Vse objave

Kje kupiti državne obveznice? In kaj je ljudska obveznica?

Kje kupiti državne obveznice
Kategorije Investiranje

Kje kupiti države obveznice? To je trenutno eno najbolj vročih vprašanj na domačih kapitalskih trgih. Za vas smo pripravili krajši in daljši odgovor.

Prvi vam kratko in jedrnato razloži, kje kupiti državne obveznice. Drugi daljši pa nudi obširno razlago, kdaj je nakup državnih obveznic tudi smiseln.

Na kratko: Kje kupiti državne obveznice?

Državne obveznice (t.i. ljudske obveznice za male vlagatelje) lahko kupite pri distributerjih, to so banke in borznoposredniške družbe, ki imajo ustrezno licenco za investicijske storitve, so sistemski člani KDD ter člani Ljubljanske borze in omogočajo trgovanje na Ljubljanski borzi.

Torej kje kupiti državne obveznice? Ljudske obveznice lahko kupite pri:

 • NLB
 • Nova KBM
 • BKS Bank
 • SKB
 • Ilirka

Morate pa pri izbranem distributerju odpreti trgovalni račun, če ga še nimate. Če vas zanima več o ljudski obveznici, stroških odprtja trgovalnega računa in kdaj je smiseln nakup državne obveznice, pa nadaljujete z branjem objave.

Vsebina objave

Kaj je obveznica?

Obveznice so poleg delnic ena izmed najbolj priljubljenih vrst investicij na finančnih trgih. Vrednost trga obveznic prekaša vrednost delniškega trga, in to ne samo v Združenih državah Amerike in Evropski uniji, temveč tudi na globalni ravni.

Kaj pa je obveznica? Obveznica je dolžniški vrednostni papir, preko katerega se na kapitalskih trgih zadolžujejo države, občine in korporacije. Vlagateljem obljubljajo redno plačevanje obresti in vračilo glavnice ob dospetju, kar običajno predstavlja varno obliko naložbe z nizkim tveganjem.

Kot pri delnicah, tako tudi na trgu obveznic nastopajo izdajatelji in vlagatelji v obveznice.

 • Pogosto so izdajatelji obveznic državne ustanove ali uspešna podjetja. Z izdajo obveznic običajno financirajo infrastrukturne in dolgoročne projekte. Podrobnejše informacije o procesu izdaje obveznic so na voljo v ločenem članku.
 • Vlagatelji v obveznice, ki so lahko institucionalni ali posamezni vlagatelji, iščejo varnejše investicije z zagotovljenim donosom. Tako je tudi pri ljudski obveznici, ki je namenjena posameznim vlagateljem, ki iščejo varne donose.

Preberite tudi: Več in na splošno o investiranju v obveznice.

Pri obveznicah je donos običajno vnaprej določen, razen če obveznice niso prodane pred njihovo zapadlostjo (dospetjem) ali če izdajatelj ne naleti na finančne težave (ni zmožen izplačati obresti in glavnice).

Večina obveznic je prav tako kotiranih na borzi, kar omogoča njihovo prodajo pred zapadlostjo, pri čemer je dejanski donos odvisen od trenutnih tržnih pogojev.

Če pridobljeno znanje apliciramo na ljudsko obveznico:

 • Če boste obveznico držali do dospetja (do končnega datuma naložbe) boste imeli zagarantiran fiksni donos (izplačane obresti oz. t.i. kupone). Donos je že poznan in določen (več o tem v nadaljevanju). Predpostavka je, da v vmesnem času država ne bankrotira.
 • Če boste predčasno potrebovali denar in boste obveznico prodali, bo donos odvisen od trenutnih tržnih razmer. Donos se korigira s ceno obveznice na borzi. Če recimo kupite obveznice za 1.000 EUR bo lahko prodajna cena v določenem trenutku manjša ali večja, kupon pa ostaja enak.

Kaj je ljudska obveznica?

