Vse objave

Finančna inteligenca  – Od nje je odvisna vaša finančna prihodnost

Finančna inteligenca
Kategorije Osebne finance

Brez dvoma ste že slišali za inteligenčni kvocient (IQ), pa verjetno tudi za čustveno inteligenco (EQ) in še kakšno drugo vrsto inteligence – motorična, glasbena ipd.

Na podoben način lahko rečemo, da obstaja tudi finančna inteligenca – kako dobro znamo ravnati z denarjem. Nekaj elementov te nam je dano (npr. varčnost/zapravljivost, doslednost/nedoslednost ipd.), drugih znanj in vedenj se moramo priučiti.

Od finančne inteligence je močno odvisno, kakšno bo naše finančno stanje v prihodnosti in kako spretno bomo denar znali: zaslužiti, obdržati ter uspešno investirati. Bolj ambiciozne kot imamo finančne cilje, več energije moramo vlagati v razvoj naše finančne inteligence. Nenazadnje je v znanju moč, tudi ko pride do denarja.

V procesu formalnega izobraževanja se ne naučimo veliko o ravnanju z denarjem. Večji del finančne inteligence je tako prepuščeno družinskemu krogu. Tukaj imajo eni več sreče, kot drugi. Nekatere družine zavestno in sistematično prenašajo pozitivne vzorce (bolj redko) in znanje na področju denarja, za druge je denar tabu tema (bolj pogosto).

Zato je za večino nas zelo pomembno, da se samoiniciativno lotimo razvijanja teh znanj in veščin, sploh če jih nismo pridobili doma. Na srečo je na voljo ogromno dobrih virov o ravnanju z denarjem – tako brezplačnih, kot tudi plačljivih.

Finančna inteligenca pa vsebuje več obširnih segmentov, ki se med seboj prepletajo. Če se malce poglobimo je finančna inteligenca sestavljena vsaj iz poznavanja naslednjih področij:

Vsebina objave

Makroekonomija in mikroekonomija

Velik sestavni del finančne inteligence je poznavanje temeljev ekonomije, tako makroekonomije, kot tudi mikroekonomije. Makroekonomija nam da pogled v najširšem smislu, kaj se dogaja na nekem trgu ter oris kakšno je ekonomsko stanje na določenem območju.

Na področje makroekonomije sodijo BDP, inflacija, obrestne mere, brezposelnost, valutna tveganja, mednarodna trgovina ipd.

Bolj kot se spuščamo na »žabjo perspektivo«, bolj prehajamo k mikroekonomiji in do osnovnega načela na katerem tudi temelji ekonomija, to je razmerje med ponudbo in povpraševanjem.

Če želimo ravnati finančno inteligentno je pomembno, da razumemo kaj se na določenem trgu dogaja, kakšno je razmerje med ponudbo in povpraševanjem, kakšni so panožni trendi ipd.

Računovodstvo

Poznavanje osnovnih računovodskih izkazov, torej bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza denarnih tokov nam lahko izjemno koristi pri upravljanju financ, tako osebnih, kot poslovnih. Številke v računovodskih imajo namreč za seboj neko zgodbo in če želimo biti finančno inteligentni, moramo znati to zgodbo iz številk prebrati.

Ne glede na to, ali kupujemo delnice podjetij, ki kotirajo na borzi, investiramo kot poslovni angeli v zagonska podjetja, vodimo svoje podjetje, ali pa bi zgolj radi bolje razumeli kako finančno uspešno je podjetje kjer delamo, poznavanje računovodskih izkazov koristi v vseh navedenih primerih.

Pa tudi splošno poznavanje računovodstva nam lahko pogosto koristi.

Sploh, če investiramo v posamezne delnice, se moramo pogosto podrobno poglobiti v računovodske izkaze podjetja, prav tako pa v strategijo podjetja, ključne konkurenčne prednosti, management in še kaj.

Davki

Poznavanje davkov, tako na osebnem kot poslovnem področju je izjemno pomembno. Davki se dotikajo vseh nas. Najprej je pomembno, da sploh vemo katere davke plačujemo (marsikdo sploh ne pogleda svoje plačilne liste), potem pa koristi tudi znanje kako davke optimizirati, če je to le možno.

Seveda je absolutno ključno, da plačujemo davke v skladu z zakoni, ne iščemo kakšnih lukenj ali se celo poslužujemo davčnih utaj. Ne glede na to pa je pomembno, da razumemo različne olajšave, potencialne dodatke, pokojninsko varčevanje, možnost namenitve dela dohodnine za donacije ipd.

Če imamo svoje podjetje je razumevanje davkov še toliko bolj pomembno. Smiselno je tudi, da imamo dobrega davčnega svetovalca, takoj ko je to potrebno.

Gospodarsko in civilno pravo

Pravni vidik, tako v zasebnem, kot poslovnem življenju je tudi pomemben vidik finančne inteligence. Na osebnem nivoju govorimo o temah kot so delitev premoženja, dedovanje, potencialne tožbe ipd. Prav je, da imamo pravno čim bolje zaščiteno svoje premoženje.

