj, korporativna družbena odgovornost in transparentno upravljanje.

ESG investitorji pogosto iščejo podjetja, ki imajo pozitiven vpliv na okolje in družbo, pri tem pa ne zanemarjajo finančnega uspeha in dobičkonosnosti. ESG vlaganje se je razvilo kot odgovor na željo po etičnem vlaganju, ki prav tako prispeva k dolgoročni trajnostni rasti.

39. Investitor za zaščito pred inflacijo (The Inflation Hedge Investor)

Investitorji, osredotočeni na zaščito pred inflacijo, vlagajo v sredstva, ki so običajno odporna na izgubljanje vrednosti denarja zaradi inflacije. Takšne naložbe običajno vključujejo nepremičnine, zlato in druge plemenite kovine, surovine in v nekaterih primerih delnice podjetij z močnim tržnim položajem, ki lahko prenašajo višje stroške na potrošnike.

Cilj te strategije je ohraniti kupno moč kapitala v času, ko inflacija zmanjšuje vrednost denarja.

40. Investitor osredotočen na pokojnino (The Retirement-Focused Investor)

Investicijska strategija tovrstnega vlagatelja temelji na naložbah, ki so usmerjene v gradnjo in ohranjanje finančnih sredstev za upokojitev. Vlagatelji, osredotočeni na pokojnino, običajno iščejo uravnotežen portfelj, ki zagotavlja rast kapitala in hkrati minimizira tveganje, še posebej, ko se približujejo upokojitveni dobi.

Ta pristop lahko vključuje kombinacijo delnic, obveznic, nepremičninskih naložb in morda celo nekaterih alternativnih naložb. Pomembno je, da se ta portfelj prilagaja skozi čas, da se zmanjša izpostavljenost tveganju, ko se investitor bliža upokojitvi.

Poleg tega se lahko osredotočijo tudi na sredstva, ki ponujajo stabilen in predvidljiv dohodek, kot so dividende ali obveznice z fiksnimi obrestnimi merami.

Izpolnite tabelo: Kateri tip investitorja ste?

Razumevanje lastnega investicijskega sloga in prepoznavanje, kateremu tipu investitorja najbolj ustrezate, je ključnega pomena za usmerjanje vaših investicijskih odločitev.

Z izbiro naložbenega pristopa, ki ustreza vašim ciljem, toleranci do tveganja in osebnim preferencam, lahko optimizirate svoj investicijski portfelj in povečate možnosti za uspeh na dolgi rok.

Tabela: Kateri tip investitorja ste:

Tip investitorjaObkljukaj, če se najdeš v opisu
Vsestranski investitor (»The All-round Investor«) – generalist 
Investitor v podcenjene delnice (»The Value Investor«) 
Investitor v hitrorastoča podjetja (»The Growth Investor«) 
GARP Investitor (The GARP Investor) 
Dividendni investitor (The Dividend Investor) 
Investitor v naložbe s pasivnim prihodkom (The Passive Income Investor) 
Kontrarijanski investitor (The Contrarian Investor) 
Investitor v »blue-chip« delnice (The Blue-Chip Investor) 
Investitor v podjetja z majhno tržno kapitalizacijo (The Small-Cap Investor) 
Investitor v »Penny Stocks« (The Penny Stock Investor) 
Investitor v razvijajoče se trge (The Emerging Markets Investor) 
Investitor v obveznice (The Bond Investor) 
Investitor na podlagi DCF in FCF metode (The DCF / FCF Investor) 
Investitor v nove tehnologije (The Tech Nerd Investor) 
Dnevni trgovalec (The Day Trader) 
Momentum investitor (The Momentum Investor) 
Investitor v kakovostna podjetja (The Quality Investor) 
Indeksni / ETF investitor (The Index / ETF Investor) 
Investitor v vzajemni sklad (The Mutual Fund Investor) 
Kvantitativni investitor (The Quantitative Investor) 
Trgovalec na kratko (The Short Seller) 
Tematski investitor (The Thematic Investor) 
Trendni investitor (The Hype Investor) 
Kripto investitor (The Crypto Investor) 
Investitor v nepremičnine (The Real Estate Investor)
Investitor v nepremičninske investicijske sklade (The REIT Investor) 
Investitor v kovine in surovine (The Commodities Investor) 
Investitor v zlato (The Gold Investor) 
Algoritmični trgovalci in robo-trgovalci (The Algorithmic Trader) 
Swing trgovalci (The Swing Trader) 
Makro investitor (The Macro Investor) 
60/40 investitor (The 60/40 Investor) 
Investitor »Kupi in drži« (The Buy & Hold Investor) 
Investitor v »hedge« sklade (The Hedge Fund Investor) 
Investitor v opcije (The Options Investor) 
Investitor v podjetja, ki rastejo z akvizicijami (The Serial Acquirer Investor) 
Investitor v tvegani kapital (The Angel Investor / Venture Capital investor) 
Investitor v zasebne sklade (The Private Equity Investor) 
Forex investitor (The Forex Investor) 
Scalp trgovec (The Scalp Trader) 
ESG investitor (The ESG Investor) 
Investitor za zaščito pred inflacijo (The Inflation Hedge Investor) 
Investitor osredotočen na pokojnino (The Retirement-Focused Investor)