Poglejmo sedaj nekoliko bolj podrobno kaj je ljudska obveznica? Ljudska obveznica je triletna državna obveznica, ki jih bo ministrstvo za finance Slovenije izdalo za male vlagatelje v Sloveniji. Obveznico lahko kupijo polnoletne fizične osebe, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Republika Slovenija redno izdaja obveznice, ki pa jih običajno kupujejo tuje investicijske banke in skladi in tako niso enostavno dostopne malim vlagateljem.

 • Obveznice so na voljo od 1. februarja 2024 (do vključno 16. februarja do 12. ure) in bodo imele ročnost treh let.
 • Minimalni znesek vpisa bo 1.000 EUR, maksimalni pa 100.000 EUR. V primeru presežnega vpisa bo lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1.000 EUR.

Obrestna mera za ljudske obveznice je 3,4 % (bruto, pred stroški in davki). Izplačilo obresti je letno.

Torej, če boste vložili v ljudsko obveznico 10.000 EUR in jo držali do dospetja, to je tri leta, boste za vsako leto prejeli 340 EUR obresti (pred davki in stroški), to je skupaj 1.020 EUR. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na stroške in potencialne davke.

Kakšni so stroški za nakup ljudske obveznice?

Za nakup državnih obveznic potrebujete trgovalni račun. Trgovalni račun odprete tako, da obiščete izbranega distributerja fizično, ali pa opraviti identifikacijo preko spleta (omogočajo samo nekateri distributerji).

Za odprtje trgovalnega računa potrebujete osebni dokument, EMŠO, davčno številko in bančno kartico. Odprtje traja približno 20 – 30 minut.

Trgovalni račun je povezan tudi s stroški. Te stroški lahko zajemajo odprtje računa (po večini brezplačno), letno vodenje trgovalnega računa, mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanja, provizija za nakup in prodajo vrednostnih papirjev, provizija za izplačilo obresti oz. kupona ter spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj ter morebitni drugi stroški.

Večina distributerjev je v dogovoru z državo za nakup ljudskih obveznic pripravila posebno ponudbo.

Stroški uporabe spletne ali mobilne aplikacije so praviloma nižji, od telefonskih ali fizičnih naročil. Zato je smiselno poslovanje preko spleta – spletne oziroma mobilne aplikacije.

Finance so v 2023 pripravile podrobno primerjavo provizij borznih posrednikov (preverite prosim aktualne cenike). Za nakup državne obveznice pa so predvideni tudi nekateri popusti, za več preverite spletne strani posameznih distributerjev.

Nekaj nasvetov za optimizacijo stroškov trgovalnega računa:

 • Izberite zanesljivega distributerja, z ugodnimi provizijami (npr. BKS).
 • Trgovalni račun lahko uporabite tudi za nakup drugih slovenskih delnic (npr. kakšne dividendne delnice uglednih slovenskih podjetij, ki vam bodo nosile pasivne prihodke).
 • Za trgovanje na tujih trgih uporabite druge borzne posrednike, kot je Interacitve Brokers, domači borzni posredniki so na žalost vsi predragi.

Primer znižanih stroškov trgovalnega računa zgolj za ljudske obveznice iz cenika BKS za elektronsko poslovanje:

Višina investicije10.000 EUR30.000 EUR50.000 EUR
Okvirni stroški letno22,49 EUR26,83 EUR31,81 EUR

Kako je glede plačila davka?

Obresti iz obveznic se seštevajo skupaj z obrestmi, ki jih prejmete na bančne depozite. Te niso obdavčene do 1.000 EUR obresti, vse nad 1.000 EUR obresti pa je obdavčeno s 25 %. Poglejmo si praktični primer:

Obresti iz obveznic letnoObresti iz depozitov letnoBruto obresti skupajDavekNeto obresti
340 EUR0 EUR340 EUR0 EUR340 EUR
340 EUR700 EUR1.040 EUR10 EUR (25 % od 40 EUR)1.040 EUR
340 EUR2.500 EUR2.840 EUR460 EUR (25 % od 1.840 EUR)2.380 EUR

Kako varna je naložba?