Na poslovnem področju je pravni vidik še bolj pomemben. Prvo, da poslujemo skladno z zakonodajo, drugo, da nas ščitijo dobre pogodbe z različnimi deležniki, ko investiramo v zasebna podjetja ali ustanavljamo različna podjetja s partnerji, pa da imamo dobro družbeno in druge sorodne pogodbe.

Prav je tudi, da ne poskušamo biti pravniki sami, če to nismo po profesiji. Veliko bolje je, da se obkrožimo s pravnimi strokovnjaki. Vseeno pa je prav, da imamo neko širino, ki nam omogoča komuniciranje s strokovnjaki ter da imamo sploh orientacijo kje in kako se zaščititi.

Ohranjanje in plemenitenje premoženja

Neposredno znanje na področju finančne inteligence je seveda ravnanje z denarjem. Na prvem mestu je veščina, da smo sposobni čim več zasluženega denarja ohraniti, torej da znamo varčevati.

V drugem koraku pa sledi plemenitenje premoženja, ki vključuje tako oblikovanje lastne strategije investiranja, kot tudi poznavanje različnih naložb, ki jih lahko najdemo na trgu.

Obstaja tako imenovana naložbena piramida, ki razvršča finančne produkte od najbolj varnih pa vse do najbolj tveganih. Poznavanje teh naložb do podrobnosti je osnova, da oblikujemo optimalno strategijo investiranja in izberemo naložbe, ki so nam najbolj pisane na kožo.

Optimalna strategija investiranja glede na profil posameznika pa se oblikuje predvsem na podlagi izkušenj, zato je izjemno pomembno, da z investiranjem začnemo čim prej (še močnejši razlog za to je obrestno obrestni račun).

Tako kot na ostalih področjih življenja, so tudi pri investiranju pomembne izkušnje in več izkušenj kot imamo, bolj smo finančno inteligentni. Dobre odločitve so posledica izkušenj, izkušnje so pogosto poledica slabih odločitev.

Naša strategija pa se mora seveda spreminjati glede na naše znanje, starost, preference, naš odnos do tveganja, finančne cilje in čas, ki smo ga pripravljeni nameniti investiranju.

Finančna inteligenca in psihološki vidik

Obstaja še en pomemben segment finančne inteligence, to je psihologija denarja. V okviru psihološkega vidika odnosa do denarja spada vse od prepričanj posameznika o denarju, do tega kako visoko je denar na posameznikovi lestvici vrednot, s kolikšnim veseljem se posameznik loti investiranja, kakšne so njegove potrošniške navade itn.

Predvsem, ko pride do varčevanja in uspešnega investiranja je psihološki vidik še toliko bolj pomemben.

Pri investiranju je psihologij prav tako pomembna, kot znanje in mehanika, če ne še bolj. Pomembna je tako disciplina rednega investiranja, kot obvladovanje stresa med volatilnostjo, pa da nas ne zagrabi panoga, ko pridejo močnejši medvedji trendi.

Psihologija se dotika tudi morebitnega pretiranega pohlepa, trošenja in še marsikaj. Dobro knjigo na to temo je napisal Morgan Housel, ki se imenuje ravno Psihologija denarja.

Poleg navedenih področij ne smemo pozabiti tudi na zgodovino, psihologijo, geopolitiko, pa še marsikatero drugo disciplino. Ampak, če niste profesionalni investitor, bo vam bo že poznavanje zgornjih področij zagotovo zelo koristilo.

Uspešno upravljanje financ je timski šport

Sedaj pa se verjetno že sprašujete, kako naj človek ob službi, morebitnih otrocih, tisočih opravkih in drugih obveznostih vlagate energijo še v izobraževanje na vseh zgoraj naštetih področjih. Odgovor leži v tem, da plemenitenje premoženja ni individualni šport, temveč povsem timski šport.

Seveda je pomembno, da preberemo kakšno knjigo na to temo, zaključimo kakšen online tečaj in spremljamo poslovne medije. Na voljo so tudi brezplačni forumi, članki, blogi ipd. Vendar je prav, da pri upravljanju premoženja nismo sami, sploh če nam je vse skupaj prenaporno.

Ključno je, da razumemo osnove ter da imamo nato na voljo dobrega računovodjo, pravnika, upravljalca premoženja, prijatelje, ki investirajo itn. Bistveno je, da se z njimi lahko pogovarjamo v pravem jeziku in takrat postane razvijanje finančne inteligence veliko lažje.

Torej od naše finančne inteligence je zelo odvisno, kakšno bo naše finančno stanje v prihodnosti. Ne glede na to, če mogoče nismo iz premožne družine, nam starši niso predali znanja o modrem ravnanju z denarjem (šola pa tudi ne), je še vedno povsem znotraj območja našega vpliva, da razvijemo finančno inteligenco (tudi z branjem Equito bloga) in si tako zagotovimo bolj svetlo finančno prihodnost.

Veliko užitkov, veselja in pozitivnih izkušenj pri razvijanju finančne inteligence v novem letu.