Kot pri vsaki naložbi, je pomembno, da se vprašate, koliko denarja ste pripravljeni tvegati in za kakšno obdobje. Ljudske obveznice so primerne za vlagatelje, ki želijo varno naložbo z nizkim tveganjem za naslednje tri leta.

 • Naložba je klasificirana kot varna oz. manj tvegana, torej investirate del denarja, ki je namenjen ohranjanju premoženja, ne pa plemenitenju (cilj je v naslednjih letih vsaj pokriti inflacijo, upamo).
 • V primerjavi z vezavo denarja obveznico lahko prodate (če bo ta le likvidna, pri tem naj bi pomagal »market maket« – več o tem drugič), čeprav mogoče z manjšim (ali večjim) donosom. Torej računate, da denarja ne potrebujete naslednje tri leta (če ne špekulirate), če bi bila nuja, pa obveznico še vedno lahko prodate.
 • Prav tako je donos obveznice nekoliko višji, kot pri trenutnih vezanih vlogah, če optimizirate stroške in davke (v nadaljevanju več o alternativah).

Mogoče dodamo še to, da je rating ljudske obveznice A3 (Bolj natančno – agencij (AA – (stabilni obeti S&P) / A3 (stabilni obeti Moody’s) / A (stabilni obeti Fitch). Republika Slovenija ima dobro bonitetno oceno, kar pomeni, da so obeti stabilni. Obveznice so ocenjene kot nizko tvegane.

Kako bo možno ljudsko obveznico predčasno prodati?

Ljudska obveznica bo kotirala na Ljubljanski borzi. Tako bo ljudsko obveznico mogoče prodati na sekundarnem trgu (poglejte si trenutne obveznice, ki kotirajo), kjer pa bo cena odvisna od ponudbe in povpraševanja. Za likvidnost bo skrbel »market maket«.

»Market maker« (Vzdrževalec likvidnosti) zagotavlja odkup in prodajo določenih vrednostnih papirjev ter s tem zagotavlja likvidnost in globino trga, zasluži pa na razliki med ponudbo in povpraševanjem.

Cena gibanja obveznice bo odvisna od več dejavnikov, kot so obrestne mere, inflacija, gospodarska rast in splošno stanje na kapitalskih trgih. Glavna dejavnika pri tem sta gibanje obrestnih mer in inflacija.

Praviloma pa velja:

 • Pri rasti obrestni mer na trgu se vrednost že izdanih obveznic zmanjša, saj mora cena obveznice izgubiti na vrednosti, da bo njen donos do dospetja višji (torej, da bo obrestna mera na teh obveznicah višja). Ob dospetju je cena obveznice enaka nominalni vrednosti, ki je pogosto izražena v odstotnih točkah (ob dospetju je torej cena 100).
 • Pri padanju obrestnih mer na trgu (kar se pričakuje v naslednjih letih, nikoli pa ne veš), se vrednost že izdanih obveznic na trgu zviša, saj mora cena obveznice pridobiti na vrednosti, da bo njen donos do dospetja nižji (obrestna mera na obstoječih obveznicah bo potem nižja). Znova moramo upoštevati, da je končna cena ob dospetju obveznice enaka 100.

Mehanizem gibanja obveznic je v celoti matematičen – če imamo 10-letno obveznico s ceno 100 EUR, ki izplačuje 1 EUR kupona (ima 1% kuponske donosnosti), bo morala cena pasti pod 100 EUR, da bo donos do dospetja višji kot 1% (torej, da bo obrestna mera višja).

Kakšne so alternative ljudski obveznici?

Trenutno je nekaj alternativ ljudski obveznici, vendar se pričakuje padec obrestnih mer v naslednjih letih (ni pa nujno, žal nihče nima kristalne krogle), tako bo alternativ verjetno vedno manj. Nekaj primerov alternativ:

 • Vloge na vpogled (oziroma posredne investicije na denarne trge) pri nekaterih »neobrokerjih« in »neobankah«, ki se trenutno gibljejo med 3 % in 4 %, se pa lahko to hitro spremeni.
 • Skladni denarnega trga
 • Vezava denarja pri bankah, kjer se obrestne mere gibljejo nekje od 1 % do 3,5 %, slednje kot akcije za nove komitente. Vloge so zavarovane do 100.000 EUR.
 • Bolj tvegane naložbe, kot so delnice, vendar pa je pomembno, da pred naložbo temeljito preučite tveganja in donose posamezne naložbe. Več o tem v članku Kam vložiti denar?

Koliko investirati v ljudsko obveznico?

Investirajte toliko, da imate smiselno uravnotežen portfelj, torej dovolj denarja za likvidno dnevno življenje, da imate nekje »krizni sklad« in potem nekaj varnih naložb za denar, ki ga niste pripravljeni izgubiti. Ljudska obveznica sodi med slednje.

Preostale investicije imate v delu denarja za rast vašega premoženja (npr. delnice) in manjši del špekulativnih naložb (npr. kripto).

Lahko gledate na to, koliko investirati v ljudsko obveznico tudi z vidika stroškov in davkov. Pri znesku 29.400 EUR ste tik pod mejo za plačilo davka na obresti, ob predpostavki, da ne prejmete nič drugih obresti iz naslova bančnih depozitov.

V 3 letih se vam bo nateklo slabih 3.000 EUR obresti, od tega pa boste morali odšteti še okoli 75 EUR stroškov s trgovalnim računom v tem obdobju.

Kakšne so druge koristi nakupa ljudske obveznice?

Ljudske obveznice so pomembne tudi z vidika razvoja trga, saj spodbujajo vlagatelje k vlaganju v domače gospodarstvo in s tem prispevajo k razvoju Slovenije.

Je pomemben korak pri skušanju obuditve domačega kapitalskega trga, saj na bančnih računih leži že 29 mrd EUR, okoliške države pa pospešeno razvijajo finančne trge, kot hrbtenico vsakega gospodarstvo.

Če torej povzamemo glavne prednosti ljudske obveznice:

 • Varnost: Državna obveznica je smatrana kot bolj varna naložba.
 • Donosnost: Donosnost ljudske obveznice je trenutno višja od donosnosti drugih varnih naložb, donos pa je garantiran, razen če v naslednjih treh letih država bankrotira.
 • Prenosljivost: Po zaključku obdobja vpisa bodo ljudske obveznice prosto prenosljive, kar pomeni, da jih lahko kadar koli prodate na borzi, če bo dovolj likvidnosti.
 • Znanje: Obveznica lahko predstavlja prvi korak, da stopite na kapitalski trg, kupite vrednostni papir ter nato raziskujete naprej potencialne druge investicije.

Še nekaj manjših slabosti:

 • Omejeni donos: Donosnost ljudske obveznice je fiksna in se ne more spreminjati. Če bodo obrestne mere padle, lahko v vmesnem obdobju do dospetja tudi sicer nekoliko zrase cena obveznice. Vendar revolucionarnih rasti cen v vmesnem obdobju ni za pričakovati. Lahko, da bodo v naslednjih treh letih delniški in drugi trgi delali veliko bolje, je pa večje tudi tveganje.
 • Administracija: Kljub vsemu je nekaj administracije z odpiranjem trgovalnega računa, nakazili in nakupi. Vendar nič večjega, predvsem pa koristno znanje in potencialni prvi korak na kapitalske trge.
 • Tveganje: Tveganje, da država ne bo mogla izplačati obresti ali glavnice, je sicer zelo majhno, vendar vedno obstaja.

Upamo, da vam bo ta članek v pomoč pri odločitvi ali kupiti ljudsko obveznico, prav tako kje kupiti državne obveznice. Če imate kakršna koli vprašanja o državnih obveznicah, se lahko vedno obrnete tudi na nas.